Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor informatiky (ORG 240000) / 2017

Název:
Odbor informatiky (240000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 33 900 400 Kč Navýšení 35 069 100 Kč 28 851 501 Kč 82 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 33 900 400 Kč Navýšení 35 069 100 Kč 28 851 501 Kč 82 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 1 101 000 Kč Pokles 856 800 Kč 347 292 Kč 41 %
5171 Opravy a udržování 1 101 000 Kč Pokles 856 800 Kč 347 292 Kč 41 %
924 924 1 101 000 Kč Pokles 856 800 Kč 347 292 Kč 41 %
Celkem 1 101 000 Kč Pokles 856 800 Kč 347 292 Kč 41 %