Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor majetku a investic (ORG 130000) / 2017

Název:
Odbor majetku a investic (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 25 562 000 Kč Pokles 13 052 800 Kč 5 585 089 Kč 43 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 11 837 000 Kč Pokles 6 778 900 Kč 3 380 052 Kč 50 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 22 177 Kč 100 %
Školství a sociální věci 10 000 000 Kč Pokles 2 751 700 Kč 324 280 Kč 12 %
Veřejná správa 3 725 000 Kč Pokles 3 500 000 Kč 1 858 580 Kč 53 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 2 000 000 Kč Pokles 677 800 Kč 360 515 Kč 53 %
5171 Opravy a udržování 2 000 000 Kč Pokles 677 800 Kč 360 515 Kč 53 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 677 800 Kč 360 515 Kč 53 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 4 500 000 Kč Pokles 3 400 000 Kč 1 565 126 Kč 46 %
5171 Opravy a udržování 4 500 000 Kč Pokles 3 400 000 Kč 1 565 126 Kč 46 %
813 813 4 500 000 Kč Pokles 3 400 000 Kč 1 565 126 Kč 46 %
6171 Činnost místní správy 1 955 000 Kč 1 955 000 Kč 1 447 911 Kč 74 %
5171 Opravy a udržování 1 955 000 Kč 1 955 000 Kč 1 447 911 Kč 74 %
913 913 1 955 000 Kč 1 955 000 Kč 1 447 911 Kč 74 %
Celkem 8 455 000 Kč Pokles 6 032 800 Kč 3 373 552 Kč 56 %