Pohled přes paragrafy 2017

Příjmy

Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Příjmy Daňové příjmy 93 860 000 Kč Navýšení 94 178 200 Kč 93 060 543 Kč 99 %
Nedaňové příjmy 9 800 000 Kč Navýšení 13 601 900 Kč 12 676 217 Kč 93 %
Přijaté dotace 493 566 000 Kč Navýšení 942 807 400 Kč 886 676 493 Kč 94 %
Celkem 597 226 000 Kč Navýšení 1 050 587 500 Kč 992 413 253 Kč 94 %


Výdaje

Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 100 000 Kč Navýšení 170 000 Kč 120 396 Kč 71 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 100 000 Kč Navýšení 170 000 Kč 120 396 Kč 71 %
241 241 100 000 Kč Navýšení 170 000 Kč 120 396 Kč 71 %
2141 Vnitřní obchod 3 960 000 Kč Pokles 3 300 000 Kč 3 300 000 Kč 100 %
110008 podpora podnikání 3 960 000 Kč Pokles 1 980 000 Kč 1 980 000 Kč 100 %
611 611 3 960 000 Kč Pokles 1 980 000 Kč 1 980 000 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 1 320 000 Kč 1 320 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 320 000 Kč 1 320 000 Kč 100 %
2212 Silnice 6 775 000 Kč Navýšení 13 801 600 Kč 11 523 173 Kč 83 %
130073 Dopravní řešení Na Konvářce 2 250 000 Kč Pokles 2 051 200 Kč 2 051 198 Kč 100 %
313 313 2 250 000 Kč Pokles 2 051 200 Kč 2 051 198 Kč 100 %
130133 Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 0 Kč Navýšení 837 500 Kč 310 970 Kč 37 %
313 313 0 Kč Navýšení 837 500 Kč 310 970 Kč 37 %
150000 150000 2 825 000 Kč Pokles 2 810 000 Kč 1 176 846 Kč 42 %
315 315 2 625 000 Kč 2 625 000 Kč 1 176 846 Kč 45 %
315 315 200 000 Kč Pokles 185 000 Kč 0 Kč 0 %
410048 kontejnerová stání pro nádoby směsného a tříděného odpadu 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
341 341 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
80223000000 Obnova konstrukčních vrstev komunikací 1 000 000 Kč Navýšení 8 102 900 Kč 7 984 158 Kč 99 %
313 313 1 000 000 Kč Navýšení 8 102 900 Kč 7 984 158 Kč 99 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 570 000 Kč Pokles 2 802 800 Kč 2 588 424 Kč 92 %
130077 Císařská louka - lávka (PD) 2 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
313 313 2 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130092 Parkovací dům P + R Barrandov 2 000 000 Kč Pokles 1 016 400 Kč 1 016 400 Kč 100 %
313 313 2 000 000 Kč Pokles 1 016 400 Kč 1 016 400 Kč 100 %
130093 Parkovací dům P + R Poštovka 1 950 000 Kč Pokles 834 900 Kč 834 900 Kč 100 %
313 313 1 950 000 Kč Pokles 834 900 Kč 834 900 Kč 100 %
130129 Technická studie navýšení kapacity parkovacího stání v ulici Roentgenova 0 Kč Navýšení 446 500 Kč 446 490 Kč 100 %
313 313 0 Kč Navýšení 446 500 Kč 446 490 Kč 100 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 320 000 Kč Navýšení 490 000 Kč 275 634 Kč 56 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 275 634 Kč 86 %
341 341 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 0 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 630 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství 630 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
341 341 630 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
2223 Bezpečnost silničního provozu 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 750 000 Kč 0 Kč 0 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 Kč Navýšení 975 000 Kč 0 Kč 0 %
80731000000 Monitorování parkovací situace 0 Kč Navýšení 975 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 975 000 Kč 0 Kč 0 %
3111 Předškolní zařízení 25 198 000 Kč Navýšení 45 631 300 Kč 32 985 962 Kč 72 %
100128 Bezpečnostní opatření na vybraných předškolních zařízeních 0 Kč Navýšení 326 500 Kč 326 424 Kč 100 %
410 410 0 Kč Navýšení 326 500 Kč 326 424 Kč 100 %
10340000000 šablony pro ZŠ a MŠ U Santošky Podpora škol 0 Kč Navýšení 168 100 Kč 168 096 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 168 100 Kč 168 096 Kč 100 %
10351000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 429 800 Kč 429 752 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 429 800 Kč 429 752 Kč 100 %
10359000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 433 700 Kč 433 654 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 433 700 Kč 433 654 Kč 100 %
10370000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 221 100 Kč 221 084 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 221 100 Kč 221 084 Kč 100 %
10374000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 251 800 Kč 251 828 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 251 800 Kč 251 828 Kč 100 %
10375000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 352 200 Kč 352 160 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 352 200 Kč 352 160 Kč 100 %
10402000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 307 600 Kč 307 690 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 307 600 Kč 307 690 Kč 100 %
10436000000 Šablony - MŠ Nad Palatou 0 Kč Navýšení 293 700 Kč 293 731 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 293 700 Kč 293 731 Kč 100 %
10437000000 Šablony - MŠ Kudrnova 0 Kč Navýšení 266 400 Kč 266 379 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 266 400 Kč 266 379 Kč 100 %
10487000000 EU Šablony - MŠ Hlubočepská 0 Kč Navýšení 223 400 Kč 223 354 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 223 400 Kč 223 354 Kč 100 %
10717000000 Šablony ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 257 100 Kč 257 059 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 257 100 Kč 257 059 Kč 100 %
10726000000 Šablony ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 212 800 Kč 212 848 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 212 800 Kč 212 848 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč Navýšení 50 900 Kč 40 656 Kč 80 %
413 413 0 Kč Navýšení 50 900 Kč 40 656 Kč 80 %
130086 MŠ Lohniského - soubor energetických opatření 300 000 Kč Navýšení 426 000 Kč 425 920 Kč 100 %
413 413 300 000 Kč Navýšení 426 000 Kč 425 920 Kč 100 %
130103 MŠ Nad Palatou 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130115 MŠ Naskové 1214/5 2 400 000 Kč Pokles 1 065 000 Kč 1 064 800 Kč 100 %
413 413 2 400 000 Kč Pokles 1 065 000 Kč 1 064 800 Kč 100 %
130131 Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775 0 Kč Navýšení 5 438 500 Kč 2 204 710 Kč 41 %
413 413 0 Kč Navýšení 5 438 500 Kč 2 204 710 Kč 41 %
130132 MŠ Lohniského - Praha 5 - snížení energetické náročnosti objektu 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 378 719 Kč 5 %
413 413 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 378 719 Kč 5 %
130141 MŠ Naskové 0 Kč Navýšení 233 600 Kč 233 530 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 233 600 Kč 233 530 Kč 100 %
130142 Výstavba kontejnerového stání /PD/ 0 Kč Navýšení 114 400 Kč 114 345 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 114 400 Kč 114 345 Kč 100 %
130143 Výstavba kontejnerového pavilonu MŠ 0 Kč Navýšení 1 013 400 Kč 0 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 1 013 400 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 4 820 000 Kč Pokles 4 717 000 Kč 4 150 923 Kč 88 %
440 440 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 470 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 460 000 Kč Navýšení 534 600 Kč 523 325 Kč 98 %
440 440 3 850 000 Kč Navýšení 4 182 400 Kč 3 627 598 Kč 87 %
410042 MŠ Kroupova 2/2775 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
410043 MŠ U Krtečka 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
865 865 1 005 000 Kč Navýšení 1 197 200 Kč 1 197 200 Kč 100 %
440 440 1 005 000 Kč Navýšení 1 145 400 Kč 1 145 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 51 800 Kč 51 800 Kč 100 %
866 866 1 211 200 Kč Navýšení 1 661 100 Kč 1 661 100 Kč 100 %
440 440 1 211 200 Kč Navýšení 1 316 700 Kč 1 316 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 344 400 Kč 344 400 Kč 100 %
867 867 766 000 Kč Navýšení 911 800 Kč 911 800 Kč 100 %
440 440 766 000 Kč Navýšení 862 300 Kč 862 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
869 869 1 000 000 Kč Navýšení 1 298 200 Kč 1 298 200 Kč 100 %
440 440 1 000 000 Kč Navýšení 1 173 900 Kč 1 173 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 124 300 Kč 124 300 Kč 100 %
873 873 1 000 000 Kč Navýšení 1 176 900 Kč 1 176 900 Kč 100 %
440 440 1 000 000 Kč Navýšení 1 041 500 Kč 1 041 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 135 400 Kč 135 400 Kč 100 %
874 874 1 934 100 Kč Navýšení 3 774 600 Kč 3 774 600 Kč 100 %
440 440 1 934 100 Kč Navýšení 2 121 000 Kč 2 121 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 653 600 Kč 1 653 600 Kč 100 %
