Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor školství 13 390 000 Kč Navýšení 17 030 700 Kč 16 967 232 Kč 100 %
Odbor správy veřejného prostranství 15 300 000 Kč Pokles 14 681 800 Kč 13 035 898 Kč 89 %
zajištění bezpečnosti na školách 0 Kč Navýšení 5 636 800 Kč 5 636 797 Kč 100 %
Odbor majetku a investic 6 500 000 Kč Pokles 3 752 400 Kč 2 953 784 Kč 79 %
Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 805 635 Kč 62 %
Odbor informatiky 0 Kč Navýšení 616 600 Kč 487 384 Kč 79 %
Odbor hospodářské správy 4 100 000 Kč Pokles 537 100 Kč 533 678 Kč 99 %
Odbor otevřená radnice 0 Kč Navýšení 350 400 Kč 300 000 Kč 86 %
140000 0 Kč Navýšení 254 700 Kč 254 593 Kč 100 %
Celkem 39 290 000 Kč Navýšení 44 160 500 Kč 40 975 001 Kč 93 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 33 413 600 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. - rekonstrukce sportovního areálu 31 000 000 Kč Pokles 29 321 700 Kč 28 735 263 Kč 98 %
ZŠ Nepomucká - dotace z MHMP 0 Kč Navýšení 16 500 000 Kč 5 398 725 Kč 33 %
Obnova dětského hřiště Okrouhlík 0 Kč Navýšení 16 000 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Kořenského 13 000 000 Kč Pokles 9 500 000 Kč 9 067 398 Kč 95 %
Revitalizace osady Buďánka - nedočerpané prostředky z daru 6 400 000 Kč Navýšení 7 308 800 Kč 7 199 017 Kč 98 %
80223000000 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Radlická - vybudování dvou tříd Na Pláni 59 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 849 420 Kč 12 %
MŠ Nad Palatou 5 400 000 Kč Pokles 5 354 000 Kč 5 353 718 Kč 100 %
Investiční akce malého rozsahu DH 510 000 Kč Navýšení 5 144 100 Kč 4 754 646 Kč 92 %
FZŠ a MŠ Barrandov II 4 750 000 Kč Pokles 4 543 000 Kč 4 542 917 Kč 100 %
Výměna oken - Nádražní 42 0 Kč Navýšení 4 422 900 Kč 3 414 816 Kč 77 %
Odbor informatiky 1 000 000 Kč Navýšení 3 958 800 Kč 3 316 766 Kč 84 %
VŠMVVP - výměna oken 0 Kč Navýšení 3 638 300 Kč 3 079 737 Kč 85 %
Výdaje na průzkumy 4 000 000 Kč Pokles 3 399 900 Kč 3 168 627 Kč 93 %
Zprac. PD na vybudování komun. centra v objektu bývalé MŠ 10 000 000 Kč Pokles 3 122 600 Kč 2 195 787 Kč 70 %
Soubor energetických opatření na vybraných objektech MŠ a ZŠ MČ Praha 5 - projektová dokumentace 2 300 000 Kč Navýšení 2 972 000 Kč 2 844 710 Kč 96 %
Výdejna parkovacích karek - rekonstrukce NP 0 Kč Navýšení 2 622 000 Kč 2 619 329 Kč 100 %
Rekultivace skládky Motol 3 600 000 Kč Pokles 2 600 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Nepomucká 38 045 000 Kč Pokles 2 545 000 Kč 1 408 440 Kč 55 %
140000 0 Kč Navýšení 2 525 100 Kč 1 725 167 Kč 68 %
viedeozvonky na školách 0 Kč Navýšení 2 367 300 Kč 2 367 286 Kč 100 %
Rekonstrukce Dětského ostrova 21 500 000 Kč Pokles 2 312 300 Kč 2 243 340 Kč 97 %
Dopravní řešení Na Konvářce 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 0 Kč 0 %
Odbor majetku a investic 3 500 000 Kč Pokles 2 202 800 Kč 1 573 734 Kč 71 %
Financování VZMR - Modernizace a úpravy kotelen v objektech městské části Praha 5 – Krškova 21 0 Kč Navýšení 2 115 100 Kč 592 900 Kč 28 %
Letohrádek Portheimka č.p.68 4 800 000 Kč Pokles 2 081 000 Kč 2 079 990 Kč 100 %
