Pohled přes paragrafy 2019

Příjmy

Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Příjmy Daňové příjmy 99 000 000 Kč 99 000 000 Kč 98 148 626 Kč 99 %
Nedaňové příjmy 24 040 000 Kč Navýšení 31 440 800 Kč 49 782 088 Kč 158 %
Přijaté dotace 691 357 000 Kč Navýšení 1 090 328 200 Kč 926 799 111 Kč 85 %
Celkem 814 397 000 Kč Navýšení 1 220 769 000 Kč 1 074 729 825 Kč 88 %


Výdaje

Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 219 768 Kč 73 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 219 768 Kč 73 %
241 241 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 219 768 Kč 73 %
2141 Vnitřní obchod 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
637 637 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
2212 Silnice 12 895 000 Kč Pokles 7 983 000 Kč 1 760 656 Kč 22 %
130133 Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 27 951 Kč 3 %
313 313 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 27 951 Kč 3 %
150000 150000 6 895 000 Kč Pokles 1 995 000 Kč 1 366 022 Kč 68 %
315 315 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
315 315 5 895 000 Kč Pokles 1 495 000 Kč 1 223 915 Kč 82 %
315 315 900 000 Kč Pokles 400 000 Kč 142 107 Kč 36 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 184 725 Kč 4 %
341 341 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 184 725 Kč 4 %
410076 410076 0 Kč Navýšení 182 100 Kč 181 959 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 182 100 Kč 181 959 Kč 100 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 320 000 Kč Pokles 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
130077 Císařská louka - lávka (PD) 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
313 313 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 320 000 Kč 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 878 800 Kč Navýšení 1 801 900 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 878 800 Kč Navýšení 1 801 900 Kč 0 Kč 0 %
317 317 0 Kč Navýšení 44 300 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč Navýšení 257 600 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 677 400 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 677 400 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
341 341 677 400 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3111 Předškolní zařízení 53 785 200 Kč Navýšení 78 397 100 Kč 69 280 265 Kč 88 %
130000 Odbor majetku a investic 200 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 200 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 780 000 Kč 780 000 Kč 393 250 Kč 50 %
413 413 780 000 Kč 780 000 Kč 393 250 Kč 50 %
130131 130131 0 Kč 0 Kč -2 062 256 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -2 062 256 Kč - - - -
130155 Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ a CSOP 0 Kč Navýšení 963 800 Kč 963 727 Kč 100 %
410 410 0 Kč Navýšení 413 500 Kč 413 493 Kč 100 %
410 410 0 Kč Navýšení 550 300 Kč 550 234 Kč 100 %
130162 MŠ Beníškové - nástavba 2. NP objektu 814 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 814 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130166 ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 166 980 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 166 980 Kč 100 %
130190 MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ 1 791 000 Kč 1 791 000 Kč 837 320 Kč 47 %
413 413 1 791 000 Kč 1 791 000 Kč 837 320 Kč 47 %
130192 MŠ Nad Palatou - snížení energetické náročnosti 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 12 139 153 Kč 99 %
413 413 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 12 139 153 Kč 99 %
130193 MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti 11 500 000 Kč 11 500 000 Kč 9 724 547 Kč 85 %
413 413 11 500 000 Kč 11 500 000 Kč 9 724 547 Kč 85 %
15003000000 EU Šablony - MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 533 800 Kč 533 741 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 533 800 Kč 533 741 Kč 100 %
15014000000 15014000000 0 Kč Navýšení 560 400 Kč 560 448 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 560 400 Kč 560 448 Kč 100 %
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 434 000 Kč 434 040 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 434 000 Kč 434 040 Kč 100 %
15034000000 15034000000 0 Kč Navýšení 641 000 Kč 641 024 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 641 000 Kč 641 024 Kč 100 %
15086000000 15086000000 0 Kč Navýšení 434 000 Kč 434 040 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 434 000 Kč 434 040 Kč 100 %
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 568 700 Kč 568 732 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 568 700 Kč 568 732 Kč 100 %
15098000000 15098000000 0 Kč Navýšení 621 900 Kč 621 884 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 621 900 Kč 621 884 Kč 100 %
15138000000 15138000000 0 Kč Navýšení 479 400 Kč 479 379 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 479 400 Kč 479 379 Kč 100 %
15205000000 15205000000 0 Kč Navýšení 559 600 Kč 559 607 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 559 600 Kč 559 607 Kč 100 %
15308 15308 0 Kč 0 Kč 2 225 902 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč 2 062 256 Kč - - - -
417 417 0 Kč 0 Kč 163 646 Kč - - - -
15308000000 15308000000 0 Kč Navýšení 890 400 Kč 0 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 824 900 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 65 500 Kč 0 Kč 0 %
2360430000000 MŠ Trojdílná - OPP - pól růstu 0 Kč Navýšení 1 804 300 Kč 373 372 Kč 21 %
440 440 0 Kč Navýšení 227 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 576 600 Kč 373 372 Kč 24 %
2450653000000 2450653000000 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 249 236 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 249 236 Kč 100 %
2451157000000 2451157000000 0 Kč Navýšení 246 800 Kč 246 750 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 246 800 Kč 246 750 Kč 100 %
2451161000000 multikulturní šablony pro MŠ Duha 0 Kč Navýšení 713 400 Kč 713 186 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 713 400 Kč 713 186 Kč 100 %
2451183000000 2451183000000 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 661 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 661 Kč 100 %
25410970000 25410970000 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 2541097000000 0 Kč Navýšení 652 600 Kč 336 160 Kč 52 %
417 417 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 614 600 Kč 336 160 Kč 55 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 933 600 Kč 621 900 Kč 67 %
440 440 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 872 500 Kč 621 900 Kč 71 %
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 345 000 Kč 345 049 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 000 Kč 345 049 Kč 100 %
2661493000000 2661493000000 0 Kč Navýšení 435 600 Kč 435 565 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 435 600 Kč 435 565 Kč 100 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč Navýšení 181 000 Kč 181 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 181 000 Kč 181 000 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 0 Kč 0 %
2661585000000 2661585000000 0 Kč Navýšení 523 400 Kč 523 440 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 523 400 Kč 523 440 Kč 100 %
400000 Odbor školství 6 982 000 Kč Pokles 3 517 000 Kč 2 208 006 Kč 63 %
440 440 80 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 0 Kč Navýšení 54 200 Kč 54 145 Kč 100 %
440 440 662 000 Kč Pokles 362 000 Kč 141 862 Kč 39 %
440 440 4 040 000 Kč Pokles 888 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 2 200 000 Kč Navýšení 2 212 000 Kč 2 011 999 Kč 91 %
400007 MŠ Kurandové - rekonstrukce školního hřiště 600 000 Kč Pokles 9 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 600 000 Kč Pokles 9 800 Kč 0 Kč 0 %
400012 400012 0 Kč Navýšení 618 300 Kč 243 319 Kč 39 %
440 440 0 Kč Navýšení 618 300 Kč 243 319 Kč 39 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 227 Kč 87 %
443 443 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 227 Kč 87 %
81010000162 Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 445 280 Kč 34 %
413 413 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 445 280 Kč 34 %
865 865 1 145 000 Kč Navýšení 1 920 300 Kč 1 920 300 Kč 100 %
440 440 1 145 000 Kč Navýšení 1 504 400 Kč 1 504 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 415 900 Kč 415 900 Kč 100 %