875 875 1 054 000 Kč Navýšení 1 269 700 Kč 1 269 700 Kč 100 %
440 440 1 054 000 Kč Navýšení 1 189 200 Kč 1 189 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 80 500 Kč 80 500 Kč 100 %
876 876 1 330 500 Kč Navýšení 1 456 400 Kč 1 456 400 Kč 100 %
440 440 1 330 500 Kč Navýšení 1 371 300 Kč 1 371 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 85 100 Kč 85 100 Kč 100 %
877 877 963 000 Kč Navýšení 1 118 300 Kč 1 118 300 Kč 100 %
440 440 963 000 Kč Navýšení 1 066 100 Kč 1 066 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 52 200 Kč 52 200 Kč 100 %
878 878 740 400 Kč Navýšení 1 045 800 Kč 1 045 800 Kč 100 %
440 440 740 400 Kč Navýšení 917 800 Kč 917 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 128 000 Kč 128 000 Kč 100 %
879 879 2 819 200 Kč Navýšení 3 051 100 Kč 3 051 100 Kč 100 %
440 440 2 819 200 Kč Navýšení 2 870 500 Kč 2 870 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 180 600 Kč 180 600 Kč 100 %
880 880 1 120 000 Kč Navýšení 1 503 000 Kč 1 503 000 Kč 100 %
440 440 1 120 000 Kč Navýšení 1 252 100 Kč 1 252 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 145 900 Kč 145 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
882 882 1 034 600 Kč Navýšení 1 164 200 Kč 1 164 200 Kč 100 %
440 440 1 034 600 Kč Navýšení 1 102 700 Kč 1 102 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 61 500 Kč 61 500 Kč 100 %
3113 Základní školy 172 888 300 Kč Navýšení 333 106 200 Kč 186 617 545 Kč 56 %
10339000000 Šablony pro ZŠ a MŠ U Santošky Podpora škol 0 Kč Navýšení 547 800 Kč 547 770 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 547 800 Kč 547 770 Kč 100 %
10349000000 kolegiální podpora - rozvoj pedagogů 0 Kč Navýšení 4 937 200 Kč 4 937 224 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 937 200 Kč 4 937 224 Kč 100 %
10358000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 1 525 200 Kč 1 525 182 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 525 200 Kč 1 525 182 Kč 100 %
10371000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 772 000 Kč 772 046 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 772 000 Kč 772 046 Kč 100 %
10394000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 712 100 Kč 712 097 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 712 100 Kč 712 097 Kč 100 %
10422000000 Šablony pro ZŠ a MŠ Barrandov 0 Kč Navýšení 2 112 400 Kč 2 112 419 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 112 400 Kč 2 112 419 Kč 100 %
10462000000 Šablony pro ZŠ Nepomucká 0 Kč Navýšení 736 600 Kč 736 696 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 736 600 Kč 736 696 Kč 100 %
10488000000 EU Šablony - ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč Navýšení 518 400 Kč 518 414 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 518 400 Kč 518 414 Kč 100 %
10489000000 EU Šablony - FZŠ a MŠ Barrandov 0 Kč Navýšení 1 546 000 Kč 1 545 923 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 546 000 Kč 1 545 923 Kč 100 %
10568000000 EU Šablony Tyršova ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 772 100 Kč 772 084 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 772 100 Kč 772 084 Kč 100 %
10569000000 EU Šablony FZŠ a RVJ Drtinova 0 Kč Navýšení 667 700 Kč 667 693 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 667 700 Kč 667 693 Kč 100 %
10668000000 školní obědy 0 Kč Navýšení 53 200 Kč 53 156 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 53 200 Kč 53 156 Kč 100 %
10727000000 Šablony ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 409 300 Kč 409 310 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 409 300 Kč 409 310 Kč 100 %
110008 podpora podnikání 660 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
411 411 660 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130000 Odbor majetku a investic 10 000 000 Kč Pokles 2 700 800 Kč 283 624 Kč 11 %
413 413 0 Kč Navýšení 44 600 Kč 44 528 Kč 100 %
413 413 10 000 000 Kč Pokles 2 656 200 Kč 239 096 Kč 9 %
130004 ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. - sociální zázemí pro sportovní činnost 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130052 Studie Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130056 ZŠ a MŠ Kořenského 0 Kč 0 Kč -441 650 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -441 650 Kč - - - -
130059 ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 050 280 Kč 53 %
413 413 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 050 280 Kč 53 %
130081 Stavební úpravy sportovního areálu Praha 5 – Hlubočepy 750 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 750 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130084 ZŠ Waldorfská 3 000 000 Kč Navýšení 3 043 200 Kč 2 820 510 Kč 93 %
413 413 3 000 000 Kč Navýšení 3 043 200 Kč 2 820 510 Kč 93 %
130094 ZŠ Nepomucká 1 750 000 Kč Navýšení 6 095 000 Kč 6 082 184 Kč 100 %
413 413 1 750 000 Kč Navýšení 6 095 000 Kč 6 082 184 Kč 100 %
130095 ZŠ a MŠ Kořenského. objekt pod Žvahovem 463/21 - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. ostranění závad 7 500 000 Kč Pokles 6 783 400 Kč 4 127 007 Kč 61 %
413 413 7 500 000 Kč Pokles 6 783 400 Kč 4 127 007 Kč 61 %
130096 ZŠ a MŠ Kořenského 2 400 000 Kč Pokles 730 000 Kč 728 118 Kč 100 %
413 413 2 400 000 Kč Pokles 730 000 Kč 728 118 Kč 100 %
130097 Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 2 087 250 Kč 95 %
413 413 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 2 087 250 Kč 95 %
130098 ZŠ Nepomucká 139/1 - zateplení fasády 800 000 Kč Pokles 670 000 Kč 665 500 Kč 99 %
413 413 800 000 Kč Pokles 670 000 Kč 665 500 Kč 99 %
130099 Prostředky v případě přidělení dotace z fondu SFŽP 8 450 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 8 450 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130100 FZŠ Drtinova1861/1-sanace části obvodového zdiva a úprava ležaté kanalizace (PD) 200 000 Kč 200 000 Kč 38 800 Kč 19 %
413 413 200 000 Kč 200 000 Kč 38 800 Kč 19 %
130101 ZŠ a MŠ Kořenského 500 000 Kč Pokles 348 000 Kč 46 000 Kč 13 %
413 413 500 000 Kč Pokles 348 000 Kč 46 000 Kč 13 %
130102 ZŠ Weberova 1090/1 - pokračování rekonstrukce fasád (pavilon E-PD) 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130104 ZŠ a MŠ Barrandov 1 3 700 000 Kč 3 700 000 Kč 2 084 256 Kč 56 %
413 413 3 700 000 Kč 3 700 000 Kč 2 084 256 Kč 56 %
130106 Instalace regulátorů napěatí do objektů MČ Praha 5 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130114 ZŠ a MŠ Kořenského 500 000 Kč 500 000 Kč 378 730 Kč 76 %
413 413 500 000 Kč 500 000 Kč 378 730 Kč 76 %
2350270000000 ZŠ a MŠ Radlická 0 Kč Navýšení 11 512 900 Kč 5 497 548 Kč 48 %
413 413 0 Kč Navýšení 11 005 700 Kč 5 029 365 Kč 46 %
417 417 0 Kč Navýšení 153 000 Kč 0 Kč 0 %
417 417 0 Kč Navýšení 224 000 Kč 340 978 Kč 152 %
417 417 0 Kč Navýšení 8 300 Kč 8 077 Kč 97 %
426 426 0 Kč Navýšení 121 900 Kč 119 128 Kč 98 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 3 410 400 Kč Navýšení 3 839 700 Kč 3 839 640 Kč 100 %
440 440 3 410 400 Kč Navýšení 3 523 500 Kč 3 523 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 316 200 Kč 316 140 Kč 100 %
2390385000000 ZŠ A MŠ Kořenského - pól růstu 0 Kč Navýšení 3 544 200 Kč 3 687 157 Kč 104 %
413 413 0 Kč Navýšení 3 405 400 Kč 3 550 427 Kč 104 %
417 417 0 Kč Navýšení 138 800 Kč 136 730 Kč 99 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
439 439 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 16 520 000 Kč Pokles 14 240 900 Kč 13 696 997 Kč 96 %
440 440 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 1 000 Kč 100 %
440 440 11 400 000 Kč Navýšení 13 416 400 Kč 12 917 841 Kč 96 %
440 440 170 000 Kč Pokles 70 700 Kč 70 641 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 800 Kč 800 Kč 100 %
440 440 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 40 000 Kč 40 000 Kč 30 695 Kč 77 %
440 440 860 000 Kč Pokles 712 000 Kč 676 020 Kč 95 %
410024 MŠ Trojdílná DUHA"" 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 0 Kč 0 %
410041 ZŠ Nepomucká 1264/3 1 426 100 Kč 1 426 100 Kč 1 426 106 Kč 100 %
441 441 1 426 100 Kč 1 426 100 Kč 1 426 106 Kč 100 %
410044 ZŠ a MŠ Radlická 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
441 441 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410045 ZŠ Grafická 13/1060 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
410049 ZŠ Nepomucká (odločené pracoviště Beníškové) - rekonstrukce zahrady 0 Kč Navýšení 1 150 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 1 150 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a privatizace 0 Kč Navýšení 573 300 Kč 573 153 Kč 100 %
