Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor kancelář městské části (ORG 100000) / 2019

Název:
Odbor kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 21 160 000 Kč Pokles 20 583 400 Kč 11 709 213 Kč 57 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 19 060 000 Kč Pokles 18 483 400 Kč 10 936 577 Kč 59 %
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 1 810 000 Kč 1 810 000 Kč 772 636 Kč 43 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5213 Krizová opatření 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5903 Rezerva na krizová opatření 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 19 060 000 Kč Pokles 18 483 400 Kč 10 936 577 Kč 59 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 220 000 Kč 220 000 Kč 44 413 Kč 20 %
710 710 220 000 Kč 220 000 Kč 44 413 Kč 20 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 310 000 Kč 310 000 Kč 58 261 Kč 19 %
710 710 310 000 Kč 310 000 Kč 58 261 Kč 19 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 650 000 Kč 650 000 Kč 464 395 Kč 71 %
710 710 650 000 Kč 650 000 Kč 464 395 Kč 71 %
5167 Služby školení a vzdělávání 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 17 550 000 Kč Pokles 16 973 400 Kč 10 243 989 Kč 60 %
710 710 17 550 000 Kč Pokles 16 973 400 Kč 10 243 989 Kč 60 %
5171 Opravy a udržování 100 000 Kč Navýšení 113 000 Kč 112 696 Kč 100 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 113 000 Kč 112 696 Kč 100 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč Navýšení 27 000 Kč 12 823 Kč 47 %
710 710 10 000 Kč Navýšení 27 000 Kč 12 823 Kč 47 %
5194 Věcné dary 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
6112 Zastupitelstva obcí 1 810 000 Kč 1 810 000 Kč 772 636 Kč 43 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 772 636 Kč 70 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 772 636 Kč 70 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 21 160 000 Kč Pokles 20 583 400 Kč 11 709 213 Kč 57 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 100000 (Odbor kancelář městské části), Paragraf 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek), Položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Security management s. r. o.ARES 236 676,00 Kč
360000300 16.12.2019 236 676,00 Kč
High Security Products a.s.ARES 147 959,00 Kč
360000173 16.10.2019 99 825,00 Kč
360000301 16.12.2019 48 134,00 Kč
PERGO s.r.o.ARES 67 760,00 Kč
360000203 17.10.2019 33 880,00 Kč
360000248 12.12.2019 33 880,00 Kč
Hlavík MiroslavARES 12 000,00 Kč
360000145 10.12.2019 12 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 464 395,00 Kč