866 866 1 160 000 Kč Navýšení 2 075 800 Kč 2 075 800 Kč 100 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 434 200 Kč 1 434 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 541 600 Kč 541 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
867 867 855 000 Kč Navýšení 1 560 100 Kč 1 560 100 Kč 100 %
440 440 855 000 Kč Navýšení 1 083 400 Kč 1 083 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 376 700 Kč 376 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
869 869 1 250 000 Kč Navýšení 2 075 700 Kč 2 075 700 Kč 100 %
440 440 1 250 000 Kč Navýšení 1 506 000 Kč 1 506 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 569 700 Kč 569 700 Kč 100 %
873 873 1 190 000 Kč Navýšení 2 062 900 Kč 2 062 900 Kč 100 %
440 440 1 190 000 Kč Navýšení 1 425 300 Kč 1 425 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 537 600 Kč 537 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
874 874 2 283 200 Kč Navýšení 4 448 700 Kč 4 422 660 Kč 99 %
437 437 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
440 440 2 283 200 Kč Navýšení 2 838 800 Kč 2 812 800 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 429 400 Kč 1 429 400 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 50 500 Kč 50 460 Kč 100 %
875 875 1 274 000 Kč Navýšení 2 353 300 Kč 2 353 300 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 1 274 000 Kč Navýšení 1 729 400 Kč 1 729 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 598 900 Kč 598 900 Kč 100 %
876 876 1 685 000 Kč Navýšení 2 621 800 Kč 2 621 800 Kč 100 %
440 440 1 685 000 Kč Navýšení 1 937 500 Kč 1 937 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 684 300 Kč 684 300 Kč 100 %
877 877 1 394 500 Kč Navýšení 2 415 600 Kč 2 415 534 Kč 100 %
440 440 1 394 500 Kč Navýšení 1 882 100 Kč 1 882 034 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 433 500 Kč 433 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
878 878 1 040 000 Kč Navýšení 1 781 000 Kč 1 781 000 Kč 100 %
440 440 1 040 000 Kč Navýšení 1 335 600 Kč 1 335 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 400 Kč 345 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
879 879 3 088 000 Kč Navýšení 4 245 200 Kč 4 245 200 Kč 100 %
440 440 3 088 000 Kč Navýšení 3 326 700 Kč 3 326 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 818 500 Kč 818 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
880 880 1 293 500 Kč Navýšení 2 865 500 Kč 2 865 500 Kč 100 %
440 440 1 293 500 Kč Navýšení 1 620 100 Kč 1 620 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 572 400 Kč 572 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 673 000 Kč 673 000 Kč 100 %
882 882 1 160 000 Kč Navýšení 2 491 800 Kč 2 491 800 Kč 100 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 418 600 Kč 1 418 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 500 400 Kč 500 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 572 800 Kč 572 800 Kč 100 %
3113 Základní školy 235 502 600 Kč Navýšení 328 747 500 Kč 254 153 382 Kč 77 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 8 295 800 Kč 8 295 772 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 8 295 800 Kč 8 295 772 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 730 000 Kč Pokles 510 000 Kč 389 655 Kč 76 %
413 413 0 Kč Navýšení 36 300 Kč 36 300 Kč 100 %
413 413 200 000 Kč Pokles 143 700 Kč 117 842 Kč 82 %
413 413 530 000 Kč Pokles 330 000 Kč 235 513 Kč 71 %
130059 ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 1 146 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 1 146 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130084 ZŠ Waldorfská - provedení nového pavilonu 36 900 000 Kč Navýšení 58 464 400 Kč 51 398 634 Kč 88 %
413 413 36 900 000 Kč Navýšení 58 464 400 Kč 51 398 634 Kč 88 %
130095 ZŠ a MŠ Kořenského. objekt pod Žvahovem 463/21 - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. ostranění závad 0 Kč 0 Kč -0 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -0 Kč - - - -
130096 ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 17 000 000 Kč Pokles 3 360 200 Kč 125 840 Kč 4 %
413 413 17 000 000 Kč Pokles 3 360 200 Kč 125 840 Kč 4 %
130097 Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova 14 700 000 Kč Pokles 4 583 000 Kč 130 680 Kč 3 %
413 413 14 700 000 Kč Pokles 4 583 000 Kč 130 680 Kč 3 %
130100 FZŠ Drtinova1861/1-sanace části obvodového zdiva a úprava ležaté kanalizace (PD) 10 000 Kč 10 000 Kč 9 700 Kč 97 %
413 413 10 000 Kč 10 000 Kč 9 700 Kč 97 %
130101 ZŠ a MŠ Kořenského,obj. Kořenského 760/10-sanace suterén. prostor do uliční části, opatření proti vl 12 000 Kč 12 000 Kč 11 500 Kč 96 %
413 413 12 000 Kč 12 000 Kč 11 500 Kč 96 %
130104 ZŠ a MŠ Barrandov 1, j.Chaplinovo nám.615/1, rekonstrukce doprav. hřiště vč.rekon.2 hřišť a vyb.učeb 37 000 Kč 37 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 37 000 Kč 37 000 Kč 0 Kč 0 %
130159 FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 800 000 Kč 800 000 Kč 635 250 Kč 79 %
413 413 800 000 Kč 800 000 Kč 635 250 Kč 79 %
130164 ZŠ a MŠ U Santošky - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav 327 000 Kč 327 000 Kč 48 400 Kč 15 %
413 413 327 000 Kč 327 000 Kč 48 400 Kč 15 %
130166 ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 429 000 Kč Pokles 262 000 Kč 251 680 Kč 96 %
413 413 429 000 Kč Pokles 262 000 Kč 251 680 Kč 96 %
130189 ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 125 000 Kč 125 000 Kč 124 872 Kč 100 %
413 413 125 000 Kč 125 000 Kč 124 872 Kč 100 %
130191 ZŠ a MŠ Tyršova - stavební úpravy tělocvičny 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 2 896 185 Kč 85 %
413 413 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 2 896 185 Kč 85 %
130194 ZŠ a MŠ Barrandov I, objekt Renoirova 648/29 - snížení energetické náročnosti 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 11 180 628 Kč 91 %
413 413 12 300 000 Kč 12 300 000 Kč 11 180 628 Kč 91 %
130195 ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 398 030 Kč 27 %
413 413 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 398 030 Kč 27 %
130210 130210 0 Kč Navýšení 75 400 Kč 75 352 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 75 400 Kč 75 352 Kč 100 %
130215 130215 0 Kč Navýšení 117 000 Kč 116 387 Kč 99 %
413 413 0 Kč Navýšení 117 000 Kč 116 387 Kč 99 %
15058000000 15058000000 0 Kč Navýšení 1 394 400 Kč 1 394 378 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 394 400 Kč 1 394 378 Kč 100 %
15069000000 15069000000 0 Kč Navýšení 1 340 400 Kč 1 340 442 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 340 400 Kč 1 340 442 Kč 100 %
15090000000 15090000000 0 Kč Navýšení 2 453 000 Kč 2 453 040 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 453 000 Kč 2 453 040 Kč 100 %
15253000000 15253000000 0 Kč Navýšení 1 651 200 Kč 1 651 227 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 651 200 Kč 1 651 227 Kč 100 %
15300000000 15300000000 0 Kč Navýšení 1 018 800 Kč 1 018 784 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 018 800 Kč 1 018 784 Kč 100 %
1548 1548 0 Kč Navýšení 1 718 200 Kč 1 718 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 080 000 Kč 1 080 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 534 200 Kč 534 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 104 000 Kč 100 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 3 700 400 Kč Navýšení 6 048 500 Kč 6 048 540 Kč 100 %
440 440 3 700 400 Kč Navýšení 4 510 100 Kč 4 510 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 434 900 Kč 1 434 940 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
2360433000000 2360433000000 0 Kč Navýšení 925 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 405 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 519 500 Kč 0 Kč 0 %
2390385000000 ZŠ A MŠ Kořenského - pól růstu 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 583 400 Kč 583 250 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 583 400 Kč 583 250 Kč 100 %
2451177000000 2451177000000 0 Kč Navýšení 119 600 Kč 116 564 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 119 600 Kč 116 564 Kč 97 %
2451225000000 2451225000000 0 Kč Navýšení 388 400 Kč 388 366 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 388 400 Kč 388 366 Kč 100 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 0 Kč 0 %
2451262000000 2451262000000 0 Kč Navýšení 351 200 Kč 351 004 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 351 200 Kč 351 004 Kč 100 %
2541097000000 2541097000000 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
