Pohled přes položky 2019

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1341 0 Poplatek ze psů 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 1 988 216 Kč 95 %
1342 0 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 2 699 609 Kč 150 %
1343 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 16 700 000 Kč 16 700 000 Kč 15 141 629 Kč 91 %
1344 0 Poplatek ze vstupného 300 000 Kč 300 000 Kč 238 050 Kč 79 %
1345 0 Poplatek z ubytovací kapacity 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 1 850 001 Kč 116 %
1361 Správní poplatky 14 200 000 Kč 14 200 000 Kč 11 493 712 Kč 81 %
0 ostatní 14 200 000 Kč 14 200 000 Kč 0 Kč 0 %
10 10 0 Kč 0 Kč 154 990 Kč - - - -
109 109 0 Kč 0 Kč 1 500 Kč - - - -
11 11 0 Kč 0 Kč 99 100 Kč - - - -
110 110 0 Kč 0 Kč 7 200 Kč - - - -
115 115 0 Kč 0 Kč 810 750 Kč - - - -
12 12 0 Kč 0 Kč 15 375 Kč - - - -
13 13 0 Kč 0 Kč 193 000 Kč - - - -
146 146 0 Kč 0 Kč 4 466 100 Kč - - - -
149 149 0 Kč 0 Kč 231 950 Kč - - - -
15 15 0 Kč 0 Kč 350 Kč - - - -
16 16 0 Kč 0 Kč 78 300 Kč - - - -
17 17 0 Kč 0 Kč 132 000 Kč - - - -
18 18 0 Kč 0 Kč 2 011 000 Kč - - - -
2 2 0 Kč 0 Kč 473 093 Kč - - - -
20 20 0 Kč 0 Kč 16 500 Kč - - - -
3 3 0 Kč 0 Kč 325 419 Kč - - - -
38 38 0 Kč 0 Kč 214 400 Kč - - - -
39 39 0 Kč 0 Kč 29 850 Kč - - - -
4 4 0 Kč 0 Kč 153 360 Kč - - - -
40 40 0 Kč 0 Kč 154 205 Kč - - - -
42 42 0 Kč 0 Kč 27 300 Kč - - - -
44 44 0 Kč 0 Kč 280 Kč - - - -
471 471 0 Kč 0 Kč 3 600 Kč - - - -
48 48 0 Kč 0 Kč 1 680 Kč - - - -
49 49 0 Kč 0 Kč 172 750 Kč - - - -
5 5 0 Kč 0 Kč 6 400 Kč - - - -
50 50 0 Kč 0 Kč 76 550 Kč - - - -
52 52 0 Kč 0 Kč 6 550 Kč - - - -
53 53 0 Kč 0 Kč 11 980 Kč - - - -
55 55 0 Kč 0 Kč 200 Kč - - - -
56 56 0 Kč 0 Kč 550 Kč - - - -
57 57 0 Kč 0 Kč 100 Kč - - - -
58 58 0 Kč 0 Kč 500 Kč - - - -
6 6 0 Kč 0 Kč 26 500 Kč - - - -
7 stravenky 0 Kč 0 Kč 1 575 130 Kč - - - -
8 8 0 Kč 0 Kč 3 700 Kč - - - -
9 9 0 Kč 0 Kč 11 500 Kč - - - -
1511 0 Daň z nemovitostí 62 300 000 Kč 62 300 000 Kč 64 737 409 Kč 104 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč Navýšení 109 100 Kč 324 247 Kč 297 %
0 ostatní 0 Kč 0 Kč 102 000 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 6 718 Kč - - - -
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 109 100 Kč 215 529 Kč 198 %
2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0 Kč 0 Kč 327 702 Kč - - - -
130192 MŠ Nad Palatou - snížení energetické náročnosti 0 Kč 0 Kč 325 702 Kč - - - -
602 602 0 Kč 0 Kč 2 000 Kč - - - -
2141 0 Příjmy z úroků (část) 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 14 055 844 Kč 639 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 16 640 000 Kč 16 640 000 Kč 25 535 313 Kč 153 %
0 ostatní 0 Kč 0 Kč 500 Kč - - - -
130116 Dům s pečovatelskou službou,Zubatého 10-přestavba suterén.prostor a řešení vlhkosti a odvětrávání 0 Kč 0 Kč 1 330 337 Kč - - - -
130131 130131 0 Kč 0 Kč 13 736 Kč - - - -
130152 Obnova sportovišť v parku Sacré Couer 0 Kč 0 Kč 152 460 Kč - - - -
130153 Obnova dětského hřiště M, Barrandov 0 Kč 0 Kč 152 460 Kč - - - -
130193 MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti 0 Kč 0 Kč 70 000 Kč - - - -
600 600 380 000 Kč 380 000 Kč 183 650 Kč 48 %
601 601 8 439 000 Kč 8 439 000 Kč 9 861 150 Kč 117 %
602 602 7 821 000 Kč 7 821 000 Kč 13 251 870 Kč 169 %
605 605 0 Kč 0 Kč 439 150 Kč - - - -
80436000000 ZŠ Pod Žvahovem 0 Kč 0 Kč 50 000 Kč - - - -
80440000052 Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova 0 Kč 0 Kč 30 000 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 6 654 800 Kč 5 890 842 Kč 89 %
0 ostatní 0 Kč Navýšení 121 900 Kč 123 818 Kč 102 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 2 213 500 Kč 1 713 475 Kč 77 %
10359000000 10359000000 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 502 Kč 100 %
10422000000 10422000000 0 Kč Navýšení 112 200 Kč 112 140 Kč 100 %
10488000000 10488000000 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 752 Kč 99 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 51 400 Kč 51 373 Kč 100 %
2360430000000 MŠ Trojdílná - OPP - pól růstu 0 Kč Navýšení 140 800 Kč 140 759 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 91 200 Kč 69 100 Kč 76 %
756 756 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 500 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 163 Kč 97 %
808 808 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 008 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 200 Kč 282 Kč 141 %
813 813 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 650 Kč 98 %
814 814 0 Kč Navýšení 7 600 Kč 7 558 Kč 99 %
815 815 0 Kč Navýšení 16 300 Kč 16 288 Kč 100 %
816 FZŠ a MŠ Barrandov II. 0 Kč Navýšení 41 500 Kč 33 349 Kč 80 %
863 863 0 Kč Navýšení 305 200 Kč 305 180 Kč 100 %
865 865 0 Kč Navýšení 900 Kč 982 Kč 109 %
866 866 0 Kč Navýšení 8 400 Kč 8 442 Kč 100 %
867 867 0 Kč Navýšení 1 800 Kč 1 825 Kč 101 %
869 869 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 2 846 400 Kč 2 835 039 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 543 Kč 101 %
874 874 0 Kč Navýšení 33 700 Kč 33 665 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 81 700 Kč 81 721 Kč 100 %
876 876 0 Kč Navýšení 5 300 Kč 5 297 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 486 300 Kč 262 203 Kč 54 %
878 878 0 Kč Navýšení 3 800 Kč 3 800 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 11 600 Kč 11 560 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 12 900 Kč 12 868 Kč 100 %
882 882 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 14 912 Kč - - - -
2321 Přijaté neinvestiční dary 0 Kč Navýšení 129 500 Kč 129 463 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 0 Kč Navýšení 129 500 Kč 129 463 Kč 100 %
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 100 000 Kč Navýšení 5 607 400 Kč 3 299 723 Kč 59 %
0 ostatní 4 234 000 Kč Navýšení 4 741 400 Kč 3 260 891 Kč 69 %
601 601 522 000 Kč 522 000 Kč 18 000 Kč 3 %
602 602 344 000 Kč 344 000 Kč 20 832 Kč 6 %
2328 0 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 140 590 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 63 453 Kč - - - -
0 ostatní 0 Kč 0 Kč 43 453 Kč - - - -
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 0 Kč 0 Kč 20 000 Kč - - - -
4131 0 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 350 000 000 Kč Navýšení 379 462 400 Kč 222 935 454 Kč 59 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 341 357 000 Kč Navýšení 710 865 800 Kč 703 863 657 Kč 99 %
0 ostatní 341 357 000 Kč Navýšení 598 084 000 Kč 598 084 015 Kč 100 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 13 375 000 Kč 13 375 000 Kč 100 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 8 295 800 Kč 8 295 772 Kč 100 %
10858000000 Smart vzdělávání 0 Kč Navýšení 465 800 Kč 465 751 Kč 100 %
15003000000 EU Šablony - MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 533 800 Kč 533 741 Kč 100 %
15014000000 15014000000 0 Kč Navýšení 560 400 Kč 560 448 Kč 100 %
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 434 000 Kč 434 040 Kč 100 %
15034000000 15034000000 0 Kč Navýšení 641 000 Kč 641 024 Kč 100 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 4 766 100 Kč 4 766 055 Kč 100 %
15058000000 15058000000 0 Kč Navýšení 1 394 400 Kč 1 394 378 Kč 100 %
15069000000 15069000000 0 Kč Navýšení 1 340 400 Kč 1 340 442 Kč 100 %
15086000000 15086000000 0 Kč Navýšení 434 000 Kč 434 040 Kč 100 %
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 568 700 Kč 568 732 Kč 100 %
15090000000 15090000000 0 Kč Navýšení 2 453 000 Kč 2 453 040 Kč 100 %
15098000000 15098000000 0 Kč Navýšení 621 900 Kč 621 884 Kč 100 %
15138000000 15138000000 0 Kč Navýšení 479 400 Kč 479 379 Kč 100 %
15139000000 15139000000 0 Kč Navýšení 497 000 Kč 497 021 Kč 100 %
15205000000 15205000000 0 Kč Navýšení 559 600 Kč 559 607 Kč 100 %
15253000000 15253000000 0 Kč Navýšení 1 651 200 Kč 1 651 227 Kč 100 %
15300000000 15300000000 0 Kč Navýšení 1 018 800 Kč 1 018 784 Kč 100 %
15308000000 15308000000 0 Kč Navýšení 890 400 Kč 890 361 Kč 100 %
2360430000000 MŠ Trojdílná - OPP - pól růstu 0 Kč Navýšení 1 804 300 Kč 373 372 Kč 21 %
2360433000000 2360433000000 0 Kč Navýšení 925 400 Kč 0 Kč 0 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 583 400 Kč 583 250 Kč 100 %
2450653000000 2450653000000 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 249 236 Kč 100 %
2451157000000 2451157000000 0 Kč Navýšení 246 800 Kč 246 750 Kč 100 %
2451161000000 multikulturní šablony pro MŠ Duha 0 Kč Navýšení 285 400 Kč 285 286 Kč 100 %
2451177000000 2451177000000 0 Kč Navýšení 119 600 Kč 116 564 Kč 97 %
2451183000000 2451183000000 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 661 Kč 100 %
2451225000000 2451225000000 0 Kč Navýšení 388 400 Kč 388 366 Kč 100 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 0 Kč 0 %
2451262000000 2451262000000 0 Kč Navýšení 351 200 Kč 351 004 Kč 100 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 3 794 100 Kč 1 905 046 Kč 50 %
2541097000000 2541097000000 0 Kč Navýšení 592 600 Kč 296 213 Kč 50 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 780 800 Kč 333 032 Kč 43 %
