Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád (ORG 130103) / 2019

Název:
MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád (130103)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 780 000 Kč 780 000 Kč 393 250 Kč 50 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 780 000 Kč 780 000 Kč 393 250 Kč 50 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 780 000 Kč 780 000 Kč 393 250 Kč 50 %
6121 Budovy, haly a stavby 780 000 Kč 780 000 Kč 393 250 Kč 50 %
413 413 780 000 Kč 780 000 Kč 393 250 Kč 50 %
Celkem 780 000 Kč 780 000 Kč 393 250 Kč 50 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130103 (MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a...), Paragraf 3111 (Předškolní zařízení), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
REVITAL GRAND s.r.o.ARES 290 400,00 Kč
360000016 03.05.2019 290 400,00 Kč
FETTERS management, s.r.o.ARES 102 850,00 Kč
360000463 18.12.2019 102 850,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 393 250,00 Kč