Financování celkem 2019

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 814 397 000 Kč 1 220 769 000 Kč 1 074 729 825 Kč
2) Celkové výdaje 1 175 552 700 Kč 1 434 246 500 Kč 934 101 912 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 144 950 800 Kč 154 715 000 Kč 152 976 209 Kč
z toho investiční výdaje města 428 194 600 Kč 536 088 900 Kč 195 297 444 Kč
3) Financování celkem 361 155 700 Kč 213 477 500 Kč -140 627 913 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč
změna stavu finančních prostředků (pol. 8115) 361 155 700 Kč 213 477 500 Kč -139 983 181 Kč