2541099000000 2541099000000 0 Kč Navýšení 2 227 700 Kč 1 113 507 Kč 50 %
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 548 600 Kč 548 597 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 933 600 Kč 621 900 Kč 67 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 643 000 Kč 643 000 Kč 100 %
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 345 000 Kč 345 049 Kč 100 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 383 400 Kč 383 400 Kč 100 %
2661493000000 2661493000000 0 Kč Navýšení 435 600 Kč 435 565 Kč 100 %
2661496000000 2661496000000 0 Kč Navýšení 211 600 Kč 211 600 Kč 100 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč Navýšení 181 000 Kč 181 000 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 0 Kč 0 %
2661541000000 2661541000000 0 Kč Navýšení 224 600 Kč 224 600 Kč 100 %
2661579000000 2661579000000 0 Kč Navýšení 1 148 400 Kč 1 148 400 Kč 100 %
2661585000000 2661585000000 0 Kč Navýšení 523 400 Kč 523 440 Kč 100 %
2661601000000 2661601000000 0 Kč Navýšení 598 600 Kč 598 500 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 207 000 Kč 207 000 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
80938000209 ZŠ Nepomucká zateplení objektu a výměna oken 0 Kč Navýšení 35 000 000 Kč 35 000 000 Kč 100 %
81010000162 Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 100 %
81011000059 ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 100 %
81146000000 81146000000 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
81147000000 81147000000 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
81148000000 81148000000 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
81149000000 Projekt ozeleňování a ochlazování ulic 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 100 %
81156000000 81156000000 0 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 100 %
81157000000 81157000000 0 Kč Navýšení 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 100 %
81158000000 Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 699 600 Kč 699 579 Kč 100 %
Celkem 814 397 000 Kč Navýšení 1 220 769 000 Kč 1 074 729 825 Kč 88 %


Výdajové položky

Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 138 600 000 Kč Navýšení 152 125 800 Kč 151 114 519 Kč 99 %
260000 KTA 138 600 000 Kč Navýšení 152 125 800 Kč 151 114 519 Kč 99 %
526 526 0 Kč Navýšení 500 000 Kč 500 000 Kč 100 %
926 926 138 600 000 Kč Navýšení 151 625 800 Kč 150 614 519 Kč 99 %
5019 Ostatní platy 300 000 Kč Pokles 150 000 Kč 114 102 Kč 76 %
260000 KTA 300 000 Kč Pokles 150 000 Kč 114 102 Kč 76 %
926 926 250 000 Kč Pokles 100 000 Kč 80 426 Kč 80 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 33 676 Kč 67 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 500 000 Kč Navýšení 15 189 900 Kč 11 766 356 Kč 77 %
0 ostatní 0 Kč 0 Kč -1 131 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč -1 131 Kč - - - -
10858000000 Smart vzdělávání 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 12 421 Kč 61 %
926 926 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 12 421 Kč 61 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 2 398 000 Kč 1 336 768 Kč 56 %
426 426 0 Kč Navýšení 2 398 000 Kč 1 336 768 Kč 56 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 144 960 Kč 76 %
426 426 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 144 960 Kč 76 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 2 576 500 Kč 900 385 Kč 35 %
526 526 0 Kč Navýšení 2 576 500 Kč 900 385 Kč 35 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 84 000 Kč 50 %
526 526 0 Kč Navýšení 168 000 Kč 84 000 Kč 50 %
260000 KTA 10 500 000 Kč Pokles 9 836 000 Kč 9 402 929 Kč 96 %
426 426 0 Kč Navýšení 514 700 Kč 407 175 Kč 79 %
926 926 8 000 000 Kč Pokles 6 762 400 Kč 6 452 614 Kč 95 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 2 500 600 Kč 2 504 260 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 58 300 Kč 38 880 Kč 67 %
260001 Sport4Citizens 0 Kč 0 Kč -113 976 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč -113 976 Kč - - - -
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 14 500 000 Kč Navýšení 14 670 000 Kč 14 566 393 Kč 99 %
260000 KTA 14 500 000 Kč Navýšení 14 670 000 Kč 14 566 393 Kč 99 %
926 926 14 500 000 Kč Navýšení 14 670 000 Kč 14 566 393 Kč 99 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
260000 KTA 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 200 000 Kč Navýšení 1 320 000 Kč 1 251 771 Kč 95 %
260000 KTA 1 200 000 Kč Navýšení 1 320 000 Kč 1 251 771 Kč 95 %
926 926 1 200 000 Kč Navýšení 1 320 000 Kč 1 251 771 Kč 95 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 39 705 000 Kč Navýšení 43 045 100 Kč 42 441 956 Kč 99 %
10858000000 Smart vzdělávání 0 Kč Navýšení 4 300 Kč 3 492 Kč 81 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 300 Kč 3 492 Kč 81 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 449 600 Kč 282 736 Kč 63 %
426 426 0 Kč Navýšení 449 600 Kč 282 736 Kč 63 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 79 700 Kč 79 368 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 79 700 Kč 79 368 Kč 100 %
260000 KTA 39 705 000 Kč Navýšení 42 511 500 Kč 42 073 714 Kč 99 %
526 526 0 Kč Navýšení 121 600 Kč 121 600 Kč 100 %
926 926 36 580 000 Kč Navýšení 39 437 200 Kč 39 047 470 Kč 99 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 2 860 000 Kč 2 812 019 Kč 98 %
926 926 625 000 Kč Pokles 92 700 Kč 92 625 Kč 100 %
260001 Sport4Citizens 0 Kč 0 Kč 2 646 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč 2 646 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 925 000 Kč Navýšení 15 973 300 Kč 15 752 326 Kč 99 %
10858000000 Smart vzdělávání 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 268 Kč 85 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 268 Kč 85 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 162 600 Kč 102 172 Kč 63 %
426 426 0 Kč Navýšení 162 600 Kč 102 172 Kč 63 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 28 700 Kč 28 640 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 28 700 Kč 28 640 Kč 100 %
260000 KTA 14 925 000 Kč Navýšení 15 780 500 Kč 15 619 294 Kč 99 %
526 526 0 Kč Navýšení 43 900 Kč 43 900 Kč 100 %
926 926 13 200 000 Kč Navýšení 14 323 600 Kč 14 189 036 Kč 99 %
926 926 1 500 000 Kč Pokles 1 380 000 Kč 1 353 813 Kč 98 %
926 926 225 000 Kč Pokles 33 000 Kč 32 545 Kč 99 %
260001 Sport4Citizens 0 Kč 0 Kč 952 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč 952 Kč - - - -
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 830 000 Kč 830 000 Kč 790 132 Kč 95 %
260000 KTA 830 000 Kč 830 000 Kč 790 132 Kč 95 %
926 926 830 000 Kč 830 000 Kč 790 132 Kč 95 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 102 000 Kč Pokles 39 500 Kč 29 234 Kč 74 %
260000 KTA 102 000 Kč Pokles 39 500 Kč 29 234 Kč 74 %
926 926 85 000 Kč Pokles 35 000 Kč 25 180 Kč 72 %
926 926 17 000 Kč Pokles 4 500 Kč 4 054 Kč 90 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 091 000 Kč Pokles 1 825 300 Kč 1 303 940 Kč 71 %
190000 Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 320 000 Kč 320 000 Kč 312 520 Kč 98 %
619 619 320 000 Kč 320 000 Kč 312 520 Kč 98 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 1 221 000 Kč Pokles 900 300 Kč 785 250 Kč 87 %
637 637 321 000 Kč 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
637 637 900 000 Kč Pokles 579 300 Kč 464 250 Kč 80 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 300 000 Kč Navýšení 355 000 Kč 139 136 Kč 39 %
637 637 300 000 Kč Navýšení 355 000 Kč 139 136 Kč 39 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 250 000 Kč 250 000 Kč 67 034 Kč 27 %
539 539 250 000 Kč 250 000 Kč 67 034 Kč 27 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 57 500 Kč 57 427 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč Navýšení 36 300 Kč 36 300 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 36 300 Kč 36 300 Kč 100 %
130196 Aquapark Barrandov - rekonstrukce a modernizace objektu 0 Kč Navýšení 21 200 Kč 21 127 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 21 200 Kč 21 127 Kč 100 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 26 310 Kč 53 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč 50 000 Kč 26 310 Kč 53 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 26 310 Kč 53 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 28 570 Kč 71 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 28 570 Kč 71 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 28 570 Kč 71 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč 20 000 Kč 5 765 Kč 29 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 5 765 Kč 29 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 5 765 Kč 29 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 3 982 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 3 982 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 3 982 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 472 000 Kč Navýšení 478 300 Kč 356 336 Kč 75 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 470 000 Kč 470 000 Kč 351 346 Kč 75 %
