Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (ORG 370008) / 2019

Název:
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (370008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 200 300 Kč 284 629 Kč 142 %
výdaje 17 530 000 Kč Pokles 14 519 800 Kč 10 494 299 Kč 72 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 200 300 Kč 284 629 Kč 142 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 91 200 Kč 69 100 Kč 76 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 91 200 Kč 69 100 Kč 76 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 109 100 Kč 215 529 Kč 198 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč Navýšení 109 100 Kč 215 529 Kč 198 %
Celkem 0 Kč Navýšení 200 300 Kč 284 629 Kč 142 %