417 417 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 783 300 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 27 900 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 444 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 289 600 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 2541099000000 0 Kč Navýšení 2 482 300 Kč 1 350 718 Kč 54 %
417 417 0 Kč Navýšení 172 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 152 000 Kč 15 185 Kč 10 %
440 440 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 6 490 Kč 10 %
440 440 0 Kč Navýšení 873 800 Kč 553 294 Kč 63 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 219 500 Kč 775 749 Kč 64 %
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 649 100 Kč 633 820 Kč 98 %
417 417 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 35 000 Kč 70 %
440 440 0 Kč Navýšení 311 500 Kč 311 426 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 274 300 Kč 274 194 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 13 300 Kč 13 200 Kč 99 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 383 400 Kč 383 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 383 400 Kč 383 400 Kč 100 %
2661496000000 2661496000000 0 Kč Navýšení 211 600 Kč 211 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 211 600 Kč 211 600 Kč 100 %
2661541000000 2661541000000 0 Kč Navýšení 224 600 Kč 224 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 224 600 Kč 224 600 Kč 100 %
2661579000000 2661579000000 0 Kč Navýšení 1 148 400 Kč 1 148 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 148 400 Kč 1 148 400 Kč 100 %
2661601000000 2661601000000 0 Kč Navýšení 598 600 Kč 598 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 598 600 Kč 598 500 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
400000 Odbor školství 35 238 600 Kč Pokles 15 289 500 Kč 10 693 484 Kč 70 %
440 440 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
440 440 1 512 000 Kč Navýšení 2 056 100 Kč 1 942 180 Kč 94 %
440 440 9 991 600 Kč Pokles 783 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 000 Kč 4 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 48 100 Kč 48 076 Kč 100 %
440 440 111 000 Kč Pokles 60 900 Kč 26 986 Kč 44 %
440 440 20 700 000 Kč Pokles 12 050 200 Kč 8 670 242 Kč 72 %
440 440 220 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 500 000 Kč Pokles 270 300 Kč 0 Kč 0 %
400008 ZŠ a MŠ Kořenského - rekonstrukce školního hřiště 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400009 ZŠ a MŠ Radlická - rekonstrukce školního hřiště 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400010 ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce školního hřiště 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400011 ZŠ a MŠ U Santošky - objekt MŠ U Santošky - rekonstrukce školního hřiště 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400013 Modernizace zařízení a vybavení FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 0 Kč Navýšení 962 700 Kč 439 138 Kč 46 %
440 440 0 Kč Navýšení 279 300 Kč 36 050 Kč 13 %
440 440 0 Kč Navýšení 118 900 Kč 118 804 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 564 500 Kč 284 283 Kč 50 %
400014 400014 0 Kč Navýšení 690 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 690 100 Kč 0 Kč 0 %
400015 400015 0 Kč Navýšení 2 381 900 Kč 1 259 384 Kč 53 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 074 900 Kč 418 526 Kč 39 %
440 440 0 Kč Navýšení 136 700 Kč 136 668 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 58 500 Kč 58 412 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 111 800 Kč 645 778 Kč 58 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 0 Kč Navýšení 39 000 Kč 38 333 Kč 98 %
443 443 0 Kč Navýšení 39 000 Kč 38 333 Kč 98 %
756 756 4 204 000 Kč Navýšení 6 323 500 Kč 6 323 500 Kč 100 %
440 440 4 204 000 Kč Navýšení 4 898 100 Kč 4 898 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 128 400 Kč 1 128 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 297 000 Kč 100 %
757 757 11 404 500 Kč Navýšení 16 712 300 Kč 16 712 300 Kč 100 %
440 440 11 404 500 Kč Navýšení 12 910 500 Kč 12 910 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 3 218 800 Kč 3 218 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 583 000 Kč 583 000 Kč 100 %
80435000081 FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 18 500 000 Kč 18 500 000 Kč 15 146 546 Kč 82 %
413 413 0 Kč Navýšení 634 600 Kč 634 560 Kč 100 %
413 413 18 500 000 Kč Pokles 17 865 400 Kč 14 511 986 Kč 81 %
80436000000 ZŠ Pod Žvahovem 7 700 000 Kč Navýšení 10 214 300 Kč 6 688 714 Kč 65 %
413 413 7 700 000 Kč Navýšení 10 214 300 Kč 6 688 714 Kč 65 %
80440000052 Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova 3 200 000 Kč Pokles 2 700 000 Kč 2 638 073 Kč 98 %
413 413 3 200 000 Kč Pokles 2 700 000 Kč 2 638 073 Kč 98 %
807 807 4 762 000 Kč Navýšení 8 711 600 Kč 8 711 600 Kč 100 %
440 440 4 762 000 Kč Navýšení 5 384 200 Kč 5 384 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 850 400 Kč 850 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 677 000 Kč 1 677 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 800 000 Kč 100 %
808 808 10 010 000 Kč Navýšení 14 274 000 Kč 14 274 000 Kč 100 %
440 440 10 010 000 Kč Navýšení 11 019 400 Kč 11 019 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 3 150 600 Kč 3 150 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 104 000 Kč 100 %
80938000209 ZŠ Nepomucká zateplení objektu a výměna oken 0 Kč Navýšení 35 000 000 Kč 119 427 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 35 000 000 Kč 119 427 Kč 0 %
81011000059 ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 1 145 870 Kč 60 %
413 413 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 1 145 870 Kč 60 %
812 812 6 302 000 Kč Navýšení 9 179 900 Kč 9 179 900 Kč 100 %
440 440 6 302 000 Kč Navýšení 6 910 700 Kč 6 910 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 061 200 Kč 2 061 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 208 000 Kč 208 000 Kč 100 %
814 814 6 277 000 Kč Navýšení 10 431 500 Kč 10 431 500 Kč 100 %
440 440 6 277 000 Kč Navýšení 7 237 400 Kč 7 237 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 219 300 Kč 2 219 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 974 800 Kč 974 800 Kč 100 %
815 815 5 016 000 Kč Navýšení 7 833 500 Kč 7 833 500 Kč 100 %
440 440 5 016 000 Kč Navýšení 5 669 400 Kč 5 669 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 060 100 Kč 2 060 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 104 000 Kč 100 %
816 FZŠ a MŠ Barrandov II. 13 604 100 Kč Navýšení 22 484 400 Kč 22 484 400 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 331 700 Kč 2 331 700 Kč 100 %
440 440 13 604 100 Kč Navýšení 15 035 400 Kč 15 035 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 5 057 300 Kč 5 057 300 Kč 100 %
863 863 8 980 000 Kč Navýšení 11 809 300 Kč 11 809 300 Kč 100 %
440 440 8 980 000 Kč Navýšení 8 993 800 Kč 8 993 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 960 500 Kč 1 960 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 855 000 Kč 100 %
871 871 4 988 000 Kč Navýšení 10 459 300 Kč 10 459 315 Kč 100 %
440 440 4 988 000 Kč Navýšení 8 222 900 Kč 8 222 915 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 814 400 Kč 1 814 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 422 000 Kč 422 000 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3117 První stupeň základních škol 2 069 000 Kč Navýšení 3 940 200 Kč 3 940 187 Kč 100 %
15139000000 15139000000 0 Kč Navýšení 497 000 Kč 497 021 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 497 000 Kč 497 021 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 37 766 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 37 766 Kč 100 %
813 813 2 069 000 Kč Navýšení 3 405 400 Kč 3 405 400 Kč 100 %
440 440 2 069 000 Kč Navýšení 2 473 600 Kč 2 473 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 856 800 Kč 856 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 769 700 Kč 757 547 Kč 98 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 769 700 Kč 757 547 Kč 98 %
440 440 0 Kč Navýšení 83 500 Kč 83 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 67 200 Kč 65 200 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 108 500 Kč 108 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 510 500 Kč 500 347 Kč 98 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 170 000 Kč 170 000 Kč 159 577 Kč 94 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 170 000 Kč 170 000 Kč 159 577 Kč 94 %
