Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Smart vzdělávání (ORG 10858000000) / 2019

Název:
Smart vzdělávání (10858000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 465 800 Kč 465 751 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 994 800 Kč 974 153 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 17 181 Kč 45 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 957 000 Kč 956 973 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 17 181 Kč 45 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 12 421 Kč 61 %
926 926 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 12 421 Kč 61 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 4 300 Kč 3 492 Kč 81 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 300 Kč 3 492 Kč 81 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 268 Kč 85 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 268 Kč 85 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 11 600 Kč 0 Kč 0 %
917 917 0 Kč Navýšení 11 600 Kč 0 Kč 0 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 957 000 Kč 956 973 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 957 000 Kč 956 973 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 957 000 Kč 956 973 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 994 800 Kč 974 153 Kč 98 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 10858000000 (Smart vzdělávání), Paragraf 6330 (Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně), Položka 5347 (Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich...)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAARES 956 972,63 Kč
300000046 14.10.2019 956 972,63 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 956 972,63 Kč