916 916 470 000 Kč 470 000 Kč 351 346 Kč 75 %
260000 KTA 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 Kancelář starosty 0 Kč Navýšení 6 300 Kč 4 990 Kč 79 %
637 637 0 Kč Navýšení 6 300 Kč 4 990 Kč 79 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 730 000 Kč Navýšení 11 535 000 Kč 7 193 143 Kč 62 %
100000 Odbor kancelář městské části 220 000 Kč 220 000 Kč 44 413 Kč 20 %
710 710 220 000 Kč 220 000 Kč 44 413 Kč 20 %
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 61 000 Kč 100 %
913 913 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 61 000 Kč 100 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 96 000 Kč 96 000 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 4 180 000 Kč 4 180 000 Kč 2 217 624 Kč 53 %
916 916 4 180 000 Kč 4 180 000 Kč 2 217 624 Kč 53 %
190000 Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 34 706 Kč 99 %
619 619 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 34 706 Kč 99 %
240000 Odbor informatiky 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 2 271 436 Kč 87 %
924 924 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 2 271 436 Kč 87 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 242 400 Kč 142 519 Kč 59 %
539 539 0 Kč Navýšení 242 400 Kč 142 519 Kč 59 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 4 109 Kč 8 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 4 109 Kč 8 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 289 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 289 600 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 2541099000000 0 Kč Navýšení 1 219 500 Kč 775 749 Kč 64 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 219 500 Kč 775 749 Kč 64 %
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 274 300 Kč 274 194 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 274 300 Kč 274 194 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 38 400 Kč 29 450 Kč 77 %
937 937 0 Kč Navýšení 38 400 Kč 29 450 Kč 77 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400013 Modernizace zařízení a vybavení FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 0 Kč Navýšení 279 300 Kč 36 050 Kč 13 %
440 440 0 Kč Navýšení 279 300 Kč 36 050 Kč 13 %
400015 400015 0 Kč Navýšení 1 074 900 Kč 418 526 Kč 39 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 074 900 Kč 418 526 Kč 39 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 500 000 Kč Pokles 163 000 Kč 152 806 Kč 94 %
241 241 500 000 Kč Pokles 163 000 Kč 152 806 Kč 94 %
80435000081 FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 0 Kč Navýšení 634 600 Kč 634 560 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 634 600 Kč 634 560 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 968 000 Kč Navýšení 13 718 800 Kč 8 816 726 Kč 64 %
100000 Odbor kancelář městské části 310 000 Kč 310 000 Kč 58 261 Kč 19 %
710 710 310 000 Kč 310 000 Kč 58 261 Kč 19 %
130000 Odbor majetku a investic 150 000 Kč 150 000 Kč 115 960 Kč 77 %
913 913 150 000 Kč 150 000 Kč 115 960 Kč 77 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 3 170 000 Kč Pokles 3 091 100 Kč 2 503 089 Kč 81 %
916 916 150 000 Kč Pokles 71 100 Kč 70 990 Kč 100 %
916 916 3 020 000 Kč 3 020 000 Kč 2 432 099 Kč 81 %
170002 OLEG 0 Kč Navýšení 3 700 Kč 3 630 Kč 98 %
917 917 0 Kč Navýšení 3 700 Kč 3 630 Kč 98 %
190000 Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 600 000 Kč 600 000 Kč 506 346 Kč 84 %
619 619 600 000 Kč 600 000 Kč 506 346 Kč 84 %
240000 Odbor informatiky 1 200 000 Kč Navýšení 1 700 000 Kč 1 577 489 Kč 93 %
924 924 1 200 000 Kč Navýšení 1 700 000 Kč 1 577 489 Kč 93 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 26 500 Kč 18 342 Kč 69 %
539 539 0 Kč Navýšení 26 500 Kč 18 342 Kč 69 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 3 259 Kč 7 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 3 259 Kč 7 %
2541099000000 2541099000000 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 6 490 Kč 10 %
440 440 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 6 490 Kč 10 %
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 13 300 Kč 13 200 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 13 300 Kč 13 200 Kč 99 %
370000 Kancelář starosty 400 000 Kč Pokles 203 700 Kč 167 571 Kč 82 %
637 637 400 000 Kč Pokles 203 700 Kč 167 571 Kč 82 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 150 000 Kč 150 000 Kč 135 154 Kč 90 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 98 179 Kč 98 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 36 975 Kč 74 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 60 000 Kč Navýšení 85 000 Kč 81 683 Kč 96 %
637 637 55 000 Kč Navýšení 80 000 Kč 79 662 Kč 100 %
637 637 5 000 Kč 5 000 Kč 2 021 Kč 40 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 374 000 Kč Pokles 339 100 Kč 232 427 Kč 69 %
439 439 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 179 625 Kč 90 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 1 293 Kč 62 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 114 000 Kč Pokles 64 000 Kč 45 510 Kč 71 %
400000 Odbor školství 4 000 Kč 4 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 000 Kč 4 000 Kč 0 Kč 0 %
400013 Modernizace zařízení a vybavení FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 0 Kč Navýšení 118 900 Kč 118 804 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 118 900 Kč 118 804 Kč 100 %
400015 400015 0 Kč Navýšení 58 500 Kč 58 412 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 58 500 Kč 58 412 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 4 500 000 Kč Navýšení 6 700 000 Kč 3 168 827 Kč 47 %
241 241 500 000 Kč Navýšení 1 200 000 Kč 589 921 Kč 49 %
241 241 4 000 000 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 2 578 906 Kč 47 %
80001 O M S O 50 000 Kč 50 000 Kč 47 781 Kč 96 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 47 781 Kč 96 %
5151 Studená voda 1 868 000 Kč 1 868 000 Kč 1 311 264 Kč 70 %
130000 Odbor majetku a investic 15 000 Kč 15 000 Kč 1 915 Kč 13 %
913 913 15 000 Kč 15 000 Kč 1 915 Kč 13 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 725 000 Kč 725 000 Kč 457 315 Kč 63 %
916 916 725 000 Kč 725 000 Kč 457 315 Kč 63 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 128 000 Kč 1 128 000 Kč 852 034 Kč 76 %
241 241 128 000 Kč 128 000 Kč 90 598 Kč 71 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 761 436 Kč 76 %
5152 Teplo 170 000 Kč Pokles 167 000 Kč 127 115 Kč 76 %
130000 Odbor majetku a investic 140 000 Kč Pokles 137 000 Kč 119 881 Kč 88 %
913 913 140 000 Kč Pokles 137 000 Kč 119 881 Kč 88 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 30 000 Kč 30 000 Kč 7 234 Kč 24 %
916 916 30 000 Kč 30 000 Kč 7 234 Kč 24 %
5153 Plyn 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 066 562 Kč 50 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 066 562 Kč 50 %
916 916 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 066 562 Kč 50 %
5154 Elektrická energie 3 753 000 Kč Pokles 3 743 400 Kč 3 094 821 Kč 83 %
130000 Odbor majetku a investic 3 000 Kč Navýšení 6 000 Kč 731 Kč 12 %
913 913 3 000 Kč Navýšení 6 000 Kč 731 Kč 12 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 680 000 Kč 2 680 000 Kč 2 353 052 Kč 88 %
916 916 2 680 000 Kč 2 680 000 Kč 2 353 052 Kč 88 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 070 000 Kč Pokles 1 057 400 Kč 741 038 Kč 70 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 128 475 Kč 76 %
241 241 900 000 Kč Pokles 887 400 Kč 612 563 Kč 69 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč Pokles 480 000 Kč 283 633 Kč 59 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 500 000 Kč Pokles 480 000 Kč 283 633 Kč 59 %
916 916 500 000 Kč Pokles 480 000 Kč 283 633 Kč 59 %
5157 Teplá voda 30 000 Kč 30 000 Kč 6 756 Kč 23 %
130000 Odbor majetku a investic 30 000 Kč 30 000 Kč 6 756 Kč 23 %
913 913 30 000 Kč 30 000 Kč 6 756 Kč 23 %
5161 Služby pošt 1 575 000 Kč Navýšení 2 576 800 Kč 2 246 362 Kč 87 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 550 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 727 297 Kč 84 %
916 916 1 550 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 727 297 Kč 84 %
260000 KTA 25 000 Kč Navýšení 526 800 Kč 519 066 Kč 99 %
926 926 5 000 Kč Navýšení 516 800 Kč 516 768 Kč 100 %
926 926 20 000 Kč Pokles 10 000 Kč 2 298 Kč 23 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 640 500 Kč Pokles 2 592 300 Kč 2 286 749 Kč 88 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 486 Kč 2 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 486 Kč 2 %
240000 Odbor informatiky 1 870 500 Kč Navýšení 1 985 500 Kč 1 719 513 Kč 87 %
924 924 50 000 Kč Navýšení 65 000 Kč 57 950 Kč 89 %
924 924 1 820 500 Kč Navýšení 1 920 500 Kč 1 661 563 Kč 87 %
260000 KTA 750 000 Kč Pokles 586 800 Kč 566 750 Kč 97 %
926 926 200 000 Kč Pokles 76 800 Kč 67 800 Kč 88 %
926 926 550 000 Kč Pokles 510 000 Kč 498 950 Kč 98 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 516 000 Kč Navýšení 1 705 900 Kč 1 164 956 Kč 68 %