437 437 25 000 Kč 25 000 Kč 17 000 Kč 68 %
437 437 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
437 437 40 000 Kč 40 000 Kč 37 577 Kč 94 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 1 009 200 Kč Navýšení 6 932 000 Kč 3 410 941 Kč 49 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 3 010 200 Kč 1 721 676 Kč 57 %
426 426 0 Kč Navýšení 162 600 Kč 102 172 Kč 63 %
426 426 0 Kč Navýšení 2 398 000 Kč 1 336 768 Kč 56 %
426 426 0 Kč Navýšení 449 600 Kč 282 736 Kč 63 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 2 006 700 Kč 487 130 Kč 24 %
417 417 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 99 825 Kč 100 %
426 426 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 144 960 Kč 76 %
440 440 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 5 000 Kč 98 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 614 600 Kč 141 345 Kč 9 %
440 440 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
170002 OLEG 0 Kč 0 Kč -26 620 Kč - - - -
917 917 0 Kč 0 Kč -26 620 Kč - - - -
260000 KTA 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 407 175 Kč 79 %
426 426 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 407 175 Kč 79 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 867 900 Kč 724 525 Kč 83 %
439 439 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 10 500 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 803 400 Kč 724 525 Kč 90 %
400000 Odbor školství 1 009 200 Kč Pokles 532 500 Kč 97 055 Kč 18 %
440 440 0 Kč Navýšení 23 500 Kč 23 500 Kč 100 %
440 440 909 200 Kč Pokles 432 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč Pokles 76 500 Kč 73 555 Kč 96 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
637 637 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 321 000 Kč 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 321 000 Kč 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
637 637 321 000 Kč 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
3314 Činnosti knihovnické 311 000 Kč 311 000 Kč 275 465 Kč 89 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 311 000 Kč 311 000 Kč 275 465 Kč 89 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 35 000 Kč 35 000 Kč 1 Kč 0 %
637 637 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 4 670 000 Kč 4 670 000 Kč 4 322 447 Kč 93 %
150000 150000 70 000 Kč 70 000 Kč 55 534 Kč 79 %
615 615 60 000 Kč 60 000 Kč 50 820 Kč 85 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 4 714 Kč 47 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 4 200 000 Kč 94 %
637 637 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 4 200 000 Kč 94 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 150 000 Kč 150 000 Kč 66 913 Kč 45 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 66 913 Kč 67 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 5 624 000 Kč 5 624 000 Kč 5 223 668 Kč 93 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 2 135 000 Kč 2 135 000 Kč 1 734 668 Kč 81 %
637 637 900 000 Kč Pokles 579 300 Kč 464 250 Kč 80 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 10 454 Kč 21 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 122 400 Kč 82 %
637 637 785 000 Kč Navýšení 1 105 700 Kč 972 159 Kč 88 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 128 430 Kč 86 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 36 975 Kč 74 %
513 0513 - KK POŠTOVKA - 3 489 000 Kč 3 489 000 Kč 3 489 000 Kč 100 %
637 637 3 489 000 Kč 3 489 000 Kč 3 489 000 Kč 100 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 7 762 600 Kč 7 762 600 Kč 6 379 270 Kč 82 %
130026 Letohrádek Portheimka č.p.68, Štefánikova 12 554 000 Kč 554 000 Kč 0 Kč 0 %
613 613 554 000 Kč 554 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 1 000 000 Kč 87 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 000 Kč 100 %
637 637 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 0 Kč Navýšení 770 000 Kč 770 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
641 641 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 61 100 Kč 23 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 61 100 Kč 23 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 8 284 000 Kč Navýšení 8 350 000 Kč 5 849 134 Kč 70 %
190000 Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 8 284 000 Kč Pokles 8 184 000 Kč 5 704 812 Kč 70 %
619 619 320 000 Kč 320 000 Kč 312 520 Kč 98 %
619 619 7 764 000 Kč Pokles 7 664 000 Kč 5 303 624 Kč 69 %
619 619 200 000 Kč 200 000 Kč 88 669 Kč 44 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 166 000 Kč 144 321 Kč 87 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 79 939 Kč 80 %
937 937 0 Kč Navýšení 66 000 Kč 64 382 Kč 98 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 2 900 000 Kč Pokles 2 646 800 Kč 1 717 500 Kč 65 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 2 900 000 Kč Pokles 2 646 800 Kč 1 717 500 Kč 65 %
637 637 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
637 637 2 900 000 Kč Pokles 929 300 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 005 000 Kč 1 005 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 195 000 Kč 195 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 57 500 Kč 57 500 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 395 000 Kč 395 000 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 11 077 000 Kč Navýšení 15 888 000 Kč 8 622 000 Kč 54 %
190000 Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 1 027 947 Kč 57 %
619 619 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 34 706 Kč 99 %
619 619 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 48 800 Kč 70 %
619 619 600 000 Kč 600 000 Kč 506 346 Kč 84 %
619 619 1 200 000 Kč Pokles 1 095 000 Kč 438 095 Kč 40 %
370000 Kancelář starosty 1 250 000 Kč Pokles 1 233 000 Kč 575 768 Kč 47 %
637 637 0 Kč Navýšení 6 300 Kč 4 990 Kč 79 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 50 000 Kč Navýšení 340 000 Kč 280 200 Kč 82 %
637 637 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 20 712 Kč 21 %
637 637 400 000 Kč Pokles 203 700 Kč 167 571 Kč 82 %
637 637 80 000 Kč 80 000 Kč 20 000 Kč 25 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč Pokles 83 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 82 295 Kč 27 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 1 515 000 Kč Navýšení 1 605 000 Kč 1 600 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
637 637 515 000 Kč Navýšení 623 000 Kč 620 000 Kč 100 %
637 637 800 000 Kč Navýšení 865 000 Kč 865 000 Kč 100 %
637 637 200 000 Kč Pokles 2 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 5 150 000 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 4 448 369 Kč 81 %
637 637 300 000 Kč Navýšení 355 000 Kč 139 136 Kč 39 %
637 637 15 000 Kč Navýšení 20 000 Kč 19 992 Kč 100 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 4 024 Kč 4 %
637 637 55 000 Kč Navýšení 80 000 Kč 79 662 Kč 100 %
637 637 640 000 Kč Pokles 335 000 Kč 198 453 Kč 59 %
637 637 4 040 000 Kč Navýšení 4 610 000 Kč 4 007 102 Kč 87 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 410 000 Kč Pokles 310 000 Kč 116 700 Kč 38 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 50 700 Kč 51 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 66 000 Kč 44 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 322 000 Kč Pokles 310 000 Kč 245 753 Kč 79 %
641 641 322 000 Kč Pokles 88 000 Kč 59 290 Kč 67 %
641 641 0 Kč Navýšení 125 000 Kč 96 463 Kč 77 %
641 641 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 21 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 20 000 Kč 74 %
80001 O M S O 630 000 Kč 630 000 Kč 607 463 Kč 96 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 47 781 Kč 96 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 530 582 Kč 96 %
608 608 15 000 Kč Pokles 3 000 Kč 3 000 Kč 100 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 10 000 Kč Navýšení 22 000 Kč 21 100 Kč 96 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 21 270 000 Kč Navýšení 26 750 000 Kč 2 651 786 Kč 10 %
130000 Odbor majetku a investic 100 000 Kč Navýšení 280 000 Kč 176 669 Kč 63 %
413 413 100 000 Kč Navýšení 220 000 Kč 119 669 Kč 54 %
413 413 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 57 000 Kč 95 %
130196 Aquapark Barrandov - rekonstrukce a modernizace objektu 500 000 Kč 500 000 Kč 21 127 Kč 4 %
413 413 0 Kč Navýšení 21 200 Kč 21 127 Kč 100 %
413 413 500 000 Kč Pokles 478 800 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 850 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 936 935 Kč 94 %
