Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor správy veřejného prostranství (ORG 410000) / 2017

Název:
Odbor správy veřejného prostranství (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 104 462 000 Kč Navýšení 118 462 500 Kč 107 842 525 Kč 91 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč Navýšení 3 088 600 Kč 2 588 600 Kč 84 %
Doprava 950 000 Kč Pokles 490 000 Kč 275 634 Kč 56 %
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 235 345 Kč 29 %
Tělovýchova a zájmová činnost 8 568 000 Kč Pokles 7 294 400 Kč 5 777 145 Kč 79 %
Životní prostředí 94 194 000 Kč Navýšení 106 789 500 Kč 98 965 801 Kč 93 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 200 000 Kč Navýšení 244 500 Kč 44 561 Kč 18 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč Navýšení 244 500 Kč 44 561 Kč 18 %
241 241 200 000 Kč Navýšení 244 500 Kč 44 561 Kč 18 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 13 510 700 Kč Navýšení 25 428 200 Kč 23 067 220 Kč 91 %
5171 Opravy a udržování 13 510 700 Kč Navýšení 25 428 200 Kč 23 067 220 Kč 91 %
241 241 13 510 700 Kč Navýšení 25 428 200 Kč 23 067 220 Kč 91 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 100 000 Kč 100 000 Kč 83 420 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 100 000 Kč 100 000 Kč 83 420 Kč 83 %
241 241 100 000 Kč 100 000 Kč 83 420 Kč 83 %
Celkem 13 810 700 Kč Navýšení 26 172 700 Kč 23 195 201 Kč 89 %