Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2019

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Veřejná správa 348 439 100 Kč Navýšení 355 445 700 Kč 322 005 265 Kč 91 %
  
Školství a sociální věci 336 031 000 Kč Navýšení 474 437 800 Kč 380 048 264 Kč 80 %
  
Životní prostředí 227 834 600 Kč Pokles 226 935 100 Kč 113 594 793 Kč 50 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 111 233 000 Kč Pokles 86 004 700 Kč 29 180 456 Kč 34 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 60 287 200 Kč Navýšení 76 735 800 Kč 20 900 220 Kč 27 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 42 649 600 Kč Navýšení 47 334 500 Kč 34 271 584 Kč 72 %
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 22 210 000 Kč Pokles 20 138 700 Kč 12 196 801 Kč 61 %
  
Doprava 16 771 200 Kč Pokles 10 104 900 Kč 1 977 572 Kč 20 %
  
Všeobecná pokladní správa 5 277 000 Kč Navýšení 131 760 200 Kč 15 193 752 Kč 12 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 870 000 Kč 870 000 Kč 547 251 Kč 63 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč Navýšení 516 800 Kč 226 712 Kč 44 %
  
Zdravotnictví 180 000 Kč Navýšení 482 300 Kč 479 241 Kč 99 %
Celkem 1 175 552 700 Kč Navýšení 1 434 246 500 Kč 934 101 912 Kč 65 %