437 437 850 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 936 935 Kč 94 %
410051 Sportoviště na Žvahově 0 Kč Navýšení 6 100 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 6 100 Kč 0 Kč 0 %
410070 Realizace skateparku Kobrova 700 000 Kč Pokles 693 900 Kč 99 825 Kč 14 %
441 441 700 000 Kč Pokles 693 900 Kč 99 825 Kč 14 %
410071 Realizace pumtracku Košíře 4 400 000 Kč 4 400 000 Kč 118 580 Kč 3 %
441 441 4 400 000 Kč 4 400 000 Kč 118 580 Kč 3 %
410072 Streetworkout Sacré Coeur 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 42 350 Kč 3 %
441 441 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 42 350 Kč 3 %
410073 Realizace fitparku Dívčí hrady 1 320 000 Kč 1 320 000 Kč 45 000 Kč 3 %
441 441 1 320 000 Kč 1 320 000 Kč 45 000 Kč 3 %
410074 Realizace streetworkout v Husových sadech 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 90 000 Kč 2 %
441 441 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 90 000 Kč 2 %
80438000000 Rekonstrukce skateparku Butovická 5 500 000 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 85 000 Kč 1 %
441 441 5 500 000 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 85 000 Kč 1 %
80439000000 Street workout hřiště Barrandov 1 100 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 36 300 Kč 2 %
441 441 1 100 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 36 300 Kč 2 %
80557000000 80557000000 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 8 900 000 Kč Navýšení 18 606 700 Kč 7 470 089 Kč 40 %
170002 OLEG 0 Kč Navýšení 199 200 Kč 198 990 Kč 100 %
417 417 0 Kč Navýšení 24 300 Kč 24 157 Kč 99 %
417 417 0 Kč Navýšení 174 900 Kč 174 833 Kč 100 %
260001 Sport4Citizens 0 Kč 0 Kč -104 542 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč -113 976 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč 5 836 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč 2 646 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč 952 Kč - - - -
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 5 900 000 Kč Navýšení 5 925 000 Kč 4 514 642 Kč 76 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 98 179 Kč 98 %
437 437 480 000 Kč Navýšení 1 336 700 Kč 1 286 700 Kč 96 %
437 437 220 000 Kč Navýšení 463 900 Kč 393 850 Kč 85 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 1 934 400 Kč 1 934 400 Kč 100 %
437 437 700 000 Kč Pokles 590 000 Kč 469 639 Kč 80 %
437 437 4 200 000 Kč Pokles 1 001 800 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 73 200 Kč 73 200 Kč 100 %
437 437 100 000 Kč Navýšení 210 000 Kč 158 673 Kč 76 %
437 437 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
370033 KST - oddělení sportu, kultury a památkové péče 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 2 861 000 Kč 95 %
437 437 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 115 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 2 726 000 Kč 2 726 000 Kč 100 %
437 437 3 000 000 Kč Pokles 139 000 Kč 0 Kč 0 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 8 146 200 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 8 146 200 Kč 0 Kč 0 %
90001 90001 0 Kč Navýšení 1 336 300 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 1 336 300 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 30 117 200 Kč Navýšení 31 379 100 Kč 10 778 344 Kč 34 %
130152 Obnova sportovišť v parku Sacré Couer 153 000 Kč 153 000 Kč 152 460 Kč 100 %
213 213 153 000 Kč 153 000 Kč 152 460 Kč 100 %
130153 Obnova dětského hřiště M, Barrandov 153 000 Kč 153 000 Kč 152 460 Kč 100 %
213 213 153 000 Kč 153 000 Kč 152 460 Kč 100 %
400000 Odbor školství 1 013 200 Kč Pokles 214 100 Kč 214 100 Kč 100 %
440 440 1 013 200 Kč Pokles 214 100 Kč 214 100 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 13 798 000 Kč Pokles 13 443 100 Kč 8 751 807 Kč 65 %
241 241 500 000 Kč Pokles 163 000 Kč 152 806 Kč 94 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 1 700 000 Kč 198 981 Kč 12 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 128 475 Kč 76 %
241 241 500 000 Kč Navýšení 1 200 000 Kč 589 921 Kč 49 %
241 241 8 500 000 Kč Navýšení 10 082 100 Kč 7 591 026 Kč 75 %
241 241 128 000 Kč 128 000 Kč 90 598 Kč 71 %
410004 Herní prvky na DH 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410039 Obnova dětského hřiště Klamovka 0 Kč Navýšení 1 061 000 Kč 1 060 965 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 1 061 000 Kč 1 060 965 Kč 100 %
410066 Vybudování dětského hřiště Wassermannova 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410067 Obnova dětského hřiště Zapova 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 107 327 Kč 2 %
241 241 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 107 327 Kč 2 %
410068 Obnova dětského hřiště Brichtova 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 90 750 Kč 2 %
241 241 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 90 750 Kč 2 %
410077 410077 0 Kč Navýšení 354 900 Kč 248 475 Kč 70 %
241 241 0 Kč Navýšení 354 900 Kč 248 475 Kč 70 %
80901000000 80901000000 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
415 415 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 180 000 Kč Navýšení 482 300 Kč 479 241 Kč 99 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 180 000 Kč Navýšení 482 300 Kč 479 241 Kč 99 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 99 981 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 199 300 Kč 199 260 Kč 100 %
539 539 180 000 Kč Navýšení 183 000 Kč 180 000 Kč 98 %
3611 Podpora individuální bytové výstavby 175 000 Kč Navýšení 305 000 Kč 62 419 Kč 20 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 175 000 Kč 175 000 Kč 27 412 Kč 16 %
143 143 175 000 Kč Pokles 170 000 Kč 25 412 Kč 15 %
143 143 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 2 000 Kč 40 %
430006 430006 0 Kč Navýšení 129 900 Kč 35 007 Kč 27 %
143 143 0 Kč Navýšení 129 900 Kč 35 007 Kč 27 %
430011 430011 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
143 143 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 66 552 000 Kč Pokles 49 158 000 Kč 19 658 649 Kč 40 %
130000 Odbor majetku a investic 1 602 000 Kč Pokles 2 000 Kč 1 400 Kč 70 %
813 813 1 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 1 400 Kč 70 %
130118 Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4, včetně návrhu dopravy v klidu 500 000 Kč 500 000 Kč 152 050 Kč 30 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 152 050 Kč 30 %
130134 Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130135 Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
130140 Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - PD 550 000 Kč 550 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 550 000 Kč 550 000 Kč 0 Kč 0 %
130151 Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 10 000 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 360 562 Kč 18 %
813 813 10 000 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 360 562 Kč 18 %
130178 Poštovka DPS 2 850 000 Kč 2 850 000 Kč 2 083 128 Kč 73 %
813 813 2 850 000 Kč 2 850 000 Kč 2 083 128 Kč 73 %
130181 Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 1 400 000 Kč Pokles 750 000 Kč 242 000 Kč 32 %
813 813 1 400 000 Kč Pokles 750 000 Kč 242 000 Kč 32 %
130186 Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 090 486 Kč 22 %
813 813 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 090 486 Kč 22 %
130201 Rekonstrukce objektu Koulka 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 3 500 000 Kč Pokles 3 356 000 Kč 3 239 247 Kč 97 %
843 843 3 500 000 Kč Pokles 789 000 Kč 726 000 Kč 92 %
843 843 0 Kč Navýšení 2 557 000 Kč 2 504 632 Kč 98 %
843 843 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 8 615 Kč 86 %
80750000117 Raudnitzův dům 35 000 000 Kč Pokles 33 000 000 Kč 12 489 775 Kč 38 %
813 813 35 000 000 Kč Pokles 33 000 000 Kč 12 489 775 Kč 38 %
3613 Nebytové hospodářství 17 083 000 Kč Pokles 9 267 000 Kč 4 995 567 Kč 54 %
130000 Odbor majetku a investic 3 700 000 Kč Pokles 1 900 000 Kč 208 792 Kč 11 %
813 813 200 000 Kč 200 000 Kč 60 500 Kč 30 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 145 563 Kč 15 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 700 000 Kč 2 729 Kč 0 %
130136 Plzeňská 117/39, 150 00 Praha 5, Košíře – sanace vlhkého zdiva 11 000 Kč 11 000 Kč 10 800 Kč 98 %
813 813 11 000 Kč 11 000 Kč 10 800 Kč 98 %
130137 Plzeňská 314/115, 150 00 Praha 5, Košíře – sanace vlhkého zdiva 12 000 Kč 12 000 Kč 11 900 Kč 99 %
813 813 12 000 Kč 12 000 Kč 11 900 Kč 99 %
