Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor kancelář městské části (ORG 100000) / 2019

Název:
Odbor kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 21 160 000 Kč Pokles 20 583 400 Kč 11 709 213 Kč 57 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 19 060 000 Kč Pokles 18 483 400 Kč 10 936 577 Kč 59 %
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 1 810 000 Kč 1 810 000 Kč 772 636 Kč 43 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5213 Krizová opatření 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5903 Rezerva na krizová opatření 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 19 060 000 Kč Pokles 18 483 400 Kč 10 936 577 Kč 59 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 220 000 Kč 220 000 Kč 44 413 Kč 20 %
710 710 220 000 Kč 220 000 Kč 44 413 Kč 20 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 310 000 Kč 310 000 Kč 58 261 Kč 19 %
710 710 310 000 Kč 310 000 Kč 58 261 Kč 19 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 650 000 Kč 650 000 Kč 464 395 Kč 71 %
710 710 650 000 Kč 650 000 Kč 464 395 Kč 71 %
5167 Služby školení a vzdělávání 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 17 550 000 Kč Pokles 16 973 400 Kč 10 243 989 Kč 60 %
710 710 17 550 000 Kč Pokles 16 973 400 Kč 10 243 989 Kč 60 %
5171 Opravy a udržování 100 000 Kč Navýšení 113 000 Kč 112 696 Kč 100 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 113 000 Kč 112 696 Kč 100 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč Navýšení 27 000 Kč 12 823 Kč 47 %
710 710 10 000 Kč Navýšení 27 000 Kč 12 823 Kč 47 %
5194 Věcné dary 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
6112 Zastupitelstva obcí 1 810 000 Kč 1 810 000 Kč 772 636 Kč 43 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 772 636 Kč 70 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 772 636 Kč 70 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 21 160 000 Kč Pokles 20 583 400 Kč 11 709 213 Kč 57 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 100000 (Odbor kancelář městské části), Paragraf 6112 (Zastupitelstva obcí), Položka 5175 (Pohoštění)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
STENA s.r.o.ARES 117 075,00 Kč
360000119 14.02.2019 13 080,00 Kč
360000083 08.04.2019 14 755,00 Kč
360000088 07.06.2019 13 180,00 Kč
360000087 07.06.2019 3 000,00 Kč
360000079 08.07.2019 10 115,00 Kč
360000316 26.09.2019 3 000,00 Kč
360000315 26.09.2019 14 740,00 Kč
360000180 14.11.2019 15 260,00 Kč
360000600 20.12.2019 29 945,00 Kč
Školní jídelna Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 11/235ARES 23 780,00 Kč
360000185 19.03.2019 4 510,00 Kč
360000168 16.05.2019 3 690,00 Kč
360000213 17.06.2019 3 772,00 Kč
360000079 09.09.2019 3 772,00 Kč
360000341 29.10.2019 4 264,00 Kč
360000057 04.12.2019 3 772,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 631 781,00 Kč
Celkem 772 636,00 Kč