Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti (ORG 130193) / 2019

Název:
MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti (130193)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 70 000 Kč - - - -
výdaje 11 500 000 Kč 11 500 000 Kč 9 724 547 Kč 85 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč 0 Kč 70 000 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3111 Předškolní zařízení 0 Kč 0 Kč 70 000 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Kč 0 Kč 70 000 Kč - - - -
Celkem 0 Kč 0 Kč 70 000 Kč - - - -