130138 VŠ MVVP, U Santošky 1093/17, 150 00 Praha 5, Smíchov – sanace vlhkého zdiva 14 000 Kč Navýšení 15 300 Kč 15 300 Kč 100 %
813 813 14 000 Kč Navýšení 15 300 Kč 15 300 Kč 100 %
130182 Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 Hlubočepy 8 000 000 Kč Pokles 4 000 000 Kč 2 280 119 Kč 57 %
813 813 8 000 000 Kč Pokles 4 000 000 Kč 2 280 119 Kč 57 %
130199 Výměna oken Plzeňská 39/117 500 000 Kč 500 000 Kč 410 190 Kč 82 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 410 190 Kč 82 %
130200 Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 146 000 Kč 146 000 Kč 145 200 Kč 99 %
813 813 146 000 Kč 146 000 Kč 145 200 Kč 99 %
130202 Doplnění chlazení do stávajícího VZT zařízení pro pobočku Městské knihovny v objektu náměstí 14. října 300 000 Kč Pokles 298 700 Kč 0 Kč 0 %
813 813 300 000 Kč Pokles 298 700 Kč 0 Kč 0 %
130203 MŠ Korálek, stavení úpravy objektu 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 730 315 Kč 79 %
813 813 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 730 315 Kč 79 %
130204 Výměna oken, vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370000 Kancelář starosty 1 200 000 Kč Pokles 85 000 Kč 85 000 Kč 100 %
837 837 1 200 000 Kč Pokles 85 000 Kč 85 000 Kč 100 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 97 952 Kč 99 %
843 843 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 97 952 Kč 99 %
3631 Veřejné osvětlení 250 000 Kč Navýšení 2 057 300 Kč 197 421 Kč 10 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 250 000 Kč Navýšení 2 057 300 Kč 197 421 Kč 10 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 2 057 300 Kč 197 421 Kč 10 %
3632 Pohřebnictví 800 000 Kč Navýšení 1 130 700 Kč 404 721 Kč 36 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 800 000 Kč Navýšení 1 130 700 Kč 404 721 Kč 36 %
839 839 800 000 Kč Navýšení 1 130 700 Kč 404 721 Kč 36 %
3635 Územní plánování 10 580 000 Kč Pokles 5 660 000 Kč 2 446 476 Kč 43 %
150000 150000 10 580 000 Kč Pokles 5 660 000 Kč 2 446 476 Kč 43 %
115 115 20 000 Kč 20 000 Kč 13 680 Kč 68 %
115 115 9 560 000 Kč Pokles 4 860 000 Kč 2 245 230 Kč 46 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 780 000 Kč 187 566 Kč 24 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 400 000 Kč Pokles 3 133 700 Kč 396 158 Kč 13 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 5 900 000 Kč Pokles 2 633 700 Kč 396 158 Kč 15 %
937 937 2 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 3 200 Kč 3 %
937 937 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
937 937 0 Kč Navýšení 58 000 Kč 58 000 Kč 100 %
937 937 100 000 Kč Navýšení 159 200 Kč 144 958 Kč 91 %
937 937 300 000 Kč Pokles 162 000 Kč 110 000 Kč 68 %
937 937 3 500 000 Kč Pokles 2 074 500 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 9 393 000 Kč Navýšení 15 293 000 Kč 1 019 043 Kč 7 %
130000 Odbor majetku a investic 5 240 000 Kč Pokles 2 640 000 Kč 600 817 Kč 23 %
113 113 235 000 Kč 235 000 Kč 228 827 Kč 97 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 275 883 Kč 20 %
813 813 3 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 96 108 Kč 10 %
130041 Vybudování veřejné infrastruktury - výstavba občanského vybavení "Hotel Mozart" 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
130205 Rekonstrukce inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka 1 000 000 Kč Pokles 903 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 000 000 Kč Pokles 903 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
81156000205 Rekonstrukce inženýrských sítí Buďánka 0 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 418 226 Kč 8 %
813 813 0 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 418 226 Kč 8 %
81157000000 81157000000 0 Kč Navýšení 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
81158000000 Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
90000 Odbor ekonomický 3 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
1009 1009 3 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 1 200 000 Kč Pokles 163 000 Kč 67 775 Kč 42 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 200 000 Kč Pokles 163 000 Kč 67 775 Kč 42 %
241 241 1 200 000 Kč Pokles 163 000 Kč 67 775 Kč 42 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 486 Kč 90 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 486 Kč 90 %
241 241 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 486 Kč 90 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 5 920 000 Kč Navýšení 6 154 100 Kč 6 154 058 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 5 920 000 Kč Navýšení 6 154 100 Kč 6 154 058 Kč 100 %
241 241 5 920 000 Kč Navýšení 6 154 100 Kč 6 154 058 Kč 100 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 64 000 Kč Pokles 47 300 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 64 000 Kč Pokles 47 300 Kč 0 Kč 0 %
241 241 64 000 Kč Pokles 47 300 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 3 006 526 Kč 43 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 3 006 526 Kč 43 %
241 241 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 297 120 Kč 26 %
241 241 2 000 000 Kč Pokles 1 800 000 Kč 1 627 423 Kč 90 %
241 241 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 81 983 Kč 41 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 150 000 Kč 150 000 Kč 70 664 Kč 47 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 150 000 Kč 150 000 Kč 70 664 Kč 47 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 70 664 Kč 47 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 212 450 600 Kč Pokles 212 316 100 Kč 103 358 162 Kč 49 %
130212 130212 0 Kč Navýšení 58 100 Kč 54 450 Kč 94 %
213 213 0 Kč Navýšení 58 100 Kč 54 450 Kč 94 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 88 360 000 Kč Pokles 84 522 600 Kč 78 624 719 Kč 93 %
241 241 4 000 000 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 2 578 906 Kč 47 %
241 241 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
241 241 8 700 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 1 981 284 Kč 86 %
241 241 760 000 Kč 760 000 Kč 309 155 Kč 41 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 761 436 Kč 76 %
241 241 0 Kč Navýšení 12 500 Kč 12 500 Kč 100 %
241 241 73 000 000 Kč Navýšení 74 053 700 Kč 72 359 874 Kč 98 %
241 241 900 000 Kč Pokles 887 400 Kč 612 563 Kč 69 %
410001 Nákup městského mobiliáře 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 232 408 Kč 6 %
241 241 4 050 000 Kč 4 050 000 Kč 232 408 Kč 6 %
410029 Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 6 300 000 Kč 6 300 000 Kč 179 080 Kč 3 %
241 241 6 300 000 Kč 6 300 000 Kč 179 080 Kč 3 %
410035 Participativní rozpočet 12 000 000 Kč 12 000 000 Kč 873 086 Kč 7 %
241 241 12 000 000 Kč 12 000 000 Kč 873 086 Kč 7 %
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 3 000 000 Kč Navýšení 3 389 000 Kč 198 Kč 0 %
241 241 3 000 000 Kč Navýšení 3 389 000 Kč 198 Kč 0 %
410054 Volnočasový areál Vidoule 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410058 Předprojekční průzkumy 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410062 Ozeleňování a ochlazování ulic 4 500 000 Kč 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 4 500 000 Kč 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410063 Rekonstrukce parku Kavalírka 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 187 913 Kč 9 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 187 913 Kč 9 %
410064 Nákup stromového tomografu 700 000 Kč 700 000 Kč 301 176 Kč 43 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 301 176 Kč 43 %
410065 Instalace bezpečnostního sloupku Předpolí Dětského ostrova 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
410069 Vybudování parku Na Pláni 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410075 410075 0 Kč Navýšení 260 200 Kč 260 186 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 260 200 Kč 260 186 Kč 100 %
80505000000 Rekonstrukce parku Santoška 28 240 600 Kč Navýšení 30 130 300 Kč 0 Kč 0 %
241 241 28 240 600 Kč Navýšení 30 130 300 Kč 0 Kč 0 %
80506000000 Komunitní zahrada Hlubočepy – dotace 0 Kč Navýšení 11 829 000 Kč 719 114 Kč 6 %
241 241 0 Kč Navýšení 11 829 000 Kč 719 114 Kč 6 %
80506000046 Komunitní zahrada Hlubočepy 14 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 14 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
80507000000 Revitalizace parku Klamovka 20 700 000 Kč Pokles 19 928 500 Kč 19 699 432 Kč 99 %
241 241 20 700 000 Kč Pokles 19 928 500 Kč 19 699 432 Kč 99 %
80508000000 Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 20 000 000 Kč Pokles 19 898 400 Kč 2 226 400 Kč 11 %
