Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2017

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 23 467 200 Kč Pokles 15 349 100 Kč 9 935 866 Kč 65 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 56 617 000 Kč Pokles 46 318 400 Kč 20 305 690 Kč 44 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 17 687 900 Kč Navýšení 17 710 100 Kč 221 101 Kč 1 %
  
Doprava 13 975 000 Kč Navýšení 18 579 400 Kč 14 111 597 Kč 76 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 37 399 000 Kč Navýšení 39 310 200 Kč 31 165 570 Kč 79 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 510 000 Kč 510 000 Kč 431 208 Kč 85 %
  
Požární ochrana 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Školství a sociální věci 244 604 800 Kč Navýšení 469 474 400 Kč 273 534 746 Kč 58 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 31 589 300 Kč Navýšení 135 748 300 Kč 73 718 515 Kč 54 %
  
Veřejná správa 297 206 100 Kč Navýšení 309 431 700 Kč 282 310 672 Kč 91 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 3 960 000 Kč Pokles 3 300 000 Kč 3 300 000 Kč 100 %
  
Všeobecná pokladní správa 5 530 000 Kč Navýšení 34 622 400 Kč 3 104 084 Kč 9 %
  
Zdravotnictví 4 780 000 Kč Pokles 531 800 Kč 451 830 Kč 85 %
  
Životní prostředí 103 579 000 Kč Navýšení 201 702 500 Kč 107 427 582 Kč 53 %
Celkem 841 105 300 Kč Navýšení 1 292 588 300 Kč 820 018 462 Kč 63 %