Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor majetku a investic (ORG 130000) / 2019

Název:
Odbor majetku a investic (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 18 810 000 Kč Pokles 11 672 800 Kč 6 719 052 Kč 58 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 10 542 000 Kč Pokles 4 542 000 Kč 811 009 Kč 18 %
Školství a sociální věci 1 130 000 Kč Pokles 600 000 Kč 394 755 Kč 66 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč Navýšení 280 000 Kč 176 669 Kč 63 %
Veřejná správa 7 038 000 Kč Pokles 6 250 800 Kč 5 336 619 Kč 85 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 1 500 000 Kč Pokles 700 000 Kč 2 729 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 1 500 000 Kč Pokles 700 000 Kč 2 729 Kč 0 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 700 000 Kč 2 729 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 3 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 96 108 Kč 10 %
5171 Opravy a udržování 3 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 96 108 Kč 10 %
813 813 3 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 96 108 Kč 10 %
6171 Činnost místní správy 5 500 000 Kč Pokles 4 365 900 Kč 3 855 554 Kč 88 %
5171 Opravy a udržování 5 500 000 Kč Pokles 4 365 900 Kč 3 855 554 Kč 88 %
913 913 5 500 000 Kč Pokles 4 365 900 Kč 3 855 554 Kč 88 %
Celkem 10 000 000 Kč Pokles 6 065 900 Kč 3 954 390 Kč 65 %