241 241 20 000 000 Kč Pokles 19 898 400 Kč 2 226 400 Kč 11 %
81146000000 81146000000 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
81147000000 81147000000 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
81148000000 81148000000 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
81149000000 Projekt ozeleňování a ochlazování ulic 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 599 600 Kč 599 540 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 650 000 Kč Pokles 599 600 Kč 599 540 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 499 600 Kč 499 540 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 870 000 Kč 870 000 Kč 547 251 Kč 63 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 870 000 Kč 870 000 Kč 547 251 Kč 63 %
637 637 430 000 Kč 430 000 Kč 232 701 Kč 54 %
637 637 140 000 Kč 140 000 Kč 14 550 Kč 10 %
637 637 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 100 %
4311 Sociální poradenství 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 390 000 Kč Navýšení 814 700 Kč 625 254 Kč 77 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 390 000 Kč Navýšení 814 700 Kč 625 254 Kč 77 %
539 539 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 3 982 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 984 Kč 100 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 252 500 Kč 252 435 Kč 100 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 4 135 Kč 34 %
539 539 370 000 Kč Navýšení 386 200 Kč 214 718 Kč 56 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 139 000 Kč 139 000 Kč 100 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 1 527 500 Kč 858 122 Kč 56 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 665 500 Kč 665 500 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 121 600 Kč 121 600 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 43 900 Kč 43 900 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 862 000 Kč 192 622 Kč 22 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 847 000 Kč 177 622 Kč 21 %
4342 Soc.péče a pomoc přistěhovalcům a vybr.etnikům 0 Kč Navýšení 56 200 Kč 52 046 Kč 93 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 56 200 Kč 52 046 Kč 93 %
539 539 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 1 293 Kč 62 %
539 539 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 46 968 Kč 96 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 3 785 Kč 74 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 96 200 Kč 96 200 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 96 200 Kč 96 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 96 200 Kč 96 200 Kč 100 %
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 5 800 000 Kč Pokles 4 174 000 Kč 3 762 396 Kč 90 %
130000 Odbor majetku a investic 200 000 Kč Pokles 50 000 Kč 5 100 Kč 10 %
513 513 200 000 Kč Pokles 45 000 Kč 100 Kč 0 %
513 513 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
130173 Na Hřebenkách 2765/3a Jesle - zateplení objektů 5 200 000 Kč Pokles 3 800 000 Kč 3 608 379 Kč 95 %
513 513 5 200 000 Kč Pokles 3 800 000 Kč 3 608 379 Kč 95 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 400 000 Kč Pokles 324 000 Kč 148 917 Kč 46 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 982 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
539 539 110 000 Kč Pokles 59 000 Kč 3 917 Kč 7 %
539 539 290 000 Kč Pokles 120 000 Kč 18 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 97 000 Kč 97 000 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 27 295 000 Kč Navýšení 37 030 600 Kč 36 986 777 Kč 100 %
100 CSOP 27 295 000 Kč Navýšení 36 725 000 Kč 36 685 000 Kč 100 %
539 539 27 295 000 Kč Pokles 22 742 000 Kč 22 702 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 13 883 000 Kč 13 883 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
100006 100006 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 537 Kč 100 %
510 510 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 537 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 238 240 Kč 98 %
539 539 0 Kč Navýšení 42 000 Kč 38 240 Kč 91 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 23 000 Kč 23 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 6 620 000 Kč Pokles 4 042 200 Kč 2 348 880 Kč 58 %
130116 Dům s pečovatelskou službou,Zubatého 10-přestavba suterén.prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání 4 920 000 Kč Pokles 2 707 200 Kč 1 301 446 Kč 48 %
513 513 4 920 000 Kč Pokles 2 707 200 Kč 1 301 446 Kč 48 %
130174 Na Neklance Dům sociálních služeb - kompletní výměna hlavních bezpečnostních dveří 320 000 Kč 320 000 Kč 295 792 Kč 92 %
513 513 320 000 Kč 320 000 Kč 295 792 Kč 92 %
130176 Zubatého 330/10 byty zvláštní určení - rekonstrukce bytů 380 000 Kč 380 000 Kč 377 841 Kč 99 %
513 513 380 000 Kč 380 000 Kč 377 841 Kč 99 %
130197 Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 1 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 338 800 Kč 56 %
513 513 1 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 338 800 Kč 56 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 118 700 Kč 118 700 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 118 700 Kč 118 700 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 2 200 Kč 2 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 69 500 Kč 69 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 47 000 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4372 Krizová pomoc 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4373 Domy na půl cesty 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 99 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 99 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 79 000 Kč 79 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 390 000 Kč Navýšení 6 968 200 Kč 2 844 991 Kč 41 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 3 195 100 Kč 1 169 254 Kč 37 %
517 517 0 Kč Navýšení 1 300 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 28 700 Kč 28 640 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 2 576 500 Kč 900 385 Kč 35 %
526 526 0 Kč Navýšení 79 700 Kč 79 368 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 26 500 Kč 18 342 Kč 69 %
539 539 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 242 400 Kč 142 519 Kč 59 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 798 700 Kč 216 966 Kč 27 %
517 517 0 Kč Navýšení 520 100 Kč 114 950 Kč 22 %
526 526 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 84 000 Kč 50 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 3 259 Kč 7 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 600 Kč 10 648 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 4 109 Kč 8 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 3 390 000 Kč Pokles 1 991 900 Kč 1 458 770 Kč 73 %
539 539 250 000 Kč 250 000 Kč 67 034 Kč 27 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 109 100 Kč 109 010 Kč 100 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 221 000 Kč 220 573 Kč 100 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 179 625 Kč 90 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 4 600 Kč 0 Kč 0 %
539 539 170 000 Kč Pokles 154 000 Kč 132 000 Kč 86 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 998 200 Kč 705 529 Kč 71 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 982 500 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 982 500 Kč 0 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
100000 Odbor kancelář městské části 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5299 Ost.záležitosti civil.připravenosti na kriz.st. 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
741 741 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 712 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 22 210 000 Kč Pokles 20 138 700 Kč 12 196 801 Kč 61 %
100000 Odbor kancelář městské části 19 060 000 Kč Pokles 18 483 400 Kč 10 936 577 Kč 59 %
710 710 220 000 Kč 220 000 Kč 44 413 Kč 20 %
710 710 10 000 Kč Navýšení 27 000 Kč 12 823 Kč 47 %
710 710 17 550 000 Kč Pokles 16 973 400 Kč 10 243 989 Kč 60 %
710 710 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 310 000 Kč 310 000 Kč 58 261 Kč 19 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 113 000 Kč 112 696 Kč 100 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 650 000 Kč 650 000 Kč 464 395 Kč 71 %
130155 Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ a CSOP 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
