Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor majetku a investic (ORG 130000) / 2019

Název:
Odbor majetku a investic (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 18 810 000 Kč Pokles 11 672 800 Kč 6 719 052 Kč 58 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 10 542 000 Kč Pokles 4 542 000 Kč 811 009 Kč 18 %
Školství a sociální věci 1 130 000 Kč Pokles 600 000 Kč 394 755 Kč 66 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč Navýšení 280 000 Kč 176 669 Kč 63 %
Veřejná správa 7 038 000 Kč Pokles 6 250 800 Kč 5 336 619 Kč 85 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 200 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 200 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 730 000 Kč Pokles 510 000 Kč 389 655 Kč 76 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 36 300 Kč 36 300 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 36 300 Kč 36 300 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 143 700 Kč 117 842 Kč 82 %
413 413 200 000 Kč Pokles 143 700 Kč 117 842 Kč 82 %
5169 Nákup ostatních služeb 530 000 Kč Pokles 330 000 Kč 235 513 Kč 71 %
413 413 530 000 Kč Pokles 330 000 Kč 235 513 Kč 71 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 100 000 Kč Navýšení 280 000 Kč 176 669 Kč 63 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč Navýšení 220 000 Kč 119 669 Kč 54 %
413 413 100 000 Kč Navýšení 220 000 Kč 119 669 Kč 54 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 57 000 Kč 95 %
413 413 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 57 000 Kč 95 %
3612 Bytové hospodářství 1 602 000 Kč Pokles 2 000 Kč 1 400 Kč 70 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 Kč 2 000 Kč 1 400 Kč 70 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 1 400 Kč 70 %
3613 Nebytové hospodářství 3 700 000 Kč Pokles 1 900 000 Kč 208 792 Kč 11 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč 200 000 Kč 60 500 Kč 30 %
813 813 200 000 Kč 200 000 Kč 60 500 Kč 30 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 145 563 Kč 15 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 145 563 Kč 15 %
5171 Opravy a udržování 1 500 000 Kč Pokles 700 000 Kč 2 729 Kč 0 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 700 000 Kč 2 729 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 5 240 000 Kč Pokles 2 640 000 Kč 600 817 Kč 23 %
5164 Nájemné 235 000 Kč 235 000 Kč 228 827 Kč 97 %
113 113 235 000 Kč 235 000 Kč 228 827 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 275 883 Kč 20 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 275 883 Kč 20 %
5171 Opravy a udržování 3 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 96 108 Kč 10 %
813 813 3 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 96 108 Kč 10 %
5361 Nákup kolků 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 200 000 Kč Pokles 50 000 Kč 5 100 Kč 10 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 45 000 Kč 100 Kč 0 %
513 513 200 000 Kč Pokles 45 000 Kč 100 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
513 513 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 7 038 000 Kč Pokles 6 250 800 Kč 5 336 619 Kč 85 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 61 000 Kč 100 %
913 913 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 61 000 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč 150 000 Kč 115 960 Kč 77 %
913 913 150 000 Kč 150 000 Kč 115 960 Kč 77 %
5151 Studená voda 15 000 Kč 15 000 Kč 1 915 Kč 13 %
913 913 15 000 Kč 15 000 Kč 1 915 Kč 13 %
5152 Teplo 140 000 Kč Pokles 137 000 Kč 119 881 Kč 88 %
913 913 140 000 Kč Pokles 137 000 Kč 119 881 Kč 88 %
5154 Elektrická energie 3 000 Kč Navýšení 6 000 Kč 731 Kč 12 %
913 913 3 000 Kč Navýšení 6 000 Kč 731 Kč 12 %
5157 Teplá voda 30 000 Kč 30 000 Kč 6 756 Kč 23 %
913 913 30 000 Kč 30 000 Kč 6 756 Kč 23 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 4 000 Kč 100 %
913 913 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 4 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000 Kč Navýšení 1 481 900 Kč 1 170 822 Kč 79 %
913 913 1 200 000 Kč Navýšení 1 481 900 Kč 1 170 822 Kč 79 %
5171 Opravy a udržování 5 500 000 Kč Pokles 4 365 900 Kč 3 855 554 Kč 88 %
913 913 5 500 000 Kč Pokles 4 365 900 Kč 3 855 554 Kč 88 %
Celkem 18 810 000 Kč Pokles 11 672 800 Kč 6 719 052 Kč 58 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130000 (Odbor majetku a investic), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
GEOMAP s.r.o.ARES 117 841,90 Kč
360000464 18.12.2019 117 841,90 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 117 841,90 Kč