443 443 0 Kč Navýšení 573 300 Kč 573 153 Kč 100 %
756 756 3 500 000 Kč Navýšení 4 353 500 Kč 4 353 500 Kč 100 %
440 440 3 500 000 Kč Navýšení 4 142 500 Kč 4 142 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 211 000 Kč 211 000 Kč 100 %
757 757 10 233 500 Kč Navýšení 12 330 300 Kč 12 330 300 Kč 100 %
440 440 10 233 500 Kč Navýšení 11 101 300 Kč 11 101 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 129 000 Kč 1 129 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
80090000058 ZŠ a MŠ Radlická - vybudování dvou tříd Na Pláni 59 10 500 000 Kč Navýšení 14 512 400 Kč 5 279 095 Kč 36 %
413 413 0 Kč Navýšení 620 500 Kč 0 Kč 0 %
413 413 10 500 000 Kč Navýšení 13 432 900 Kč 5 279 095 Kč 39 %
413 413 0 Kč Navýšení 459 000 Kč 0 Kč 0 %
80178000009 ZŠ Nepomucká - dotace z MHMP 26 000 000 Kč Navýšení 28 601 300 Kč 26 454 635 Kč 92 %
413 413 0 Kč Navýšení 1 722 800 Kč 1 722 760 Kč 100 %
413 413 26 000 000 Kč Pokles 23 644 000 Kč 21 497 403 Kč 91 %
413 413 0 Kč Navýšení 3 234 500 Kč 3 234 472 Kč 100 %
80366000000 ZŠ Weberova 1090/1 - rekonstrukce fasád (pavilon E) 0 Kč Navýšení 15 754 400 Kč 6 382 174 Kč 41 %
413 413 0 Kč Navýšení 15 754 400 Kč 6 382 174 Kč 41 %
80434000004 ZŠ a MŠ Barrandov - sociální zázemí sportovního areálu 0 Kč Navýšení 13 450 000 Kč 728 636 Kč 5 %
413 413 0 Kč Navýšení 13 450 000 Kč 728 636 Kč 5 %
80435000081 FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 0 Kč Navýšení 31 880 000 Kč 2 119 206 Kč 7 %
413 413 0 Kč Navýšení 31 880 000 Kč 2 119 206 Kč 7 %
80436000000 ZŠ Pod Žvahovem 0 Kč Navýšení 42 000 000 Kč 158 040 Kč 0 %
413 413 0 Kč Navýšení 42 000 000 Kč 158 040 Kč 0 %
80440000052 Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova 0 Kč Navýšení 22 750 000 Kč 1 421 481 Kč 6 %
413 413 0 Kč Navýšení 22 750 000 Kč 1 421 481 Kč 6 %
807 807 3 662 000 Kč Navýšení 5 550 700 Kč 5 550 700 Kč 100 %
440 440 3 662 000 Kč Navýšení 5 177 400 Kč 5 177 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 252 300 Kč 252 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 121 000 Kč 121 000 Kč 100 %
808 808 9 000 000 Kč Navýšení 10 013 000 Kč 10 013 000 Kč 100 %
440 440 9 000 000 Kč Navýšení 9 218 000 Kč 9 218 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 795 000 Kč 795 000 Kč 100 %
812 812 4 770 900 Kč Navýšení 6 737 700 Kč 6 737 700 Kč 100 %
440 440 4 770 900 Kč Navýšení 5 911 000 Kč 5 911 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 376 700 Kč 376 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 450 000 Kč 100 %
814 814 5 621 000 Kč Navýšení 6 584 500 Kč 6 584 500 Kč 100 %
440 440 5 621 000 Kč Navýšení 6 051 600 Kč 6 051 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 532 900 Kč 532 900 Kč 100 %
815 815 4 526 800 Kč Navýšení 5 157 600 Kč 5 157 600 Kč 100 %
440 440 4 526 800 Kč Navýšení 4 871 800 Kč 4 871 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 285 800 Kč 285 800 Kč 100 %
816 816 12 811 100 Kč Navýšení 15 359 000 Kč 15 358 990 Kč 100 %
440 440 12 811 100 Kč Navýšení 13 096 400 Kč 13 096 390 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 262 600 Kč 2 262 600 Kč 100 %
863 863 8 422 700 Kč Navýšení 9 339 500 Kč 9 339 500 Kč 100 %
440 440 8 422 700 Kč Navýšení 8 569 400 Kč 8 569 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 770 100 Kč 770 100 Kč 100 %
871 871 4 023 800 Kč Navýšení 4 647 300 Kč 4 647 267 Kč 100 %
440 440 4 023 800 Kč Navýšení 4 250 900 Kč 4 250 867 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 396 400 Kč 396 400 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 2 547 500 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 2 547 500 Kč 0 Kč 0 %
3117 První stupeň základních škol 1 920 500 Kč Navýšení 3 544 000 Kč 3 132 323 Kč 88 %
10310000000 Služby péče o děti 1. stupně ZŠ - OPP Zaměstnanost 0 Kč Navýšení 739 200 Kč 327 452 Kč 44 %
426 426 0 Kč Navýšení 498 300 Kč 274 796 Kč 55 %
426 426 0 Kč Navýšení 63 800 Kč 13 937 Kč 22 %
426 426 0 Kč 0 Kč -1 449 Kč - - - -
426 426 0 Kč Navýšení 177 100 Kč 40 169 Kč 23 %
10384000000 šablony pro ZŠ a MŠ 0 Kč Navýšení 402 400 Kč 402 472 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 402 400 Kč 402 472 Kč 100 %
813 813 1 920 500 Kč Navýšení 2 402 400 Kč 2 402 400 Kč 100 %
440 440 1 920 500 Kč Navýšení 2 076 700 Kč 2 076 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 325 700 Kč 325 700 Kč 100 %
3119 Ost.zál.předškolní výchovy a základn.vzdělávání 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 62 398 Kč 89 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 62 398 Kč 89 %
440 440 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 62 398 Kč 89 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 1 020 200 Kč 1 020 180 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 1 020 200 Kč 1 020 180 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 689 600 Kč 689 580 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 181 600 Kč 181 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 158 000 Kč Navýšení 178 000 Kč 148 797 Kč 84 %
110008 podpora podnikání 158 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
411 411 38 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
411 411 80 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
411 411 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 178 000 Kč 148 797 Kč 84 %
437 437 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 17 000 Kč 45 %
437 437 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 98 320 Kč 98 %
437 437 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 33 477 Kč 84 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 300 000 Kč Navýšení 1 560 700 Kč 725 153 Kč 46 %
10433000000 Projekt MAP 0 Kč Navýšení 1 350 500 Kč 723 701 Kč 54 %
426 426 0 Kč Navýšení 739 800 Kč 484 468 Kč 65 %
426 426 0 Kč Navýšení 113 400 Kč 54 920 Kč 48 %
426 426 0 Kč Navýšení 40 600 Kč 19 233 Kč 47 %
440 440 0 Kč Navýšení 154 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 68 500 Kč 68 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 60 400 Kč 39 940 Kč 66 %
440 440 0 Kč Navýšení 173 200 Kč 56 640 Kč 33 %
260000 KTA 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
426 426 66 000 Kč 66 000 Kč 0 Kč 0 %
426 426 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
426 426 9 000 Kč 9 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 200 000 Kč Pokles 110 200 Kč 1 452 Kč 1 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 452 Kč 97 %
440 440 200 000 Kč Pokles 108 700 Kč 0 Kč 0 %
3314 Činnosti knihovnické 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
110000 Odbor otevřená radnice 270 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 270 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 225 000 Kč 225 000 Kč 78 936 Kč 35 %
110000 Odbor otevřená radnice 70 000 Kč Pokles 9 400 Kč 9 385 Kč 100 %
611 611 70 000 Kč Pokles 9 400 Kč 9 385 Kč 100 %
110008 podpora podnikání 85 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 70 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 15 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
150000 150000 70 000 Kč 70 000 Kč 14 294 Kč 20 %
615 615 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 60 000 Kč Pokles 50 000 Kč 4 300 Kč 9 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 9 994 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 60 600 Kč 55 257 Kč 91 %
637 637 0 Kč Navýšení 54 600 Kč 49 257 Kč 90 %
637 637 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 85 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 11 090 000 Kč Navýšení 11 205 000 Kč 9 960 347 Kč 89 %
110000 Odbor otevřená radnice 2 780 000 Kč Pokles 176 100 Kč 175 955 Kč 100 %
611 611 2 350 000 Kč Pokles 92 000 Kč 92 000 Kč 100 %
611 611 50 000 Kč Pokles 37 400 Kč 37 373 Kč 100 %
611 611 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 30 000 Kč Pokles 6 500 Kč 6 500 Kč 100 %
611 611 250 000 Kč Pokles 37 300 Kč 37 255 Kč 100 %
611 611 60 000 Kč Pokles 2 900 Kč 2 827 Kč 97 %
150000 150000 170 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
615 615 30 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
615 615 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
615 615 25 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
615 615 110 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370000 Kancelář starosty 100 000 Kč Navýšení 270 000 Kč 110 000 Kč 41 %
