Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu (ORG 130084) / 2019

Název:
ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu (130084)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 36 900 000 Kč Navýšení 58 464 400 Kč 51 398 634 Kč 88 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 36 900 000 Kč Navýšení 58 464 400 Kč 51 398 634 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 36 900 000 Kč Navýšení 58 464 400 Kč 51 398 634 Kč 88 %
6121 Budovy, haly a stavby 36 900 000 Kč Navýšení 58 464 400 Kč 51 398 634 Kč 88 %
413 413 36 900 000 Kč Navýšení 58 464 400 Kč 51 398 634 Kč 88 %
Celkem 36 900 000 Kč Navýšení 58 464 400 Kč 51 398 634 Kč 88 %