713 713 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130198 Zastřešení veřejného prostoru Dětského ostrova 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
713 713 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130214 130214 0 Kč Navýšení 580 100 Kč 579 957 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 229 400 Kč 229 356 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 350 700 Kč 350 602 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 1 650 000 Kč Pokles 1 075 200 Kč 680 267 Kč 63 %
739 739 114 000 Kč Pokles 64 000 Kč 45 510 Kč 71 %
739 739 211 000 Kč Pokles 111 000 Kč 34 421 Kč 31 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 199 711 Kč 80 %
739 739 220 000 Kč Pokles 20 700 Kč 0 Kč 0 %
739 739 50 000 Kč 50 000 Kč 10 961 Kč 22 %
739 739 605 000 Kč Pokles 579 500 Kč 389 665 Kč 67 %
6112 Zastupitelstva obcí 22 630 800 Kč Pokles 22 595 800 Kč 21 202 911 Kč 94 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 810 000 Kč 1 810 000 Kč 772 636 Kč 43 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 772 636 Kč 70 %
240000 Odbor informatiky 50 000 Kč Navýšení 65 000 Kč 57 950 Kč 89 %
924 924 50 000 Kč Navýšení 65 000 Kč 57 950 Kč 89 %
260000 KTA 20 646 000 Kč Navýšení 20 686 000 Kč 20 343 455 Kč 98 %
926 926 250 000 Kč Pokles 100 000 Kč 80 426 Kč 80 %
926 926 85 000 Kč Pokles 35 000 Kč 25 180 Kč 72 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 121 000 Kč 120 727 Kč 100 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 2 860 000 Kč 2 812 019 Kč 98 %
926 926 100 000 Kč Pokles 49 000 Kč 2 998 Kč 6 %
926 926 14 500 000 Kč Navýšení 14 670 000 Kč 14 566 393 Kč 99 %
926 926 200 000 Kč Pokles 76 800 Kč 67 800 Kč 88 %
926 926 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč Navýšení 13 200 Kč 13 132 Kč 99 %
926 926 1 500 000 Kč Pokles 1 380 000 Kč 1 353 813 Kč 98 %
926 926 50 000 Kč Pokles 10 000 Kč 4 950 Kč 50 %
926 926 1 200 000 Kč Navýšení 1 320 000 Kč 1 251 771 Kč 95 %
926 926 150 000 Kč Pokles 50 000 Kč 44 246 Kč 88 %
7 stravenky 124 800 Kč Pokles 34 800 Kč 28 870 Kč 83 %
926 926 124 800 Kč Pokles 34 800 Kč 28 870 Kč 83 %
6117 Volby do Evropského parlamentu 5 222 000 Kč Pokles 5 192 500 Kč 4 826 900 Kč 93 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 150 000 Kč Pokles 587 500 Kč 587 215 Kč 100 %
916 916 150 000 Kč Pokles 71 100 Kč 70 990 Kč 100 %
916 916 300 000 Kč Pokles 199 600 Kč 199 542 Kč 100 %
916 916 300 000 Kč Pokles 150 300 Kč 150 211 Kč 100 %
916 916 400 000 Kč Pokles 166 500 Kč 166 472 Kč 100 %
240000 Odbor informatiky 350 000 Kč Navýšení 686 400 Kč 336 380 Kč 49 %
924 924 350 000 Kč Navýšení 686 400 Kč 336 380 Kč 49 %
260000 KTA 3 722 000 Kč Navýšení 3 918 600 Kč 3 903 305 Kč 100 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 33 676 Kč 67 %
926 926 100 000 Kč Pokles 8 000 Kč 7 034 Kč 88 %
926 926 5 000 Kč Navýšení 516 800 Kč 516 768 Kč 100 %
926 926 225 000 Kč Pokles 33 000 Kč 32 545 Kč 99 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 2 500 600 Kč 2 504 260 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 614 000 Kč 614 000 Kč 100 %
926 926 200 000 Kč Pokles 99 000 Kč 98 343 Kč 99 %
926 926 17 000 Kč Pokles 4 500 Kč 4 054 Kč 90 %
926 926 625 000 Kč Pokles 92 700 Kč 92 625 Kč 100 %
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa JN 0 Kč Navýšení 58 300 Kč 38 880 Kč 67 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 58 300 Kč 38 880 Kč 67 %
926 926 0 Kč Navýšení 58 300 Kč 38 880 Kč 67 %
6171 Činnost místní správy 320 586 300 Kč Navýšení 327 599 100 Kč 295 936 574 Kč 90 %
0 ostatní 0 Kč 0 Kč -1 131 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč -1 131 Kč - - - -
10858000000 Smart vzdělávání 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 17 181 Kč 45 %
917 917 0 Kč Navýšení 11 600 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 268 Kč 85 %
926 926 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 12 421 Kč 61 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 300 Kč 3 492 Kč 81 %
10858000001 Smart vzdělávání 0 Kč Navýšení 7 000 Kč -44 406 Kč -634 %
917 917 0 Kč Navýšení 7 000 Kč -44 406 Kč -634 %
110002 110002 0 Kč 0 Kč -163 471 Kč - - - -
911 911 0 Kč 0 Kč -163 471 Kč - - - -
130000 Odbor majetku a investic 7 038 000 Kč Pokles 6 250 800 Kč 5 336 619 Kč 85 %
913 913 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 61 000 Kč 100 %
913 913 1 200 000 Kč Navýšení 1 481 900 Kč 1 170 822 Kč 79 %
913 913 30 000 Kč 30 000 Kč 6 756 Kč 23 %
913 913 140 000 Kč Pokles 137 000 Kč 119 881 Kč 88 %
913 913 150 000 Kč 150 000 Kč 115 960 Kč 77 %
913 913 5 500 000 Kč Pokles 4 365 900 Kč 3 855 554 Kč 88 %
913 913 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 4 000 Kč 100 %
913 913 3 000 Kč Navýšení 6 000 Kč 731 Kč 12 %
913 913 15 000 Kč 15 000 Kč 1 915 Kč 13 %
130075 Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“. 8 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 40 354 Kč 40 %
913 913 8 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 40 354 Kč 40 %
130150 Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 500 000 Kč Pokles 441 900 Kč 195 108 Kč 44 %
913 913 500 000 Kč Pokles 441 900 Kč 195 108 Kč 44 %
130206 Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu - vybudování spisov 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 493 075 Kč 99 %
913 913 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 493 075 Kč 99 %
130207 Vybudování systému Klimatizace, řízeného větrání s rekuperací vzduchu v admin.bud. 1 500 000 Kč Pokles 400 000 Kč 292 971 Kč 73 %
913 913 1 500 000 Kč Pokles 400 000 Kč 292 971 Kč 73 %
130208 Rekonstrukce hlavních vchodových dveří do administrativních budov úřadu 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 64 130 Kč 32 %
913 913 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 64 130 Kč 32 %
130213 130213 0 Kč Navýšení 97 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 0 Kč Navýšení 97 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 36 780 000 Kč 36 780 000 Kč 26 678 709 Kč 73 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 26 310 Kč 53 %
916 916 2 930 000 Kč 2 930 000 Kč 891 268 Kč 30 %
916 916 30 000 Kč 30 000 Kč 7 234 Kč 24 %
916 916 405 000 Kč 405 000 Kč 341 038 Kč 84 %
916 916 3 020 000 Kč 3 020 000 Kč 2 432 099 Kč 81 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 486 Kč 2 %
916 916 470 000 Kč 470 000 Kč 351 346 Kč 75 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 19 500 Kč 49 %
916 916 500 000 Kč Pokles 480 000 Kč 283 633 Kč 59 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 28 570 Kč 71 %
916 916 250 000 Kč 250 000 Kč 231 345 Kč 93 %
916 916 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 066 562 Kč 50 %
916 916 17 210 000 Kč Pokles 16 710 000 Kč 13 896 558 Kč 83 %
916 916 725 000 Kč 725 000 Kč 457 315 Kč 63 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 341 209 Kč 68 %
916 916 4 180 000 Kč 4 180 000 Kč 2 217 624 Kč 53 %
916 916 1 550 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 727 297 Kč 84 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 5 765 Kč 29 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 500 Kč 1 %
916 916 2 680 000 Kč 2 680 000 Kč 2 353 052 Kč 88 %
160005 Stavební úpravy budov MČ 500 000 Kč 500 000 Kč 85 990 Kč 17 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 85 990 Kč 17 %
160007 Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 500 000 Kč Pokles 418 000 Kč 145 405 Kč 35 %
916 916 500 000 Kč Pokles 418 000 Kč 145 405 Kč 35 %
160008 Rekonstrukce zvonkových komunikátorů 1 800 000 Kč Navýšení 1 882 000 Kč 1 881 713 Kč 100 %
916 916 1 800 000 Kč Navýšení 1 882 000 Kč 1 881 713 Kč 100 %
170000 Odbor legislativní 803 000 Kč Pokles 503 000 Kč 168 039 Kč 33 %
917 917 100 000 Kč 100 000 Kč 90 035 Kč 90 %
917 917 703 000 Kč Pokles 403 000 Kč 78 003 Kč 19 %
170001 OLEG 2 446 200 Kč Navýšení 2 746 200 Kč 2 288 502 Kč 83 %
917 917 2 300 000 Kč Navýšení 2 413 300 Kč 1 969 426 Kč 82 %
917 917 146 200 Kč Navýšení 332 900 Kč 319 077 Kč 96 %
170002 OLEG 5 300 000 Kč Pokles 5 202 800 Kč 3 315 619 Kč 64 %
917 917 0 Kč Navýšení 3 700 Kč 3 630 Kč 98 %
917 917 5 100 000 Kč 5 100 000 Kč 3 286 855 Kč 64 %
917 917 200 000 Kč Pokles 99 100 Kč 25 134 Kč 25 %
240000 Odbor informatiky 29 952 900 Kč Navýšení 30 137 900 Kč 23 087 754 Kč 77 %
924 924 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 2 271 436 Kč 87 %
924 924 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 67 656 Kč 5 %
924 924 8 531 000 Kč