637 637 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč Navýšení 125 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 2 603 900 Kč 1 519 392 Kč 58 %
637 637 0 Kč Navýšení 2 258 000 Kč 1 334 913 Kč 59 %
637 637 0 Kč Navýšení 12 600 Kč 12 600 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 39 300 Kč 98 %
637 637 0 Kč Navýšení 23 500 Kč 20 500 Kč 87 %
637 637 0 Kč Navýšení 212 700 Kč 95 576 Kč 45 %
637 637 0 Kč Navýšení 57 100 Kč 16 503 Kč 29 %
513 0513 - KK POŠTOVKA - 8 040 000 Kč Navýšení 8 155 000 Kč 8 155 000 Kč 100 %
611 611 8 040 000 Kč Pokles 4 020 000 Kč 4 020 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 4 135 000 Kč 4 135 000 Kč 100 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 4 600 000 Kč Pokles 3 372 000 Kč 1 815 885 Kč 54 %
130026 Letohrádek Portheimka č.p.68 3 000 000 Kč Pokles 972 000 Kč 799 810 Kč 82 %
613 613 3 000 000 Kč Pokles 972 000 Kč 799 810 Kč 82 %
150000 150000 1 600 000 Kč Pokles 265 700 Kč 265 700 Kč 100 %
615 615 900 000 Kč Pokles 15 700 Kč 15 700 Kč 100 %
615 615 700 000 Kč Pokles 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 0 Kč Navýšení 1 334 300 Kč 515 030 Kč 39 %
637 637 0 Kč Navýšení 784 300 Kč 415 030 Kč 53 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 235 345 Kč 29 %
641 641 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 235 345 Kč 59 %
641 641 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 0 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 1 350 000 Kč Pokles 661 100 Kč 660 010 Kč 100 %
110000 Odbor otevřená radnice 600 000 Kč Pokles 381 900 Kč 381 890 Kč 100 %
611 611 500 000 Kč Pokles 381 900 Kč 381 890 Kč 100 %
611 611 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130062 Vybudování základu pro umístění plastiky na pěší zóně Barrandov 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
613 613 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370000 Kancelář starosty 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 279 200 Kč 278 120 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 98 920 Kč 99 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 8 734 000 Kč Pokles 8 692 000 Kč 7 957 010 Kč 92 %
370000 Kancelář starosty 8 734 000 Kč Pokles 8 692 000 Kč 7 957 010 Kč 92 %
637 637 0 Kč Navýšení 298 000 Kč 297 320 Kč 100 %
637 637 8 492 000 Kč Pokles 8 152 000 Kč 7 422 485 Kč 91 %
637 637 242 000 Kč 242 000 Kč 237 205 Kč 98 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 850 000 Kč 850 000 Kč 849 500 Kč 100 %
110000 Odbor otevřená radnice 850 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 850 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 850 000 Kč 849 500 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 655 000 Kč 655 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 21 500 Kč 98 %
637 637 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 10 280 000 Kč Navýšení 14 035 100 Kč 9 573 882 Kč 68 %
110000 Odbor otevřená radnice 4 280 000 Kč Pokles 1 135 800 Kč 1 135 717 Kč 100 %
611 611 2 580 000 Kč Pokles 1 075 800 Kč 1 075 717 Kč 100 %
611 611 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 50 000 Kč Pokles 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
611 611 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
110008 podpora podnikání 2 175 000 Kč Pokles 1 952 500 Kč 1 952 218 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 5 464 Kč 99 %
611 611 440 000 Kč Pokles 258 300 Kč 258 209 Kč 100 %
611 611 1 590 000 Kč Navýšení 1 615 000 Kč 1 614 975 Kč 100 %
611 611 45 000 Kč Pokles 20 000 Kč 19 960 Kč 100 %
611 611 100 000 Kč Pokles 53 700 Kč 53 610 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 2 900 000 Kč Navýšení 3 050 000 Kč 2 617 943 Kč 86 %
637 637 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 500 Kč 98 %
637 637 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 20 000 Kč 80 %
637 637 900 000 Kč Navýšení 1 068 000 Kč 1 007 173 Kč 94 %
637 637 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
637 637 2 000 000 Kč Pokles 1 829 000 Kč 1 463 270 Kč 80 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 2 891 300 Kč 2 785 286 Kč 96 %
637 637 0 Kč Navýšení 552 300 Kč 526 286 Kč 95 %
637 637 0 Kč Navýšení 234 000 Kč 184 000 Kč 79 %
637 637 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 155 000 Kč 97 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 445 000 Kč 420 000 Kč 94 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 1 283 000 Kč 563 818 Kč 44 %
637 637 0 Kč Navýšení 870 000 Kč 311 449 Kč 36 %
637 637 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 46 300 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 341 700 Kč 252 369 Kč 74 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 510 000 Kč Pokles 360 000 Kč 116 200 Kč 32 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 300 000 Kč Pokles 200 000 Kč 44 200 Kč 22 %
639 639 150 000 Kč Pokles 100 000 Kč 72 000 Kč 72 %
80001 O M S O 415 000 Kč 415 000 Kč 402 700 Kč 97 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 38 600 Kč 77 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 9 100 Kč 91 %
608 608 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 2 947 500 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 2 947 500 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 1 500 000 Kč Navýšení 70 982 300 Kč 44 732 905 Kč 63 %
130105 Přírodní koupaliště Klukovice 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130107 Instalace registračních průtokoměrů bazénových vod v Aquacentru Barrandov 500 000 Kč Pokles 315 000 Kč 314 301 Kč 100 %
413 413 500 000 Kč Pokles 315 000 Kč 314 301 Kč 100 %
370002 Investice - kluziště 0 Kč Navýšení 964 400 Kč 964 310 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 964 400 Kč 964 310 Kč 100 %
410051 Sportoviště na Žvahově 0 Kč Navýšení 102 900 Kč 102 850 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 102 900 Kč 102 850 Kč 100 %
80437000000 Rekonstrukce sportovišť 0 Kč Navýšení 58 000 000 Kč 43 351 444 Kč 75 %
441 441 0 Kč Navýšení 58 000 000 Kč 43 351 444 Kč 75 %
80438000000 Rekonstrukce skateparku Butovická 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
80439000000 Street workout hřiště Barrandov 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
80509000000 Psí hřiště Mrázovka 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
80557000000 vybudování fitparku 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
80701000000 80701000000 0 Kč Navýšení 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
80702000000 80702000000 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 161 300 Kč Navýšení 23 190 700 Kč 6 886 241 Kč 30 %
110000 Odbor otevřená radnice 3 300 000 Kč Pokles 1 136 400 Kč 1 136 293 Kč 100 %
411 411 800 000 Kč Pokles 80 400 Kč 80 389 Kč 100 %
411 411 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 1 000 Kč 100 %
411 411 1 300 000 Kč Pokles 635 000 Kč 635 000 Kč 100 %
411 411 700 000 Kč Pokles 349 000 Kč 349 000 Kč 100 %
411 411 100 000 Kč Pokles 43 700 Kč 43 604 Kč 100 %
411 411 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
411 411 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
411 411 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 27 300 Kč 100 %
110033 Dotace na sport 3 000 000 Kč Pokles 1 179 000 Kč 1 162 000 Kč 99 %
411 411 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
411 411 3 000 000 Kč Pokles 965 000 Kč 965 000 Kč 100 %
411 411 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
411 411 0 Kč Navýšení 134 000 Kč 117 000 Kč 87 %
170000 Odbor legislativní 861 300 Kč Pokles 572 600 Kč 572 438 Kč 100 %
417 417 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 920 Kč 96 %
417 417 861 300 Kč Pokles 570 600 Kč 570 518 Kč 100 %
170002 OLEG 0 Kč Navýšení 143 200 Kč 143 035 Kč 100 %
417 417 0 Kč Navýšení 143 200 Kč 143 035 Kč 100 %
260001 Sport4Citizens 0 Kč Navýšení 231 700 Kč 230 640 Kč 100 %
426 426 0 Kč Navýšení 142 200 Kč 141 240 Kč 99 %
426 426 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 89 400 Kč 100 %
370005 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 2 149 600 Kč 1 898 835 Kč 88 %
437 437 0 Kč Navýšení 37 900 Kč 37 811 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 867 300 Kč 866 760 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 331 000 Kč 331 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 681 700 Kč 550 022 Kč 81 %
437 437 0 Kč Navýšení 175 400 Kč 72 000 Kč 41 %
437 437 0 Kč Navýšení 56 300 Kč 41 242 Kč 73 %
370033 KST - oddělení sportu 0 Kč Navýšení 1 821 000 Kč 1 743 000 Kč 96 %
