Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor školství (ORG 400000) / 2017

Název:
Odbor školství (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 22 390 000 Kč Pokles 21 075 000 Kč 19 727 196 Kč 94 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 21 540 000 Kč Pokles 20 158 300 Kč 18 931 951 Kč 94 %
Tělovýchova a zájmová činnost 850 000 Kč Navýšení 916 200 Kč 794 720 Kč 87 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 500 Kč 525 Kč 105 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 3 850 000 Kč Navýšení 4 182 400 Kč 3 627 598 Kč 87 %
5171 Opravy a udržování 3 850 000 Kč Navýšení 4 182 400 Kč 3 627 598 Kč 87 %
440 440 3 850 000 Kč Navýšení 4 182 400 Kč 3 627 598 Kč 87 %
3113 Základní školy 11 400 000 Kč Navýšení 13 416 400 Kč 12 917 841 Kč 96 %
5171 Opravy a udržování 11 400 000 Kč Navýšení 13 416 400 Kč 12 917 841 Kč 96 %
440 440 11 400 000 Kč Navýšení 13 416 400 Kč 12 917 841 Kč 96 %
Celkem 15 250 000 Kč Navýšení 17 598 800 Kč 16 545 439 Kč 94 %