Financování celkem 2017

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 597 226 000 Kč 1 050 587 500 Kč 992 413 253 Kč
2) Celkové výdaje 841 105 300 Kč 1 292 588 300 Kč 820 018 462 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 122 400 700 Kč 125 121 400 Kč 125 121 357 Kč
z toho investiční výdaje města 207 342 000 Kč 557 545 500 Kč 195 272 234 Kč
3) Financování celkem 243 879 300 Kč 242 000 800 Kč -172 394 790 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč
změna stavu finančních prostředků (pol. 8115) 243 879 300 Kč 242 000 800 Kč -173 983 504 Kč