150000 150000 120 000 Kč 120 000 Kč 13 680 Kč 11 %
115 115 20 000 Kč 20 000 Kč 13 680 Kč 68 %
315 315 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 850 000 Kč 850 000 Kč 574 428 Kč 68 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 341 209 Kč 68 %
1016 1016 350 000 Kč 350 000 Kč 233 219 Kč 67 %
260000 KTA 100 000 Kč Pokles 89 900 Kč 56 129 Kč 62 %
926 926 100 000 Kč Pokles 89 900 Kč 56 129 Kč 62 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 320 000 Kč 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 216 916 Kč 68 %
90000 Odbor ekonomický 120 000 Kč Navýšení 320 000 Kč 298 339 Kč 93 %
1009 1009 3 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
1009 1009 117 000 Kč Navýšení 317 000 Kč 296 464 Kč 94 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 1 875 Kč 62 %
5164 Nájemné 3 815 700 Kč Pokles 3 251 000 Kč 2 653 297 Kč 82 %
130000 Odbor majetku a investic 235 000 Kč 235 000 Kč 228 827 Kč 97 %
113 113 235 000 Kč 235 000 Kč 228 827 Kč 97 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 705 000 Kč Pokles 555 300 Kč 491 249 Kč 88 %
916 916 300 000 Kč Pokles 150 300 Kč 150 211 Kč 100 %
916 916 405 000 Kč 405 000 Kč 341 038 Kč 84 %
240000 Odbor informatiky 2 875 700 Kč Pokles 2 460 700 Kč 1 933 221 Kč 79 %
924 924 2 875 700 Kč Pokles 2 460 700 Kč 1 933 221 Kč 79 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 39 100 000 Kč Pokles 23 511 100 Kč 12 297 643 Kč 52 %
100000 Odbor kancelář městské části 750 000 Kč 750 000 Kč 464 395 Kč 62 %
710 710 650 000 Kč 650 000 Kč 464 395 Kč 71 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
10858000000 Smart vzdělávání 0 Kč Navýšení 11 600 Kč 0 Kč 0 %
917 917 0 Kč Navýšení 11 600 Kč 0 Kč 0 %
10858000001 Smart vzdělávání 0 Kč Navýšení 7 000 Kč -44 406 Kč -634 %
917 917 0 Kč Navýšení 7 000 Kč -44 406 Kč -634 %
130000 Odbor majetku a investic 2 500 000 Kč Pokles 652 700 Kč 302 111 Kč 46 %
413 413 200 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 200 000 Kč Pokles 143 700 Kč 117 842 Kč 82 %
413 413 100 000 Kč Navýšení 220 000 Kč 119 669 Kč 54 %
513 513 200 000 Kč Pokles 45 000 Kč 100 Kč 0 %
813 813 200 000 Kč 200 000 Kč 60 500 Kč 30 %
813 813 1 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
913 913 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 4 000 Kč 100 %
150000 150000 15 455 000 Kč Pokles 6 355 000 Kč 3 469 145 Kč 55 %
115 115 9 560 000 Kč Pokles 4 860 000 Kč 2 245 230 Kč 46 %
315 315 5 895 000 Kč Pokles 1 495 000 Kč 1 223 915 Kč 82 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 99 825 Kč 100 %
417 417 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 99 825 Kč 100 %
170000 Odbor legislativní 100 000 Kč 100 000 Kč 90 035 Kč 90 %
917 917 100 000 Kč 100 000 Kč 90 035 Kč 90 %
170001 OLEG 2 300 000 Kč Navýšení 2 413 300 Kč 1 969 426 Kč 82 %
917 917 2 300 000 Kč Navýšení 2 413 300 Kč 1 969 426 Kč 82 %
170002 OLEG 5 100 000 Kč Navýšení 5 124 300 Kč 3 284 392 Kč 64 %
417 417 0 Kč Navýšení 24 300 Kč 24 157 Kč 99 %
917 917 0 Kč 0 Kč -26 620 Kč - - - -
917 917 5 100 000 Kč 5 100 000 Kč 3 286 855 Kč 64 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 1 300 Kč 0 Kč 0 %
517 517 0 Kč Navýšení 1 300 Kč 0 Kč 0 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 520 100 Kč 114 950 Kč 22 %
517 517 0 Kč Navýšení 520 100 Kč 114 950 Kč 22 %
25410970000 25410970000 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 2541097000000 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 10 000 Kč 26 %
417 417 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 27 900 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 27 900 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 2541099000000 0 Kč Navýšení 172 000 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 172 000 Kč 0 Kč 0 %
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 35 000 Kč 70 %
417 417 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 35 000 Kč 70 %
370000 Kancelář starosty 1 200 000 Kč Pokles 385 000 Kč 167 295 Kč 43 %
637 637 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 82 295 Kč 27 %
837 837 1 200 000 Kč Pokles 85 000 Kč 85 000 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 2 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 3 200 Kč 3 %
937 937 2 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 3 200 Kč 3 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 5 760 000 Kč 5 760 000 Kč 1 606 275 Kč 28 %
241 241 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 297 120 Kč 26 %
241 241 760 000 Kč 760 000 Kč 309 155 Kč 41 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 3 500 000 Kč Pokles 789 000 Kč 726 000 Kč 92 %
843 843 3 500 000 Kč Pokles 789 000 Kč 726 000 Kč 92 %
90000 Odbor ekonomický 285 000 Kč Pokles 1 900 Kč 0 Kč 0 %
909 909 285 000 Kč Pokles 1 900 Kč 0 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 800 000 Kč Navýšení 3 563 500 Kč 3 029 038 Kč 85 %
100000 Odbor kancelář městské části 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 5 000 Kč 98 %
440 440 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 5 000 Kč 98 %
260000 KTA 2 450 000 Kč Navýšení 2 691 500 Kč 2 266 031 Kč 84 %
926 926 150 000 Kč Pokles 50 000 Kč 44 246 Kč 88 %
926 926 2 300 000 Kč Navýšení 2 641 500 Kč 2 221 786 Kč 84 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 813 400 Kč 734 507 Kč 90 %
439 439 0 Kč Navýšení 803 400 Kč 724 525 Kč 90 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 982 Kč 100 %
400000 Odbor školství 300 000 Kč Pokles 33 500 Kč 23 500 Kč 70 %
440 440 80 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 220 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 23 500 Kč 23 500 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 10 606 700 Kč Navýšení 10 665 900 Kč 10 125 863 Kč 95 %
100000 Odbor kancelář městské části 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 Odbor informatiky 10 406 700 Kč 10 406 700 Kč 9 980 905 Kč 96 %
924 924 10 406 700 Kč 10 406 700 Kč 9 980 905 Kč 96 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 100 000 Kč Navýšení 159 200 Kč 144 958 Kč 91 %
937 937 100 000 Kč Navýšení 159 200 Kč 144 958 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 184 540 800 Kč Navýšení 189 102 700 Kč 153 404 747 Kč 81 %
100000 Odbor kancelář městské části 18 110 000 Kč Pokles 17 533 400 Kč 10 243 989 Kč 58 %
710 710 17 550 000 Kč Pokles 16 973 400 Kč 10 243 989 Kč 60 %
910 910 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
110002 110002 0 Kč 0 Kč -163 471 Kč - - - -
911 911 0 Kč 0 Kč -163 471 Kč - - - -
130000 Odbor majetku a investic 5 732 000 Kč Pokles 4 278 900 Kč 1 891 181 Kč 44 %
413 413 530 000 Kč Pokles 330 000 Kč 235 513 Kč 71 %
413 413 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 57 000 Kč 95 %
513 513 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 275 883 Kč 20 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 1 400 Kč 70 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 145 563 Kč 15 %
913 913 1 200 000 Kč Navýšení 1 481 900 Kč 1 170 822 Kč 79 %
150000 150000 1 960 000 Kč Pokles 1 240 000 Kč 380 493 Kč 31 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 780 000 Kč 187 566 Kč 24 %
315 315 900 000 Kč Pokles 400 000 Kč 142 107 Kč 36 %
615 615 60 000 Kč 60 000 Kč 50 820 Kč 85 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 1 614 600 Kč 141 345 Kč 9 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 614 600 Kč 141 345 Kč 9 %
15308 15308 0 Kč 0 Kč 163 646 Kč - - - -
417 417 0 Kč 0 Kč 163 646 Kč - - - -
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 17 610 000 Kč Pokles 16 876 500 Kč 14 063 030 Kč 83 %
916 916 400 000 Kč Pokles 166 500 Kč 166 472 Kč 100 %
916 916 17 210 000 Kč Pokles 16 710 000 Kč 13 896 558 Kč 83 %
170001 OLEG 146 200 Kč Navýšení 332 900 Kč 319 077 Kč 96 %
917 917 146 200 Kč Navýšení 332 900 Kč 319 077 Kč 96 %
170002 OLEG 200 000 Kč Pokles 99 100 Kč 25 134 Kč 25 %
917 917 200 000 Kč Pokles 99 100 Kč 25 134 Kč 25 %
190000 Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 8 964 000 Kč Pokles 8 759 000 Kč 5 741 718 Kč 66 %
619 619 7 764 000 Kč Pokles 7 664 000 Kč 5 303 624 Kč 69 %
619 619 1 200 000 Kč Pokles 1 095 000 Kč 438 095 Kč 40 %
240000 Odbor informatiky 8 881 000 Kč Navýšení 9 336 400 Kč 5 867 783 Kč 63 %
924 924 350 000 Kč Navýšení 686 400 Kč 336 380 Kč 49 %
924 924 8 531 000 Kč Navýšení 8 650 000 Kč 5 531 403 Kč 64 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 0 Kč 0 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 10 600 Kč 10 648 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 600 Kč 10 648 Kč 100 %
260000 KTA 700 000 Kč Navýšení 899 000 Kč 786 796 Kč 88 %
926 926 200 000 Kč Pokles 99 000 Kč 98 343 Kč 99 %
926 926 500 000 Kč Navýšení 800 000 Kč 688 453 Kč 86 %
370000 Kancelář starosty 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 20 712 Kč 21 %
637 637 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 20 712 Kč 21 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 6 870 000 Kč Navýšení 8 280 700 Kč 7 578 734 Kč 92 %