437 437 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 1 671 000 Kč 1 593 000 Kč 95 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 12 414 700 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 11 414 700 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
90001 90001 0 Kč Navýšení 3 542 500 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 3 542 500 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 22 928 000 Kč Navýšení 35 235 500 Kč 15 860 435 Kč 45 %
400000 Odbor školství 850 000 Kč Pokles 180 600 Kč 159 920 Kč 89 %
440 440 850 000 Kč Pokles 180 600 Kč 159 920 Kč 89 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 8 568 000 Kč Pokles 7 294 400 Kč 5 777 145 Kč 79 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 23 948 Kč 14 %
241 241 200 000 Kč Navýšení 244 500 Kč 44 561 Kč 18 %
241 241 170 000 Kč Pokles 129 000 Kč 33 557 Kč 26 %
241 241 400 000 Kč 400 000 Kč 253 585 Kč 63 %
241 241 7 500 000 Kč Pokles 6 230 000 Kč 5 389 660 Kč 87 %
241 241 128 000 Kč Pokles 120 900 Kč 31 834 Kč 26 %
410003 Investiční akce malého rozsahu DH 510 000 Kč Pokles 65 500 Kč 0 Kč 0 %
241 241 510 000 Kč Pokles 65 500 Kč 0 Kč 0 %
410037 Rekonstrukce sportoviště v areálu dětského hřiště RadlickáxPechlátova 2 000 000 Kč Navýšení 4 827 000 Kč 4 822 825 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 4 827 000 Kč 4 822 825 Kč 100 %
241 241 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410038 Rekonstrukce dětského hřiště Kudrnova 6 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 6 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410039 Obnova dětského hřiště Klamovka 3 000 000 Kč Navýšení 5 678 000 Kč 5 009 204 Kč 88 %
241 241 0 Kč Navýšení 5 678 000 Kč 5 009 204 Kč 88 %
241 241 3 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410040 Rekonstrukce dětského hřiště v parku Sacré Coeur 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
80335000000 Obnova dětského hřiště Okrouhlík 0 Kč Navýšení 16 000 000 Kč 91 340 Kč 1 %
241 241 0 Kč Navýšení 16 000 000 Kč 91 340 Kč 1 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 1 190 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 1 190 000 Kč 0 Kč 0 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 Kč Navýšení 6 339 800 Kč 6 238 935 Kč 98 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 54 200 Kč 54 135 Kč 100 %
426 426 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 35 735 Kč 100 %
426 426 0 Kč Navýšení 13 500 Kč 13 500 Kč 100 %
426 426 0 Kč Navýšení 4 900 Kč 4 900 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 735 600 Kč 634 800 Kč 86 %
440 440 0 Kč Navýšení 735 600 Kč 634 800 Kč 86 %
430003 Odkoupení pozemků parc. č. 1350/2 a 1353/4 Jinonice 0 Kč Navýšení 5 550 000 Kč 5 550 000 Kč 100 %
443 443 0 Kč Navýšení 5 550 000 Kč 5 550 000 Kč 100 %
3513 Lékařská služba první pomoci 4 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 4 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 4 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 180 000 Kč Navýšení 469 800 Kč 396 560 Kč 84 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 180 000 Kč Navýšení 469 800 Kč 396 560 Kč 84 %
539 539 180 000 Kč Navýšení 253 000 Kč 180 000 Kč 71 %
739 739 0 Kč Navýšení 68 800 Kč 68 760 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 49 800 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 98 000 Kč 98 000 Kč 100 %
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 55 270 Kč 89 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 55 270 Kč 89 %
539 539 0 Kč Navýšení 8 500 Kč 8 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 53 500 Kč 46 770 Kč 87 %
3611 Podpora individuální bytové výstavby 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a privatizace 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
143 143 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 14 882 000 Kč Pokles 10 901 100 Kč 7 258 243 Kč 67 %
130000 Odbor majetku a investic 502 000 Kč Navýšení 737 400 Kč 637 670 Kč 86 %
813 813 2 000 Kč Navýšení 120 600 Kč 118 580 Kč 98 %
813 813 500 000 Kč Navýšení 616 800 Kč 519 090 Kč 84 %
130038 Výdaje na rekonstrukce uvolněných bytů v bytových domech ve správě MČ 2 000 000 Kč Navýšení 3 043 900 Kč 312 213 Kč 10 %
813 813 2 000 000 Kč Navýšení 3 043 900 Kč 312 213 Kč 10 %
130087 Výměna oken - Nádražní 42 1 200 000 Kč Pokles 900 000 Kč 898 501 Kč 100 %
813 813 1 200 000 Kč Pokles 900 000 Kč 898 501 Kč 100 %
130117 Raudnitzův dům 2 400 000 Kč Pokles 900 000 Kč 877 250 Kč 97 %
813 813 2 400 000 Kč Pokles 900 000 Kč 877 250 Kč 97 %
130118 Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 2 400 000 Kč Pokles 821 000 Kč 771 980 Kč 94 %
813 813 2 400 000 Kč Pokles 821 000 Kč 771 980 Kč 94 %
130119 Zřízení etážového topení Švédská 107/39 400 000 Kč 400 000 Kč 247 020 Kč 62 %
813 813 400 000 Kč 400 000 Kč 247 020 Kč 62 %
130120 Oprava a nátěr fasády a repase oken dvorní fasády Vítězná 530/11 2 220 000 Kč 2 220 000 Kč 1 897 533 Kč 85 %
813 813 2 220 000 Kč 2 220 000 Kč 1 897 533 Kč 85 %
130134 Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 0 Kč Navýšení 350 900 Kč 332 750 Kč 95 %
813 813 0 Kč Navýšení 350 900 Kč 332 750 Kč 95 %
130135 Plzeňská č.p. 442 a 445 0 Kč Navýšení 413 300 Kč 413 215 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 413 300 Kč 413 215 Kč 100 %
130140 Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - PD 0 Kč Navýšení 423 500 Kč 423 500 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 423 500 Kč 423 500 Kč 100 %
430000 Odbor bytů a privatizace 3 760 000 Kč Pokles 691 100 Kč 446 611 Kč 65 %
843 843 2 530 000 Kč Pokles 661 100 Kč 446 611 Kč 68 %
843 843 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 7 560 000 Kč Pokles 4 938 000 Kč 3 924 047 Kč 79 %
130000 Odbor majetku a investic 4 480 000 Kč Pokles 1 406 500 Kč 417 779 Kč 30 %
813 813 15 000 Kč 15 000 Kč 7 170 Kč 48 %
813 813 465 000 Kč Pokles 332 300 Kč 28 314 Kč 9 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 381 400 Kč 21 780 Kč 6 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 677 800 Kč 360 515 Kč 53 %
130076 Rozšíření kapacity MŠ Korálek- stavební úpravy včetně zateplení a výměny oken - PD 610 000 Kč 610 000 Kč 605 000 Kč 99 %
813 813 610 000 Kč 610 000 Kč 605 000 Kč 99 %
130083 Financování VZMR - Modernizace a úpravy kotelen v objektech městské části Praha 5 – Krškova 21 895 000 Kč Pokles 600 600 Kč 592 900 Kč 99 %
813 813 895 000 Kč Pokles 600 600 Kč 592 900 Kč 99 %
130088 VŠMVVP - výměna oken 650 000 Kč Pokles 550 000 Kč 544 821 Kč 99 %
813 813 650 000 Kč Pokles 550 000 Kč 544 821 Kč 99 %
130121 Instalace regulátorů napětí do objektů MČ Praha 5 590 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 590 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130122 Úprava průchodu domem Wassermanova 926/16 335 000 Kč Pokles 323 300 Kč 316 085 Kč 98 %
813 813 335 000 Kč Pokles 323 300 Kč 316 085 Kč 98 %
130136 Plzeňská 117/39 0 Kč Navýšení 43 200 Kč 43 200 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 43 200 Kč 43 200 Kč 100 %
130137 Plzeňská 314/115 0 Kč Navýšení 47 600 Kč 47 600 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 47 600 Kč 47 600 Kč 100 %
130138 VŠ MVVP 0 Kč Navýšení 61 200 Kč 61 200 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 61 200 Kč 61 200 Kč 100 %
430000 Odbor bytů a privatizace 0 Kč Navýšení 1 295 600 Kč 1 295 462 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 295 600 Kč 1 295 462 Kč 100 %
3631 Veřejné osvětlení 250 000 Kč Navýšení 2 588 600 Kč 2 588 600 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 250 000 Kč Navýšení 2 588 600 Kč 2 588 600 Kč 100 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 2 588 600 Kč 2 588 600 Kč 100 %
3632 Pohřebnictví 300 000 Kč Navýšení 335 800 Kč 220 342 Kč 66 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 300 000 Kč Navýšení 335 800 Kč 220 342 Kč 66 %
839 839 300 000 Kč Navýšení 335 800 Kč 220 342 Kč 66 %
3635 Územní plánování 11 320 000 Kč Navýšení 11 709 900 Kč 1 571 074 Kč 13 %
150000 150000 11 320 000 Kč Navýšení 11 709 900 Kč 1 571 074 Kč 13 %
115 115 10 320 000 Kč Navýšení 10 709 900 Kč 1 451 889 Kč 14 %
115 115 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 119 185 Kč 12 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 12 100 000 Kč Pokles 7 860 000 Kč 2 418 781 Kč 31 %
110008 podpora podnikání 10 100 000 Kč Pokles 196 000 Kč 196 000 Kč 100 %
911 911 7 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
911 911 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
