Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor kancelář městské části (ORG 100000) / 2019

Název:
Odbor kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 21 160 000 Kč Pokles 20 583 400 Kč 11 709 213 Kč 57 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 19 060 000 Kč Pokles 18 483 400 Kč 10 936 577 Kč 59 %
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 1 810 000 Kč 1 810 000 Kč 772 636 Kč 43 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5213 Krizová opatření 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5903 Rezerva na krizová opatření 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 19 060 000 Kč Pokles 18 483 400 Kč 10 936 577 Kč 59 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 220 000 Kč 220 000 Kč 44 413 Kč 20 %
710 710 220 000 Kč 220 000 Kč 44 413 Kč 20 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 310 000 Kč 310 000 Kč 58 261 Kč 19 %
710 710 310 000 Kč 310 000 Kč 58 261 Kč 19 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 650 000 Kč 650 000 Kč 464 395 Kč 71 %
710 710 650 000 Kč 650 000 Kč 464 395 Kč 71 %
5167 Služby školení a vzdělávání 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 17 550 000 Kč Pokles 16 973 400 Kč 10 243 989 Kč 60 %
710 710 17 550 000 Kč Pokles 16 973 400 Kč 10 243 989 Kč 60 %
5171 Opravy a udržování 100 000 Kč Navýšení 113 000 Kč 112 696 Kč 100 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 113 000 Kč 112 696 Kč 100 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč Navýšení 27 000 Kč 12 823 Kč 47 %
710 710 10 000 Kč Navýšení 27 000 Kč 12 823 Kč 47 %
5194 Věcné dary 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
6112 Zastupitelstva obcí 1 810 000 Kč 1 810 000 Kč 772 636 Kč 43 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 772 636 Kč 70 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 772 636 Kč 70 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 21 160 000 Kč Pokles 20 583 400 Kč 11 709 213 Kč 57 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 100000 (Odbor kancelář městské části), Paragraf 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
CENTR GROUP, a.s.ARES 9 909 560,00 Kč
360000221 27.02.2019 29 823,00 Kč
360000222 27.02.2019 644 875,00 Kč
360000184 19.03.2019 779 038,20 Kč
360000184 19.03.2019 0,80 Kč
950000042 31.03.2019 -0,80 Kč
950000042 31.03.2019 0,80 Kč
360000313 25.04.2019 856 306,00 Kč
360000262 27.05.2019 1 455 023,00 Kč
360000365 27.06.2019 1 047 115,00 Kč
360000327 30.07.2019 932 892,00 Kč
360000207 26.08.2019 1 023 753,00 Kč
360000289 25.09.2019 91 646,00 Kč
360000288 25.09.2019 603 146,00 Kč
360000299 24.10.2019 583 690,00 Kč
360000298 24.10.2019 87 578,00 Kč
360000320 27.11.2019 603 146,00 Kč
360000319 27.11.2019 92 081,00 Kč
360000344 17.12.2019 464 560,00 Kč
360000343 17.12.2019 87 143,00 Kč
360000555 20.12.2019 485 770,00 Kč
360000554 20.12.2019 41 974,00 Kč
FH SERVIS s.r.o.ARES 144 438,30 Kč
360000281 28.05.2019 13 728,70 Kč
360000074 09.09.2019 55 000,00 Kč
360000104 12.11.2019 9 813,00 Kč
360000143 10.12.2019 49 973,00 Kč
360000302 16.12.2019 15 923,60 Kč
EURO CERT CZ, a. s.ARES 82 885,00 Kč
360000553 20.12.2019 82 885,00 Kč
Hlavík MiroslavARES 49 000,00 Kč
360000144 10.12.2019 49 000,00 Kč
FIRESI s.r.o.\nARES 35 692,00 Kč
Švarc OndřejARES 17 090,00 Kč
360000400 13.12.2019 17 090,00 Kč
JPM Group s. r. o.ARES 5 324,00 Kč
360000202 17.06.2019 5 324,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 10 243 989,30 Kč