437 437 850 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 936 935 Kč 94 %
437 437 700 000 Kč Pokles 590 000 Kč 469 639 Kč 80 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 4 200 000 Kč 94 %
637 637 785 000 Kč Navýšení 1 105 700 Kč 972 159 Kč 88 %
637 637 35 000 Kč 35 000 Kč 1 Kč 0 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 12 430 000 Kč Pokles 11 367 900 Kč 8 401 565 Kč 74 %
437 437 25 000 Kč 25 000 Kč 17 000 Kč 68 %
637 637 430 000 Kč 430 000 Kč 232 701 Kč 54 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 79 939 Kč 80 %
637 637 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
637 637 855 000 Kč Pokles 482 400 Kč 453 528 Kč 94 %
637 637 4 040 000 Kč Navýšení 4 610 000 Kč 4 007 102 Kč 87 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 66 913 Kč 67 %
937 937 0 Kč Navýšení 66 000 Kč 64 382 Kč 98 %
937 937 3 500 000 Kč Pokles 2 074 500 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 2 335 000 Kč Pokles 2 232 900 Kč 1 456 878 Kč 65 %
539 539 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 99 981 Kč 100 %
539 539 290 000 Kč Pokles 120 000 Kč 18 Kč 0 %
539 539 370 000 Kč Navýšení 386 200 Kč 214 718 Kč 56 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 998 200 Kč 705 529 Kč 71 %
539 539 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 46 968 Kč 96 %
739 739 605 000 Kč Pokles 579 500 Kč 389 665 Kč 67 %
400000 Odbor školství 4 096 400 Kč Pokles 3 064 700 Kč 2 298 142 Kč 75 %
440 440 662 000 Kč Pokles 362 000 Kč 141 862 Kč 39 %
440 440 1 013 200 Kč Pokles 214 100 Kč 214 100 Kč 100 %
440 440 1 512 000 Kč Navýšení 2 056 100 Kč 1 942 180 Kč 94 %
440 440 909 200 Kč Pokles 432 500 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 92 783 400 Kč Navýšení 95 883 100 Kč 88 351 785 Kč 92 %
241 241 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 219 768 Kč 73 %
241 241 2 000 000 Kč Pokles 1 800 000 Kč 1 627 423 Kč 90 %
241 241 5 920 000 Kč Navýšení 6 154 100 Kč 6 154 058 Kč 100 %
241 241 1 200 000 Kč Pokles 163 000 Kč 67 775 Kč 42 %
241 241 8 500 000 Kč Navýšení 10 082 100 Kč 7 591 026 Kč 75 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 70 664 Kč 47 %
241 241 64 000 Kč Pokles 47 300 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 486 Kč 90 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 73 000 000 Kč Navýšení 74 053 700 Kč 72 359 874 Kč 98 %
341 341 677 400 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
641 641 322 000 Kč Pokles 88 000 Kč 59 290 Kč 67 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 2 057 300 Kč 197 421 Kč 10 %
924 924 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 175 000 Kč Navýšení 2 871 000 Kč 2 671 557 Kč 93 %
143 143 175 000 Kč Pokles 170 000 Kč 25 412 Kč 15 %
443 443 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 227 Kč 87 %
443 443 0 Kč Navýšení 39 000 Kč 38 333 Kč 98 %
843 843 0 Kč Navýšení 2 557 000 Kč 2 504 632 Kč 98 %
843 843 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 97 952 Kč 99 %
7 stravenky 2 904 000 Kč Navýšení 3 494 000 Kč 2 867 984 Kč 82 %
926 926 2 904 000 Kč Navýšení 3 494 000 Kč 2 867 984 Kč 82 %
80001 O M S O 15 000 Kč Pokles 3 000 Kč 3 000 Kč 100 %
608 608 15 000 Kč Pokles 3 000 Kč 3 000 Kč 100 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 128 800 Kč Navýšení 301 900 Kč 0 Kč 0 %
317 317 0 Kč Navýšení 44 300 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč Navýšení 257 600 Kč 0 Kč 0 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 283 100 Kč 283 019 Kč 100 %
909 909 0 Kč Navýšení 283 100 Kč 283 019 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 61 107 600 Kč Pokles 39 834 500 Kč 23 872 030 Kč 60 %
100000 Odbor kancelář městské části 100 000 Kč Navýšení 113 000 Kč 112 696 Kč 100 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 113 000 Kč 112 696 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 10 000 000 Kč Pokles 6 065 900 Kč 3 954 390 Kč 65 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 700 000 Kč 2 729 Kč 0 %
813 813 3 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 96 108 Kč 10 %
913 913 5 500 000 Kč Pokles 4 365 900 Kč 3 855 554 Kč 88 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 930 000 Kč 2 930 000 Kč 891 268 Kč 30 %
916 916 2 930 000 Kč 2 930 000 Kč 891 268 Kč 30 %
240000 Odbor informatiky 1 069 000 Kč Pokles 950 000 Kč 64 082 Kč 7 %
924 924 1 069 000 Kč Pokles 950 000 Kč 64 082 Kč 7 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 150 000 Kč Navýšení 211 100 Kč 189 530 Kč 90 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 128 430 Kč 86 %
637 637 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
400000 Odbor školství 22 900 000 Kč Pokles 14 300 000 Kč 10 720 008 Kč 75 %
440 440 2 200 000 Kč Navýšení 2 212 000 Kč 2 011 999 Kč 91 %
440 440 20 700 000 Kč Pokles 12 050 200 Kč 8 670 242 Kč 72 %
440 440 0 Kč Navýšení 37 800 Kč 37 766 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 23 958 600 Kč Pokles 15 264 500 Kč 7 940 058 Kč 52 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 1 700 000 Kč 198 981 Kč 12 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
241 241 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 81 983 Kč 41 %
241 241 8 700 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 1 981 284 Kč 86 %
341 341 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 184 725 Kč 4 %
641 641 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
5172 Programové vybavení 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 67 656 Kč 5 %
240000 Odbor informatiky 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 67 656 Kč 5 %
924 924 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 67 656 Kč 5 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 920 000 Kč Pokles 1 676 500 Kč 1 202 046 Kč 72 %
260000 KTA 950 000 Kč Pokles 723 000 Kč 629 404 Kč 87 %
926 926 100 000 Kč Pokles 49 000 Kč 2 998 Kč 6 %
926 926 100 000 Kč Pokles 8 000 Kč 7 034 Kč 88 %
926 926 750 000 Kč Pokles 666 000 Kč 619 373 Kč 93 %
260001 Sport4Citizens 0 Kč 0 Kč 5 836 Kč - - - -
426 426 0 Kč 0 Kč 5 836 Kč - - - -
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 860 000 Kč Navýšení 867 000 Kč 493 250 Kč 57 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
637 637 630 000 Kč Navýšení 637 000 Kč 389 226 Kč 61 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 4 024 Kč 4 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 100 000 Kč Pokles 76 500 Kč 73 555 Kč 96 %
440 440 100 000 Kč Pokles 76 500 Kč 73 555 Kč 96 %
5175 Pohoštění 4 487 000 Kč Pokles 4 041 100 Kč 2 760 562 Kč 68 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 110 000 Kč Navýšení 1 127 000 Kč 785 459 Kč 70 %
710 710 10 000 Kč Navýšení 27 000 Kč 12 823 Kč 47 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 772 636 Kč 70 %
150000 150000 10 000 Kč 10 000 Kč 4 714 Kč 47 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 4 714 Kč 47 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 550 000 Kč Pokles 449 600 Kč 430 887 Kč 96 %
916 916 300 000 Kč Pokles 199 600 Kč 199 542 Kč 100 %
916 916 250 000 Kč 250 000 Kč 231 345 Kč 93 %
190000 Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 200 000 Kč 200 000 Kč 88 669 Kč 44 %
619 619 200 000 Kč 200 000 Kč 88 669 Kč 44 %
370000 Kancelář starosty 245 000 Kč Pokles 228 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč Pokles 83 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 250 000 Kč Navýšení 360 000 Kč 281 073 Kč 78 %
437 437 100 000 Kč Navýšení 210 000 Kč 158 673 Kč 76 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 122 400 Kč 82 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 1 090 000 Kč Pokles 785 000 Kč 490 985 Kč 63 %
437 437 40 000 Kč 40 000 Kč 37 577 Kč 94 %
637 637 140 000 Kč 140 000 Kč 14 550 Kč 10 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 250 000 Kč 250 000 Kč 240 405 Kč 96 %
637 637 640 000 Kč Pokles 335 000 Kč 198 453 Kč 59 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 531 000 Kč Pokles 418 600 Kč 266 831 Kč 64 %
439 439 0 Kč Navýšení 10 500 Kč 0 Kč 0 %
539 539 110 000 Kč Pokles 59 000 Kč 3 917 Kč 7 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 4 135 Kč 34 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 221 000 Kč 220 573 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 100 Kč 3 785 Kč 74 %
739 739 211 000 Kč Pokles 111 000 Kč 34 421 Kč 31 %
400000 Odbor školství 111 000 Kč Pokles 60 900 Kč 26 986 Kč 44 %
440 440 111 000 Kč Pokles 60 900 Kč 26 986 Kč 44 %
7 stravenky 380 000 Kč 380 000 Kč 363 858 Kč 96 %
926 926 380 000 Kč 380 000 Kč 363 858 Kč 96 %
80001 O M S O 10 000 Kč Navýšení 22 000 Kč 21 100 Kč 96 %
608 608 10 000 Kč Navýšení 22 000 Kč 21 100 Kč 96 %
5176 Účastnické poplatky na konference 150 000 Kč Pokles 50 000 Kč 40 921 Kč 82 %
260000 KTA 150 000 Kč Pokles 50 000 Kč 40 921 Kč 82 %
926 926 50 000 Kč Pokles 10 000 Kč 4 950 Kč 50 %
926 926 100 000 Kč Pokles 40 000 Kč 35 971 Kč 90 %
5177 Nákup uměleckých předmětů 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 500 000 Kč Navýšení 581 000 Kč 405 942 Kč 70 %