911 911 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
911 911 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
911 911 500 000 Kč Pokles 76 000 Kč 76 000 Kč 100 %
911 911 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130089 Objemová studie – Vltavský břeh Praha 5 – analýza potenciálu a návrh rozvoje 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 7 164 000 Kč 2 222 781 Kč 31 %
937 937 0 Kč Navýšení 4 564 000 Kč 1 263 361 Kč 28 %
937 937 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 69 696 Kč 70 %
937 937 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 889 724 Kč 36 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 10 005 000 Kč Pokles 7 785 000 Kč 2 324 604 Kč 30 %
130000 Odbor majetku a investic 6 855 000 Kč Pokles 4 635 000 Kč 2 324 604 Kč 50 %
113 113 350 000 Kč Pokles 230 000 Kč 219 335 Kč 95 %
113 113 0 Kč Navýšení 108 000 Kč 107 690 Kč 100 %
813 813 4 500 000 Kč Pokles 3 400 000 Kč 1 565 126 Kč 46 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 60 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 892 000 Kč 429 453 Kč 48 %
130041 vybudování veřejné infrastruktury - výstavba občanského vybavení Hotel Mozart"" 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a privatizace 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
143 143 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 600 000 Kč Navýšení 877 200 Kč 623 114 Kč 71 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 600 000 Kč Navýšení 877 200 Kč 623 114 Kč 71 %
241 241 600 000 Kč Navýšení 877 200 Kč 623 114 Kč 71 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 4 000 000 Kč Navýšení 4 459 500 Kč 4 426 850 Kč 99 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 4 000 000 Kč Navýšení 4 459 500 Kč 4 426 850 Kč 99 %
241 241 4 000 000 Kč Navýšení 4 459 500 Kč 4 426 850 Kč 99 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 64 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství 64 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 64 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3729 Ostatní nakládání s odpady 24 526 500 Kč Pokles 15 412 500 Kč 14 274 194 Kč 93 %
150000 150000 950 000 Kč 950 000 Kč 163 350 Kč 17 %
215 215 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
215 215 450 000 Kč 450 000 Kč 163 350 Kč 36 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 23 576 500 Kč Pokles 14 462 500 Kč 14 110 844 Kč 98 %
241 241 21 576 500 Kč Pokles 13 062 500 Kč 13 062 500 Kč 100 %
241 241 2 000 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 1 048 344 Kč 75 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 200 000 Kč Pokles 109 000 Kč 108 900 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 200 000 Kč Pokles 109 000 Kč 108 900 Kč 100 %
241 241 200 000 Kč Pokles 109 000 Kč 108 900 Kč 100 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 73 338 500 Kč Navýšení 179 924 300 Kč 87 140 708 Kč 48 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 64 903 500 Kč Navýšení 85 961 300 Kč 78 842 277 Kč 92 %
241 241 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 28 865 Kč 58 %
241 241 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 8 000 Kč 50 %
241 241 45 192 800 Kč Navýšení 56 665 300 Kč 53 024 495 Kč 94 %
241 241 0 Kč Navýšení 358 900 Kč 258 456 Kč 72 %
241 241 800 000 Kč Pokles 397 800 Kč 388 356 Kč 98 %
241 241 500 000 Kč Pokles 121 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 3 500 000 Kč Pokles 1 664 100 Kč 951 179 Kč 57 %
241 241 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
241 241 13 510 700 Kč Navýšení 25 428 200 Kč 23 067 220 Kč 91 %
241 241 800 000 Kč Pokles 163 000 Kč 71 226 Kč 44 %
241 241 600 000 Kč Navýšení 900 000 Kč 847 480 Kč 94 %
241 241 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
410001 Nákup městského mobiliáře 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
410029 Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 1 885 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 1 885 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410035 Participativní rozpočet 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 70 000 Kč 1 %
241 241 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 70 000 Kč 1 %
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 1 500 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 500 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
410052 Investice parky 0 Kč Navýšení 201 000 Kč 200 203 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 201 000 Kč 200 203 Kč 100 %
410053 zajištění přívodu elektrického proudu pro veřejné bruslení 0 Kč Navýšení 177 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 177 000 Kč 0 Kč 0 %
80505000000 Rekonstrukce parku Santoška 0 Kč Navýšení 30 000 000 Kč 7 177 906 Kč 24 %
241 241 0 Kč Navýšení 30 000 000 Kč 7 177 906 Kč 24 %
80506000046 Komunitní zahrada Hlubočepy 0 Kč Navýšení 15 000 000 Kč 661 562 Kč 4 %
241 241 0 Kč Navýšení 15 000 000 Kč 661 562 Kč 4 %
80507000000 Revitalizace parku Klamovka 0 Kč Navýšení 20 000 000 Kč 87 120 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 20 000 000 Kč 87 120 Kč 0 %
80508000000 Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 0 Kč Navýšení 20 000 000 Kč 101 640 Kč 1 %
241 241 0 Kč Navýšení 20 000 000 Kč 101 640 Kč 1 %
80728000000 Revitalizace parku - smart Cities 0 Kč Navýšení 3 235 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 460 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 2 775 000 Kč 0 Kč 0 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 365 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 100 000 Kč 100 000 Kč 83 420 Kč 83 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 100 000 Kč 100 000 Kč 83 420 Kč 83 %
241 241 100 000 Kč 100 000 Kč 83 420 Kč 83 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 510 000 Kč 510 000 Kč 431 208 Kč 85 %
110008 podpora podnikání 510 000 Kč Pokles 319 400 Kč 319 308 Kč 100 %
611 611 60 000 Kč Pokles 1 400 Kč 1 308 Kč 93 %
611 611 450 000 Kč Pokles 298 000 Kč 298 000 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
370008 KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 0 Kč Navýšení 190 600 Kč 111 900 Kč 59 %
637 637 0 Kč Navýšení 58 600 Kč 4 611 Kč 8 %
637 637 0 Kč Navýšení 132 000 Kč 107 289 Kč 81 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 390 000 Kč Navýšení 617 800 Kč 430 255 Kč 70 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 390 000 Kč Navýšení 617 800 Kč 430 255 Kč 70 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 996 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 31 000 Kč 31 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 4 944 Kč 99 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 1 503 Kč 15 %
539 539 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 3 985 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 11 500 Kč 1 396 Kč 12 %
539 539 370 000 Kč Navýšení 398 100 Kč 229 231 Kč 58 %
539 539 0 Kč Navýšení 114 200 Kč 114 200 Kč 100 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 1 155 600 Kč 527 170 Kč 46 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 375 000 Kč 375 000 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 280 000 Kč 280 000 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 780 600 Kč 152 170 Kč 19 %
539 539 0 Kč Navýšení 780 600 Kč 152 170 Kč 19 %
4341 Sociál.pomoc os. v hmot.nouzi a obč.soc.nepřizp. 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 80 000 Kč 73 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 80 000 Kč 73 %
539 539 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 20 000 Kč 40 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 15 700 000 Kč Navýšení 45 310 700 Kč 13 177 441 Kč 29 %
130024 Zprac. PD na vybudování komun. centra v objektu bývalé MŠ 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130025 Výdaje na průzkumy 5 000 000 Kč Pokles 1 451 800 Kč 429 550 Kč 30 %
513 513 5 000 000 Kč Pokles 1 451 800 Kč 429 550 Kč 30 %
130108 Dům s pečovatelskou službou 105 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 105 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130109 Komunistní centrum Prádelna 115 000 Kč 115 000 Kč 0 Kč 0 %
513 513 115 000 Kč 115 000 Kč 0 Kč 0 %
130110 Komunitivní centrum Prádelna 580 000 Kč 580 000 Kč 242 528 Kč 42 %
513 513 580 000 Kč 580 000 Kč 242 528 Kč 42 %
130111 Komunitní centrum Prádelna 600 000 Kč 600 000 Kč 529 389 Kč 88 %
513 513 600 000 Kč 600 000 Kč 529 389 Kč 88 %
