Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje VŠ MVVP, U Santošky 1093/17, 150 00 Praha 5, Smíchov – sanace vlhkého zdiva (ORG 130138) / 2019

Název:
VŠ MVVP, U Santošky 1093/17, 150 00 Praha 5, Smíchov – sanace vlhkého zdiva (130138)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 14 000 Kč Navýšení 15 300 Kč 15 300 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 14 000 Kč Navýšení 15 300 Kč 15 300 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 14 000 Kč Navýšení 15 300 Kč 15 300 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 14 000 Kč Navýšení 15 300 Kč 15 300 Kč 100 %
813 813 14 000 Kč Navýšení 15 300 Kč 15 300 Kč 100 %
Celkem 14 000 Kč Navýšení 15 300 Kč 15 300 Kč 100 %