Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád (ORG 130103) / 2019

Název:
MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád (130103)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 780 000 Kč 780 000 Kč 393 250 Kč 50 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 780 000 Kč 780 000 Kč 393 250 Kč 50 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 780 000 Kč 780 000 Kč 393 250 Kč 50 %
6121 Budovy, haly a stavby 780 000 Kč 780 000 Kč 393 250 Kč 50 %
413 413 780 000 Kč 780 000 Kč 393 250 Kč 50 %
Celkem 780 000 Kč 780 000 Kč 393 250 Kč 50 %