130112 Komunitní centrum Prádelna - přístupová komunikace k objektu 1 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 1 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130113 Dům s peč.službou 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130116 Dům s pečovatelskou službou 1 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 1 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 400 000 Kč Navýšení 563 900 Kč 292 135 Kč 52 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 900 Kč 14 900 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 121 000 Kč 121 000 Kč 100 %
539 539 400 000 Kč Navýšení 410 000 Kč 139 942 Kč 34 %
539 539 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 8 293 Kč 83 %
80367000000 Záhorského č.p. 886 - vzdělávací a komunitní centrum 0 Kč Navýšení 42 000 000 Kč 11 683 840 Kč 28 %
513 513 0 Kč Navýšení 42 000 000 Kč 11 683 840 Kč 28 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 24 360 000 Kč Navýšení 32 039 700 Kč 32 023 324 Kč 100 %
100 CSOP 24 360 000 Kč Navýšení 30 011 400 Kč 30 011 400 Kč 100 %
539 539 24 360 000 Kč Pokles 20 769 400 Kč 20 769 400 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 9 242 000 Kč 9 242 000 Kč 100 %
100128 Bezpečnostní opatření na vybraných předškolních zařízeních 0 Kč Navýšení 1 961 300 Kč 1 959 924 Kč 100 %
510 510 0 Kč Navýšení 59 000 Kč 58 908 Kč 100 %
510 510 0 Kč Navýšení 1 902 300 Kč 1 901 016 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 67 000 Kč 52 000 Kč 78 %
539 539 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
4354 Chráněné bydlení 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 62 200 Kč 62 178 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 62 200 Kč 62 178 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 38 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 19 200 Kč 19 178 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 Kč Navýšení 1 832 000 Kč 815 981 Kč 45 %
130116 Dům s pečovatelskou službou 0 Kč Navýšení 1 800 000 Kč 783 981 Kč 44 %
513 513 0 Kč Navýšení 1 800 000 Kč 783 981 Kč 44 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 13 500 Kč 13 500 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 13 500 Kč 13 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 13 500 Kč 13 500 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4373 Domy na půl cesty 0 Kč Navýšení 89 000 Kč 89 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 89 000 Kč 89 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 200 000 Kč Pokles 147 100 Kč 147 100 Kč 100 %
130023 Rekonstrukce č.p.2582 v ul.Strakonická 1b) pro občany bez domova 200 000 Kč Pokles 133 100 Kč 133 100 Kč 100 %
513 513 200 000 Kč Pokles 133 100 Kč 133 100 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 50 800 Kč 50 842 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 50 800 Kč 50 842 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 800 Kč 40 842 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 131 300 Kč 126 280 Kč 96 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 131 300 Kč 126 280 Kč 96 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 41 300 Kč 36 280 Kč 88 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 490 000 Kč Pokles 2 749 300 Kč 1 244 316 Kč 45 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 3 490 000 Kč Pokles 2 048 800 Kč 1 244 316 Kč 61 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 77 629 Kč 39 %
539 539 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 196 849 Kč 98 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 240 000 Kč 221 408 Kč 92 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 423 800 Kč 0 Kč 0 %
539 539 220 000 Kč Pokles 180 000 Kč 158 000 Kč 88 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 800 Kč 98 %
539 539 1 170 000 Kč Pokles 695 000 Kč 480 630 Kč 69 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 700 500 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 700 500 Kč 0 Kč 0 %
5269 Ost.správa v obl.hospod.op. pro krizové stavy 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 22 177 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 22 177 Kč 100 %
713 713 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 22 177 Kč 100 %
5272 Činnost orgánů kriz.řízení na územ.úrovni 230 000 Kč 230 000 Kč 0 Kč 0 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
140000 140000 230 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5299 Ost.záležitosti civil.připravenosti na kriz.st. 17 457 900 Kč 17 457 900 Kč 198 924 Kč 1 %
410019 Kompletní rekonstrukce Dětského ostrova po povodni v r. 2013 17 457 900 Kč 17 457 900 Kč 198 924 Kč 1 %
741 741 17 457 900 Kč 17 457 900 Kč 198 924 Kč 1 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 23 467 200 Kč Pokles 15 349 100 Kč 9 935 866 Kč 65 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 10 369 800 Kč 5 695 520 Kč 55 %
710 710 0 Kč Navýšení 515 000 Kč 173 980 Kč 34 %
710 710 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 8 485 300 Kč 5 009 085 Kč 59 %
710 710 0 Kč Navýšení 239 100 Kč 25 905 Kč 11 %
710 710 0 Kč Navýšení 310 000 Kč 159 710 Kč 52 %
710 710 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 359 300 Kč 242 987 Kč 68 %
710 710 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 83 853 Kč 25 %
710 710 0 Kč Navýšení 81 100 Kč 0 Kč 0 %
100004 Kancelář MČ - bezpečnost 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 86 067 Kč 43 %
710 710 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 86 067 Kč 43 %
100005 Kancelář MČ - bezpečnost 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
130128 rekonstrukce bezpečnostních systému EZS a EPS ve správě MČ P 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
713 713 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
140000 140000 18 203 200 Kč Pokles 2 933 400 Kč 2 933 200 Kč 100 %
714 714 215 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 16 608 200 Kč Pokles 705 100 Kč 705 010 Kč 100 %
714 714 450 000 Kč Pokles 50 900 Kč 50 820 Kč 100 %
714 714 0 Kč Navýšení 2 136 700 Kč 2 136 689 Kč 100 %
714 714 30 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 300 000 Kč Pokles 40 700 Kč 40 681 Kč 100 %
714 714 580 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
140003 kamerový systém v objektu nám. 14 října 4 614 000 Kč 614 000 Kč 614 000 Kč 100 %
714 714 614 000 Kč 614 000 Kč 614 000 Kč 100 %
140004 Ozvučovací technika 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
140005 Pořízení čerpadla k doplňování PHM do agregátu v krytu CO Motol 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 1 900 000 Kč Pokles 1 181 900 Kč 607 078 Kč 51 %
739 739 85 000 Kč 85 000 Kč 21 526 Kč 25 %
739 739 150 000 Kč Pokles 130 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 571 000 Kč Pokles 121 000 Kč 40 882 Kč 34 %
739 739 35 000 Kč 35 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 249 990 Kč 100 %
739 739 220 000 Kč Pokles 73 200 Kč 20 000 Kč 27 %
739 739 201 000 Kč Pokles 151 000 Kč 45 392 Kč 30 %
739 739 588 000 Kč Pokles 286 700 Kč 229 288 Kč 80 %
5511 Požární ochrana-profesionální část 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
140000 140000 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6112 Zastupitelstva obcí 17 654 000 Kč Navýšení 18 831 700 Kč 17 530 060 Kč 93 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 946 000 Kč 1 946 000 Kč 1 049 405 Kč 54 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 98 000 Kč 98 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 648 000 Kč 648 000 Kč 315 024 Kč 49 %
910 910 0 Kč 0 Kč 248 Kč - - - -
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 734 133 Kč 67 %
240000 Odbor informatiky 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 46 449 Kč 93 %
924 924 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 46 449 Kč 93 %
260000 KTA 15 708 000 Kč Navýšení 16 827 700 Kč 16 428 805 Kč 98 %
926 926 140 000 Kč 140 000 Kč 116 713 Kč 83 %
926 926 220 000 Kč Pokles 190 000 Kč 185 400 Kč 98 %
926 926 45 000 Kč Navýšení 75 000 Kč 50 063 Kč 67 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 2 700 000 Kč Navýšení 2 710 000 Kč 2 633 777 Kč 97 %
926 926 40 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 692 Kč 97 %
926 926 10 800 000 Kč Navýšení 11 500 000 Kč 11 288 869 Kč 98 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 44 098 Kč 88 %
926 926 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 972 000 Kč Navýšení 1 062 000 Kč 1 042 181 Kč 98 %
926 926 0 Kč Navýšení 5 700 Kč 1 202 Kč 21 %