240000 Odbor informatiky 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 KTA 350 000 Kč Navýšení 431 000 Kč 405 942 Kč 94 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 121 000 Kč 120 727 Kč 100 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 285 215 Kč 92 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 4 700 Kč 4 637 Kč 99 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 4 700 Kč 4 637 Kč 99 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 700 Kč 4 637 Kč 99 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 713 000 Kč Pokles 441 500 Kč 105 118 Kč 24 %
170000 Odbor legislativní 703 000 Kč Pokles 403 000 Kč 78 003 Kč 19 %
917 917 703 000 Kč Pokles 403 000 Kč 78 003 Kč 19 %
260000 KTA 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 12 500 Kč 12 500 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 12 500 Kč 12 500 Kč 100 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 8 615 Kč 86 %
843 843 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 8 615 Kč 86 %
5194 Věcné dary 1 370 000 Kč Navýšení 1 729 900 Kč 1 210 313 Kč 70 %
100000 Odbor kancelář městské části 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč 50 000 Kč 500 Kč 1 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 500 Kč 1 %
190000 Samostané oddělení PR, tiskové a protokolu 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 48 800 Kč 70 %
619 619 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 48 800 Kč 70 %
260000 KTA 100 000 Kč Pokles 55 000 Kč 53 488 Kč 97 %
926 926 100 000 Kč Pokles 55 000 Kč 53 488 Kč 97 %
370000 Kancelář starosty 60 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 280 200 Kč 80 %
637 637 50 000 Kč Navýšení 340 000 Kč 280 200 Kč 82 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 150 000 Kč 150 000 Kč 10 454 Kč 7 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 10 454 Kč 21 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 90 000 Kč Navýšení 117 600 Kč 117 422 Kč 100 %
437 437 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
637 637 15 000 Kč Navýšení 20 000 Kč 19 992 Kč 100 %
637 637 70 000 Kč Navýšení 92 600 Kč 92 430 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 250 000 Kč Pokles 165 000 Kč 66 645 Kč 40 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 984 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 50 700 Kč 51 %
739 739 50 000 Kč 50 000 Kč 10 961 Kč 22 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 102 300 Kč 102 221 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 54 200 Kč 54 145 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 48 100 Kč 48 076 Kč 100 %
80001 O M S O 550 000 Kč 550 000 Kč 530 582 Kč 96 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 530 582 Kč 96 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 250 000 Kč Navýšení 334 900 Kč 334 889 Kč 100 %
260000 KTA 250 000 Kč Navýšení 334 900 Kč 334 889 Kč 100 %
926 926 250 000 Kč Navýšení 334 900 Kč 334 889 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 20 000 Kč Navýšení 364 700 Kč 344 700 Kč 95 %
370000 Kancelář starosty 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 203 200 Kč 203 200 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 73 200 Kč 73 200 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 58 000 Kč 58 000 Kč 100 %
937 937 0 Kč Navýšení 58 000 Kč 58 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 83 500 Kč 83 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 83 500 Kč 83 500 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 1 320 000 Kč Navýšení 1 852 100 Kč 1 730 050 Kč 93 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 1 020 000 Kč Navýšení 1 523 900 Kč 1 453 850 Kč 95 %
437 437 220 000 Kč Navýšení 463 900 Kč 393 850 Kč 85 %
637 637 800 000 Kč Navýšení 865 000 Kč 865 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 195 000 Kč 195 000 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 300 000 Kč Pokles 162 000 Kč 110 000 Kč 68 %
937 937 300 000 Kč Pokles 162 000 Kč 110 000 Kč 68 %
370033 KST - oddělení sportu, kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 115 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 115 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 2 200 Kč 2 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 2 200 Kč 2 200 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 50 000 Kč Navýšení 1 764 800 Kč 1 686 845 Kč 96 %
370000 Kancelář starosty 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 460 000 Kč 445 000 Kč 97 %
437 437 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 395 000 Kč 395 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
937 937 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 1 080 600 Kč 1 076 645 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 199 300 Kč 199 260 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 42 000 Kč 38 240 Kč 91 %
539 539 0 Kč Navýšení 109 100 Kč 109 010 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 252 500 Kč 252 435 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 69 500 Kč 69 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 23 000 Kč 23 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 96 200 Kč 96 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 79 000 Kč 79 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 67 200 Kč 65 200 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 67 200 Kč 65 200 Kč 97 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 20 000 Kč 74 %
641 641 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 20 000 Kč 74 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 945 000 Kč Navýšení 8 012 500 Kč 7 815 050 Kč 98 %
370000 Kancelář starosty 80 000 Kč 80 000 Kč 20 000 Kč 25 %
637 637 80 000 Kč 80 000 Kč 20 000 Kč 25 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 995 000 Kč Navýšení 2 964 700 Kč 2 911 700 Kč 98 %
437 437 480 000 Kč Navýšení 1 336 700 Kč 1 286 700 Kč 96 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 005 000 Kč 1 005 000 Kč 100 %
637 637 515 000 Kč Navýšení 623 000 Kč 620 000 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 100 %
637 637 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 100 %
370033 KST - oddělení sportu, kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 2 726 000 Kč 2 726 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 2 726 000 Kč 2 726 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 570 000 Kč Navýšení 806 700 Kč 761 000 Kč 94 %
539 539 180 000 Kč Navýšení 183 000 Kč 180 000 Kč 98 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 170 000 Kč Pokles 154 000 Kč 132 000 Kč 86 %
539 539 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 78 000 Kč 78 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 47 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 97 000 Kč 97 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 139 000 Kč 139 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
739 739 220 000 Kč Pokles 20 700 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 510 500 Kč 500 347 Kč 98 %
440 440 0 Kč Navýšení 510 500 Kč 500 347 Kč 98 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 624 600 Kč 596 003 Kč 95 %
241 241 0 Kč Navýšení 499 600 Kč 499 540 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 125 000 Kč 96 463 Kč 77 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 1 095 500 Kč 1 095 500 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 827 500 Kč 827 500 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 770 000 Kč 770 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 57 500 Kč 57 500 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 268 000 Kč 268 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 000 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 15 000 000 Kč Pokles 2 397 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 Kancelář starosty 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 8 300 000 Kč Pokles 1 933 100 Kč 0 Kč 0 %
437 437 4 200 000 Kč Pokles 1 001 800 Kč 0 Kč 0 %
637 637 200 000 Kč Pokles 2 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 2 900 000 Kč Pokles 929 300 Kč 0 Kč 0 %
370033 KST - oddělení sportu, kultury a památkové péče 3 000 000 Kč Pokles 139 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 3 000 000 Kč Pokles 139 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 1 500 000 Kč Pokles 4 600 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 4 600 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 1 500 000 Kč Pokles 270 300 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 500 000 Kč Pokles 270 300 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 199 711 Kč 80 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 199 711 Kč 80 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 199 711 Kč 80 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 144 950 800 Kč Navýšení 145 660 300 Kč 143 921 509 Kč 99 %
100 CSOP 27 295 000 Kč Pokles 22 742 000 Kč 22 702 000 Kč 100 %
