Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor kancelář městské části (ORG 100000) / 2017

Název:
Odbor kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 37 389 200 Kč Navýšení 49 004 200 Kč 34 230 165 Kč 70 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 0 Kč Navýšení 10 369 800 Kč 5 695 520 Kč 55 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 37 019 200 Kč Navýšení 38 034 400 Kč 28 263 510 Kč 74 %
Všeobecná pokladní správa 370 000 Kč 370 000 Kč 271 135 Kč 73 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5272 Činnost orgánů kriz.řízení na územ.úrovni 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 Kč Navýšení 359 300 Kč 242 987 Kč 68 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 359 300 Kč 242 987 Kč 68 %
710 710 0 Kč Navýšení 359 300 Kč 242 987 Kč 68 %
6171 Činnost místní správy 2 480 000 Kč Pokles 2 280 000 Kč 1 292 013 Kč 57 %
5171 Opravy a udržování 2 480 000 Kč Pokles 2 280 000 Kč 1 292 013 Kč 57 %
910 910 2 480 000 Kč Pokles 2 280 000 Kč 1 292 013 Kč 57 %
Celkem 2 480 000 Kč Navýšení 2 659 300 Kč 1 535 000 Kč 58 %