926 926 700 000 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 988 597 Kč 99 %
926 926 30 000 Kč Navýšení 74 000 Kč 68 213 Kč 92 %
7 stravenky 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 5 400 Kč 68 %
926 926 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 5 400 Kč 68 %
6114 Volby do Parlamentu ČR 970 000 Kč Navýšení 5 264 000 Kč 3 745 056 Kč 71 %
100000 Odbor kancelář městské části 970 000 Kč Navýšení 1 921 200 Kč 945 565 Kč 49 %
910 910 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 89 899 Kč 100 %
910 910 550 000 Kč Navýšení 696 400 Kč 346 399 Kč 50 %
910 910 120 000 Kč Navýšení 293 900 Kč 154 665 Kč 53 %
910 910 0 Kč Navýšení 392 000 Kč 205 742 Kč 52 %
910 910 300 000 Kč Navýšení 448 900 Kč 148 860 Kč 33 %
240000 Odbor informatiky 0 Kč Navýšení 717 600 Kč 402 538 Kč 56 %
924 924 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 64 948 Kč 45 %
924 924 0 Kč Navýšení 572 600 Kč 337 590 Kč 59 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 2 625 200 Kč 2 396 953 Kč 91 %
926 926 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 26 943 Kč 90 %
926 926 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 602 500 Kč 86 %
926 926 0 Kč Navýšení 181 500 Kč 181 500 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 18 073 Kč 65 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 525 000 Kč 1 507 755 Kč 99 %
926 926 0 Kč Navýšení 83 700 Kč 3 279 Kč 4 %
926 926 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 6 699 Kč 96 %
926 926 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 50 204 Kč 72 %
6118 Volba prezidenta republiky 0 Kč Navýšení 317 000 Kč 271 599 Kč 86 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 317 000 Kč 271 599 Kč 86 %
910 910 0 Kč Navýšení 67 000 Kč 65 661 Kč 98 %
910 910 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 205 938 Kč 82 %
6171 Činnost místní správy 278 582 100 Kč Navýšení 285 019 000 Kč 260 763 958 Kč 91 %
100000 Odbor kancelář městské části 34 103 200 Kč Pokles 33 850 200 Kč 25 996 941 Kč 77 %
910 910 70 000 Kč 70 000 Kč 32 518 Kč 46 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 685 000 Kč 685 000 Kč 626 278 Kč 91 %
910 910 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 638 477 Kč 82 %
910 910 500 000 Kč 500 000 Kč 485 286 Kč 97 %
910 910 672 200 Kč Navýšení 918 200 Kč 823 079 Kč 90 %
910 910 40 000 Kč 40 000 Kč 34 219 Kč 86 %
910 910 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 1 121 825 Kč 98 %
910 910 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 250 000 Kč 250 000 Kč 229 145 Kč 92 %
910 910 2 730 000 Kč 2 730 000 Kč 2 284 352 Kč 84 %
910 910 20 000 Kč Navýšení 45 000 Kč 18 719 Kč 42 %
910 910 14 436 000 Kč Pokles 13 769 800 Kč 10 582 036 Kč 77 %
910 910 30 000 Kč 30 000 Kč 13 271 Kč 44 %
910 910 2 850 000 Kč 2 850 000 Kč 2 244 627 Kč 79 %
910 910 405 000 Kč 405 000 Kč 375 403 Kč 93 %
910 910 1 830 000 Kč Navýšení 2 252 200 Kč 1 953 780 Kč 87 %
910 910 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 20 000 Kč 20 000 Kč 6 694 Kč 33 %
910 910 470 000 Kč 470 000 Kč 369 951 Kč 79 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 1 215 Kč 2 %
910 910 850 000 Kč Pokles 770 000 Kč 310 025 Kč 40 %
910 910 20 000 Kč 20 000 Kč 13 288 Kč 66 %
910 910 2 480 000 Kč Pokles 2 280 000 Kč 1 292 013 Kč 57 %
910 910 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 540 741 Kč 72 %
130000 Odbor majetku a investic 3 725 000 Kč Pokles 3 500 000 Kč 1 858 580 Kč 53 %
913 913 30 000 Kč Navýšení 40 300 Kč 23 383 Kč 58 %
913 913 0 Kč 0 Kč -3 600 Kč - - - -
913 913 20 000 Kč 20 000 Kč 8 194 Kč 41 %
913 913 25 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
913 913 0 Kč Navýšení 16 200 Kč 16 124 Kč 100 %
913 913 1 200 000 Kč Pokles 1 173 500 Kč 139 647 Kč 12 %
913 913 5 000 Kč 5 000 Kč -5 125 Kč -102 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 93 207 Kč 67 %
913 913 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
913 913 150 000 Kč 150 000 Kč 138 838 Kč 93 %
913 913 1 955 000 Kč 1 955 000 Kč 1 447 911 Kč 74 %
130067 Rekonstrukce klimatizace serverovny - přestavba NP na kanceláře 60 000 Kč Navýšení 132 900 Kč 0 Kč 0 %
913 913 60 000 Kč Navýšení 132 900 Kč 0 Kč 0 %
130075 Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“. 8 050 000 Kč Pokles 2 090 000 Kč 415 877 Kč 20 %
913 913 8 050 000 Kč Pokles 2 090 000 Kč 415 877 Kč 20 %
130083 Financování VZMR - Modernizace a úpravy kotelen v objektech městské části Praha 5 – Krškova 21 635 000 Kč 635 000 Kč 632 830 Kč 100 %
913 913 635 000 Kč 635 000 Kč 632 830 Kč 100 %
130091 Modernizace výtahu náměstí 14. října 1381 800 000 Kč Pokles 754 200 Kč 754 110 Kč 100 %
913 913 800 000 Kč Pokles 754 200 Kč 754 110 Kč 100 %
130124 Dostavba budovy ÚMČ Praha 5 2 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
913 913 2 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130125 Investiční výdaje na budovách úřadu v souvislosti s nově instalovanými zařízeními 500 000 Kč Navýšení 920 000 Kč 712 264 Kč 77 %
913 913 500 000 Kč Navýšení 920 000 Kč 712 264 Kč 77 %
170000 Odbor legislativní 8 200 000 Kč Pokles 6 326 700 Kč 5 254 036 Kč 83 %
917 917 7 500 000 Kč Pokles 5 476 700 Kč 4 591 683 Kč 84 %
917 917 700 000 Kč Navýšení 850 000 Kč 662 353 Kč 78 %
170001 OLEG 2 579 900 Kč Pokles 1 779 900 Kč 1 381 572 Kč 78 %
917 917 2 450 000 Kč Pokles 1 650 000 Kč 1 260 518 Kč 76 %
917 917 129 900 Kč 129 900 Kč 121 054 Kč 93 %
170002 OLEG 4 384 000 Kč Pokles 4 199 500 Kč 4 057 168 Kč 97 %
917 917 3 384 000 Kč Navýšení 3 826 500 Kč 3 690 293 Kč 96 %
917 917 1 000 000 Kč Pokles 373 000 Kč 366 875 Kč 98 %
240000 Odbor informatiky 33 900 400 Kč Navýšení 34 301 500 Kč 28 402 514 Kč 83 %
924 924 1 050 000 Kč Navýšení 1 436 400 Kč 1 225 640 Kč 85 %
924 924 980 000 Kč Navýšení 1 087 800 Kč 225 032 Kč 21 %
924 924 7 892 300 Kč Navýšení 8 266 700 Kč 7 254 738 Kč 88 %
924 924 4 253 800 Kč Pokles 3 953 800 Kč 3 875 091 Kč 98 %
924 924 460 000 Kč Navýšení 991 600 Kč 767 444 Kč 77 %
924 924 1 850 000 Kč Pokles 1 614 700 Kč 873 620 Kč 54 %
924 924 1 101 000 Kč Pokles 856 800 Kč 347 292 Kč 41 %
924 924 11 667 300 Kč Pokles 11 367 300 Kč 10 620 572 Kč 93 %
924 924 1 657 000 Kč Pokles 1 611 500 Kč 1 606 562 Kč 100 %
924 924 2 989 000 Kč Navýšení 3 114 900 Kč 1 606 523 Kč 52 %
260000 KTA 171 406 300 Kč Navýšení 189 140 800 Kč 185 163 077 Kč 98 %
926 926 112 571 400 Kč Navýšení 125 417 600 Kč 125 239 737 Kč 100 %
926 926 60 000 Kč Navýšení 83 900 Kč 82 014 Kč 98 %
926 926 1 000 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč 0 Kč 616 177 Kč - - - -
926 926 450 000 Kč Navýšení 606 200 Kč 582 470 Kč 96 %
926 926 11 819 400 Kč Navýšení 12 745 900 Kč 12 230 808 Kč 96 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 400 000 Kč Navýšení 1 778 500 Kč 1 747 757 Kč 98 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 299 800 Kč 199 800 Kč 67 %
926 926 10 000 Kč Navýšení 72 300 Kč 50 951 Kč 70 %
926 926 9 600 000 Kč Pokles 9 146 900 Kč 8 965 377 Kč 98 %
926 926 200 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 285 320 Kč 92 %
926 926 15 000 Kč 15 000 Kč 2 986 Kč 20 %
926 926 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 49 550 Kč 99 %
926 926 600 000 Kč Navýšení 700 000 Kč 666 556 Kč 95 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 2 442 500 Kč 156 865 Kč 6 %
926 926 32 809 500 Kč Navýšení 34 562 800 Kč 33 443 880 Kč 97 %
926 926 320 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 359 340 Kč 96 %
926 926 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 0 Kč Navýšení 10 400 Kč 10 388 Kč 100 %
926 926 330 000 Kč Navýšení 510 000 Kč 473 100 Kč 93 %
370000 Kancelář starosty 165 800 Kč 165 800 Kč 0 Kč 0 %
937 937 153 000 Kč 153 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 12 800 Kč 12 800 Kč 0 Kč 0 %
7 stravenky 5 089 000 Kč Navýšení 5 139 000 Kč 4 478 839 Kč 87 %
926 926 2 728 000 Kč 2 728 000 Kč 2 584 000 Kč 95 %
926 926 325 000 Kč Navýšení 400 000 Kč 373 687 Kč 93 %
926 926 2 036 000 Kč Pokles 2 011 000 Kč 1 521 152 Kč 76 %
90000 Odbor ekonomický 2 583 500 Kč Pokles 2 083 500 Kč 1 656 151 Kč 79 %
909 909 2 583 500 Kč Pokles 2 083 500 Kč 1 656 151 Kč 79 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 2 680 000 Kč Pokles 2 159 500 Kč 923 836 Kč 43 %
110008 podpora podnikání 2 680 000 Kč Pokles 161 500 Kč 161 260 Kč 100 %
611 611 200 000 Kč Pokles 7 100 Kč 7 079 Kč 100 %
611 611 310 000 Kč Pokles 34 300 Kč 34 246 Kč 100 %
611 611 1 830 000 Kč Pokles 15 100 Kč 15 022 Kč 99 %
611 611 0 Kč Navýšení 85 900 Kč 85 836 Kč 100 %