539 539 27 295 000 Kč Pokles 22 742 000 Kč 22 702 000 Kč 100 %
1548 1548 0 Kč Navýšení 1 080 000 Kč 1 080 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 080 000 Kč 1 080 000 Kč 100 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 3 700 400 Kč Navýšení 4 513 600 Kč 4 513 600 Kč 100 %
440 440 3 700 400 Kč Navýšení 4 510 100 Kč 4 510 100 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 14 031 600 Kč Pokles 1 672 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 040 000 Kč Pokles 888 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 9 991 600 Kč Pokles 783 900 Kč 0 Kč 0 %
513 0513 - KK POŠTOVKA - 3 489 000 Kč 3 489 000 Kč 3 489 000 Kč 100 %
637 637 3 489 000 Kč 3 489 000 Kč 3 489 000 Kč 100 %
756 756 4 204 000 Kč Navýšení 4 898 100 Kč 4 898 100 Kč 100 %
440 440 4 204 000 Kč Navýšení 4 898 100 Kč 4 898 100 Kč 100 %
757 757 11 404 500 Kč Navýšení 12 910 500 Kč 12 910 500 Kč 100 %
440 440 11 404 500 Kč Navýšení 12 910 500 Kč 12 910 500 Kč 100 %
807 807 4 762 000 Kč Navýšení 5 384 200 Kč 5 384 200 Kč 100 %
440 440 4 762 000 Kč Navýšení 5 384 200 Kč 5 384 200 Kč 100 %
808 808 10 010 000 Kč Navýšení 11 019 400 Kč 11 019 400 Kč 100 %
440 440 10 010 000 Kč Navýšení 11 019 400 Kč 11 019 400 Kč 100 %
812 812 6 302 000 Kč Navýšení 6 910 700 Kč 6 910 700 Kč 100 %
440 440 6 302 000 Kč Navýšení 6 910 700 Kč 6 910 700 Kč 100 %
813 813 2 069 000 Kč Navýšení 2 473 600 Kč 2 473 600 Kč 100 %
440 440 2 069 000 Kč Navýšení 2 473 600 Kč 2 473 600 Kč 100 %
814 814 6 277 000 Kč Navýšení 7 237 400 Kč 7 237 400 Kč 100 %
440 440 6 277 000 Kč Navýšení 7 237 400 Kč 7 237 400 Kč 100 %
815 815 5 016 000 Kč Navýšení 5 669 400 Kč 5 669 400 Kč 100 %
440 440 5 016 000 Kč Navýšení 5 669 400 Kč 5 669 400 Kč 100 %
816 FZŠ a MŠ Barrandov II. 13 604 100 Kč Navýšení 15 095 400 Kč 15 095 400 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
440 440 13 604 100 Kč Navýšení 15 035 400 Kč 15 035 400 Kč 100 %
863 863 8 980 000 Kč Navýšení 8 993 800 Kč 8 993 800 Kč 100 %
440 440 8 980 000 Kč Navýšení 8 993 800 Kč 8 993 800 Kč 100 %
865 865 1 145 000 Kč Navýšení 1 504 400 Kč 1 504 400 Kč 100 %
440 440 1 145 000 Kč Navýšení 1 504 400 Kč 1 504 400 Kč 100 %
866 866 1 160 000 Kč Navýšení 1 434 200 Kč 1 434 200 Kč 100 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 434 200 Kč 1 434 200 Kč 100 %
867 867 855 000 Kč Navýšení 1 083 400 Kč 1 083 400 Kč 100 %
440 440 855 000 Kč Navýšení 1 083 400 Kč 1 083 400 Kč 100 %
869 869 1 250 000 Kč Navýšení 1 506 000 Kč 1 506 000 Kč 100 %
440 440 1 250 000 Kč Navýšení 1 506 000 Kč 1 506 000 Kč 100 %
871 871 4 988 000 Kč Navýšení 8 222 900 Kč 8 222 915 Kč 100 %
440 440 4 988 000 Kč Navýšení 8 222 900 Kč 8 222 915 Kč 100 %
873 873 1 190 000 Kč Navýšení 1 425 300 Kč 1 425 300 Kč 100 %
440 440 1 190 000 Kč Navýšení 1 425 300 Kč 1 425 300 Kč 100 %
874 874 2 283 200 Kč Navýšení 2 919 300 Kč 2 893 260 Kč 99 %
437 437 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
440 440 2 283 200 Kč Navýšení 2 838 800 Kč 2 812 800 Kč 99 %
441 441 0 Kč Navýšení 50 500 Kč 50 460 Kč 100 %
875 875 1 274 000 Kč Navýšení 1 754 400 Kč 1 754 400 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 1 274 000 Kč Navýšení 1 729 400 Kč 1 729 400 Kč 100 %
876 876 1 685 000 Kč Navýšení 1 937 500 Kč 1 937 500 Kč 100 %
440 440 1 685 000 Kč Navýšení 1 937 500 Kč 1 937 500 Kč 100 %
877 877 1 394 500 Kč Navýšení 1 882 100 Kč 1 882 034 Kč 100 %
440 440 1 394 500 Kč Navýšení 1 882 100 Kč 1 882 034 Kč 100 %
878 878 1 040 000 Kč Navýšení 1 335 600 Kč 1 335 600 Kč 100 %
440 440 1 040 000 Kč Navýšení 1 335 600 Kč 1 335 600 Kč 100 %
879 879 3 088 000 Kč Navýšení 3 326 700 Kč 3 326 700 Kč 100 %
440 440 3 088 000 Kč Navýšení 3 326 700 Kč 3 326 700 Kč 100 %
880 880 1 293 500 Kč Navýšení 1 620 100 Kč 1 620 100 Kč 100 %
440 440 1 293 500 Kč Navýšení 1 620 100 Kč 1 620 100 Kč 100 %
882 882 1 160 000 Kč Navýšení 1 418 600 Kč 1 418 600 Kč 100 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 418 600 Kč 1 418 600 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 78 585 300 Kč 77 303 970 Kč 98 %
100 CSOP 0 Kč Navýšení 13 883 000 Kč 13 883 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 13 883 000 Kč 13 883 000 Kč 100 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 8 295 800 Kč 8 295 772 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 8 295 800 Kč 8 295 772 Kč 100 %
15003000000 EU Šablony - MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 533 800 Kč 533 741 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 533 800 Kč 533 741 Kč 100 %
15014000000 15014000000 0 Kč Navýšení 560 400 Kč 560 448 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 560 400 Kč 560 448 Kč 100 %
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 434 000 Kč 434 040 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 434 000 Kč 434 040 Kč 100 %
15034000000 15034000000 0 Kč Navýšení 641 000 Kč 641 024 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 641 000 Kč 641 024 Kč 100 %
15058000000 15058000000 0 Kč Navýšení 1 394 400 Kč 1 394 378 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 394 400 Kč 1 394 378 Kč 100 %
15069000000 15069000000 0 Kč Navýšení 1 340 400 Kč 1 340 442 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 340 400 Kč 1 340 442 Kč 100 %
15086000000 15086000000 0 Kč Navýšení 434 000 Kč 434 040 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 434 000 Kč 434 040 Kč 100 %
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 568 700 Kč 568 732 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 568 700 Kč 568 732 Kč 100 %
15090000000 15090000000 0 Kč Navýšení 2 453 000 Kč 2 453 040 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 453 000 Kč 2 453 040 Kč 100 %
15098000000 15098000000 0 Kč Navýšení 621 900 Kč 621 884 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 621 900 Kč 621 884 Kč 100 %
15138000000 15138000000 0 Kč Navýšení 479 400 Kč 479 379 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 479 400 Kč 479 379 Kč 100 %
15139000000 15139000000 0 Kč Navýšení 497 000 Kč 497 021 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 497 000 Kč 497 021 Kč 100 %
15205000000 15205000000 0 Kč Navýšení 559 600 Kč 559 607 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 559 600 Kč 559 607 Kč 100 %
15253000000 15253000000 0 Kč Navýšení 1 651 200 Kč 1 651 227 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 651 200 Kč 1 651 227 Kč 100 %
15300000000 15300000000 0 Kč Navýšení 1 018 800 Kč 1 018 784 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 018 800 Kč 1 018 784 Kč 100 %
1548 1548 0 Kč Navýšení 534 200 Kč 534 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 534 200 Kč 534 200 Kč 100 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 0 Kč Navýšení 1 434 900 Kč 1 434 940 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 434 900 Kč 1 434 940 Kč 100 %
2360430000000 MŠ Trojdílná - OPP - pól růstu 0 Kč Navýšení 227 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 227 700 Kč 0 Kč 0 %
2360433000000 2360433000000 0 Kč Navýšení 405 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 405 900 Kč 0 Kč 0 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 583 400 Kč 583 250 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 583 400 Kč 583 250 Kč 100 %
2450653000000 2450653000000 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 249 236 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 249 236 Kč 100 %
2451157000000 2451157000000 0 Kč Navýšení 246 800 Kč 246 750 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 246 800 Kč 246 750 Kč 100 %
2451161000000 multikulturní šablony pro MŠ Duha 0 Kč Navýšení 713 400 Kč 713 186 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 713 400 Kč 713 186 Kč 100 %
2451177000000 2451177000000 0 Kč Navýšení 119 600 Kč 116 564 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 119 600 Kč 116 564 Kč 97 %
2451183000000 2451183000000 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 661 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 661 Kč 100 %
2451225000000 2451225000000 0 Kč Navýšení 388 400 Kč 388 366 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 388 400 Kč 388 366 Kč 100 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 0 Kč 0 %
2451262000000 2451262000000 0 Kč Navýšení 351 200 Kč 351 004 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 351 200 Kč 351 004 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 0 Kč 0 %
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 345 000 Kč 345 049 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 000 Kč 345 049 Kč 100 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 383 400 Kč 383 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 383 400 Kč 383 400 Kč 100 %
2661493000000 2661493000000 0 Kč Navýšení 435 600 Kč 435 565 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 435 600 Kč 435 565 Kč 100 %
