Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Rekonstrukce sportovišť (ORG 80437000000) / 2017

Název:
Rekonstrukce sportovišť (80437000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 58 000 000 Kč 58 000 000 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 58 000 000 Kč 43 351 444 Kč 75 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 58 000 000 Kč 43 351 444 Kč 75 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0 Kč Navýšení 58 000 000 Kč 43 351 444 Kč 75 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 58 000 000 Kč 43 351 444 Kč 75 %
441 441 0 Kč Navýšení 58 000 000 Kč 43 351 444 Kč 75 %
Celkem 0 Kč Navýšení 58 000 000 Kč 43 351 444 Kč 75 %