2661496000000 2661496000000 0 Kč Navýšení 211 600 Kč 211 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 211 600 Kč 211 600 Kč 100 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč Navýšení 181 000 Kč 181 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 181 000 Kč 181 000 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 0 Kč 0 %
2661541000000 2661541000000 0 Kč Navýšení 224 600 Kč 224 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 224 600 Kč 224 600 Kč 100 %
2661579000000 2661579000000 0 Kč Navýšení 1 148 400 Kč 1 148 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 148 400 Kč 1 148 400 Kč 100 %
2661585000000 2661585000000 0 Kč Navýšení 523 400 Kč 523 440 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 523 400 Kč 523 440 Kč 100 %
2661601000000 2661601000000 0 Kč Navýšení 598 600 Kč 598 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 598 600 Kč 598 500 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 1 128 400 Kč 1 128 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 128 400 Kč 1 128 400 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 3 218 800 Kč 3 218 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 3 218 800 Kč 3 218 800 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 1 677 000 Kč 1 677 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 677 000 Kč 1 677 000 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 3 150 600 Kč 3 150 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 3 150 600 Kč 3 150 600 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 2 061 200 Kč 2 061 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 061 200 Kč 2 061 200 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 856 800 Kč 856 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 856 800 Kč 856 800 Kč 100 %
814 814 0 Kč Navýšení 2 219 300 Kč 2 219 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 219 300 Kč 2 219 300 Kč 100 %
815 815 0 Kč Navýšení 2 060 100 Kč 2 060 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 060 100 Kč 2 060 100 Kč 100 %
816 FZŠ a MŠ Barrandov II. 0 Kč Navýšení 5 057 300 Kč 5 057 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 5 057 300 Kč 5 057 300 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 1 960 500 Kč 1 960 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 960 500 Kč 1 960 500 Kč 100 %
865 865 0 Kč Navýšení 415 900 Kč 415 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 415 900 Kč 415 900 Kč 100 %
866 866 0 Kč Navýšení 541 600 Kč 541 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 541 600 Kč 541 600 Kč 100 %
867 867 0 Kč Navýšení 376 700 Kč 376 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 376 700 Kč 376 700 Kč 100 %
869 869 0 Kč Navýšení 569 700 Kč 569 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 569 700 Kč 569 700 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 1 814 400 Kč 1 814 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 814 400 Kč 1 814 400 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 537 600 Kč 537 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 537 600 Kč 537 600 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 1 429 400 Kč 1 429 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 429 400 Kč 1 429 400 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 598 900 Kč 598 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 598 900 Kč 598 900 Kč 100 %
876 876 0 Kč Navýšení 684 300 Kč 684 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 684 300 Kč 684 300 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 433 500 Kč 433 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 433 500 Kč 433 500 Kč 100 %
878 878 0 Kč Navýšení 345 400 Kč 345 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 400 Kč 345 400 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 818 500 Kč 818 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 818 500 Kč 818 500 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 572 400 Kč 572 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 572 400 Kč 572 400 Kč 100 %
882 882 0 Kč Navýšení 500 400 Kč 500 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 500 400 Kč 500 400 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 770 000 Kč Navýšení 2 090 200 Kč 2 090 200 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 1 770 000 Kč Navýšení 1 818 200 Kč 1 818 200 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
637 637 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
637 637 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
370033 KST - oddělení sportu, kultury a památkové péče 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 148 500 Kč 148 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 108 500 Kč 108 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 103 500 Kč 103 500 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti 0 Kč Navýšení 11 500 Kč 11 510 Kč 100 %
6402 6402 0 Kč Navýšení 11 500 Kč 11 510 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 11 500 Kč 11 510 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 13 469 700 Kč 13 469 474 Kč 100 %
0 ostatní 0 Kč Navýšení 877 400 Kč 877 364 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 677 400 Kč 677 364 Kč 100 %
10359000000 10359000000 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 502 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 502 Kč 100 %
10422000000 10422000000 0 Kč Navýšení 112 200 Kč 112 140 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 112 200 Kč 112 140 Kč 100 %
10488000000 10488000000 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 752 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 752 Kč 99 %
10858000000 Smart vzdělávání 0 Kč Navýšení 957 000 Kč 956 973 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 957 000 Kč 956 973 Kč 100 %
2360430000000 MŠ Trojdílná - OPP - pól růstu 0 Kč Navýšení 140 800 Kč 140 759 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 140 800 Kč 140 759 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 11 364 000 Kč 11 363 985 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 11 364 000 Kč 11 363 985 Kč 100 %
5361 Nákup kolků 5 000 Kč Navýšení 10 000 Kč 2 000 Kč 20 %
130000 Odbor majetku a investic 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 2 000 Kč 40 %
143 143 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 2 000 Kč 40 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 19 500 Kč 49 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 40 000 Kč 40 000 Kč 19 500 Kč 49 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 19 500 Kč 49 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 660 000 Kč Navýšení 963 200 Kč 922 475 Kč 96 %
260000 KTA 660 000 Kč Navýšení 963 200 Kč 922 475 Kč 96 %
926 926 10 000 Kč Navýšení 13 200 Kč 13 132 Kč 99 %
926 926 650 000 Kč Navýšení 950 000 Kč 909 343 Kč 96 %
5492 Dary obyvatelstvu 155 000 Kč 155 000 Kč 71 000 Kč 46 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 150 000 Kč 150 000 Kč 66 000 Kč 44 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 66 000 Kč 44 %
80001 O M S O 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 21 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 21 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 21 000 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 026 000 Kč Navýšení 6 954 300 Kč 5 807 721 Kč 84 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 614 000 Kč 614 000 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 614 000 Kč 614 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 847 000 Kč 177 622 Kč 21 %
539 539 0 Kč Navýšení 847 000 Kč 177 622 Kč 21 %
7 stravenky 6 026 000 Kč Pokles 5 493 300 Kč 5 016 099 Kč 91 %
926 926 124 800 Kč Pokles 34 800 Kč 28 870 Kč 83 %
926 926 5 901 200 Kč Pokles 5 458 500 Kč 4 987 229 Kč 91 %
5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 Kč Navýšení 174 900 Kč 174 833 Kč 100 %
170002 OLEG 0 Kč Navýšení 174 900 Kč 174 833 Kč 100 %
417 417 0 Kč Navýšení 174 900 Kč 174 833 Kč 100 %
5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 800 000 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 800 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 800 000 Kč 100 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 800 000 Kč Navýšení 1 130 700 Kč 404 721 Kč 36 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 800 000 Kč Navýšení 1 130 700 Kč 404 721 Kč 36 %
839 839 800 000 Kč Navýšení 1 130 700 Kč 404 721 Kč 36 %
5901 Nespecifikované rezervy 3 000 000 Kč Navýšení 65 278 600 Kč 0 Kč 0 %
0 ostatní 0 Kč Navýšení 121 900 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 121 900 Kč 0 Kč 0 %
6402 6402 0 Kč Navýšení 4 827 200 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 4 827 200 Kč 0 Kč 0 %
90000 Odbor ekonomický 3 000 000 Kč Navýšení 58 993 200 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 8 146 200 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 982 500 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 4 500 000 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 3 000 000 Kč Navýšení 41 364 500 Kč 0 Kč 0 %
90001 90001 0 Kč Navýšení 1 336 300 Kč