ZŠ a MŠ Grafická - stavební úpravy spojené s vybudováním bezbariérové třídy 1 900 000 Kč Navýšení 2 040 000 Kč 1 876 257 Kč 92 %
Výstavba spisového uzlu v místnosti č.042 - archiv OSI, v objektu Úřadu MČ Praha 5, nám. 14.října 4" 2 000 000 Kč Pokles 1 936 500 Kč 1 935 893 Kč 100 %
MŠ Lohniského - soubor energetických opatření 0 Kč Navýšení 1 875 500 Kč 1 657 700 Kč 88 %
Výdaje na rekonstrukce uvolněných bytů v bytových domech ve správě MČ 2 000 000 Kč Pokles 1 537 900 Kč 1 346 298 Kč 88 %
Odbor školství 1 500 000 Kč Pokles 1 376 900 Kč 1 376 844 Kč 100 %
Rozšíření kapacity MŠ Korálek- stavební úpravy včetně zateplení a výměny oken - PD 0 Kč Navýšení 1 319 000 Kč 713 900 Kč 54 %
Zahrada ZŠ a MŠ Kořenského 1 000 000 Kč Navýšení 1 279 000 Kč 1 278 209 Kč 100 %
ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. - sociální zázemí pro sportovní činnost 1 000 000 Kč Navýšení 1 198 000 Kč 874 830 Kč 73 %
Studie Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova 920 000 Kč Navýšení 1 186 900 Kč 983 234 Kč 83 %
II. etapa Rekonstrukce sportoviště ul. Bochovské 1 200 000 Kč Pokles 1 171 400 Kč 1 073 567 Kč 92 %
MŠ Trojdílná DUHA"" 1 000 000 Kč Navýšení 1 138 000 Kč 1 137 489 Kč 100 %
Císařská louka - lávka (PD) 0 Kč Navýšení 1 024 000 Kč 0 Kč 0 %
MŠ Podbělohorská 1 000 000 Kč Navýšení 1 008 000 Kč 1 007 233 Kč 100 %
Zubatého 330/10 - výměna oken a oprava fasády vč. restaurátorských prací 0 Kč Navýšení 991 400 Kč 990 721 Kč 100 %
MŠ Beníškové Slunéčko"" 600 000 Kč Navýšení 935 000 Kč 934 057 Kč 100 %
Dohoda o narovnání MČ a stavebníky půdních vestaveb v domech určených k privatizaci 0 Kč Navýšení 830 000 Kč 824 276 Kč 99 %
Odbor otevřená radnice 0 Kč Navýšení 823 800 Kč 166 500 Kč 20 %
Stavební úpravy sportovního areálu Praha 5 – Hlubočepy 0 Kč Navýšení 810 100 Kč 765 930 Kč 95 %
Objemová studie – Vltavský břeh Praha 5 – analýza potenciálu a návrh rozvoje 0 Kč Navýšení 764 900 Kč 764 841 Kč 100 %
ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 732 500 Kč 508 200 Kč 69 %
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“. 0 Kč Navýšení 676 300 Kč 260 392 Kč 39 %
Rekonstrukce č.p.2582 v ul.Strakonická 1b) pro občany bez domova 10 200 000 Kč Pokles 666 100 Kč 465 850 Kč 70 %
814 0 Kč Navýšení 593 300 Kč 593 300 Kč 100 %
816 0 Kč Navýšení 538 700 Kč 538 700 Kč 100 %
ZŠ a MŠ Grafická 1 000 000 Kč Pokles 519 000 Kč 452 646 Kč 87 %
Rekonstrukce NP Preslova 2213 2 400 000 Kč Pokles 463 500 Kč 407 770 Kč 88 %
Herní prvky na DH 850 000 Kč Pokles 457 500 Kč 0 Kč 0 %
Modernizace výtahu náměstí 14. října 1381 0 Kč Navýšení 450 700 Kč 372 400 Kč 83 %
Vybudování kontejnerového stání pro kontejnery na tříděný odpad 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 398 487 Kč 100 %
ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 900 000 Kč Pokles 400 000 Kč 0 Kč 0 %
vybudování veřejné infrastruktury - výstavba občanského vybavení Hotel Mozart"" 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
874 0 Kč Navýšení 347 800 Kč 347 800 Kč 100 %
863 0 Kč Navýšení 299 000 Kč 299 000 Kč 100 %
Gymnázium mezinár. a veřejných vztahů 0 Kč Navýšení 287 200 Kč 287 132 Kč 100 %
Výdaje na průzkumy 500 000 Kč Pokles 255 200 Kč 154 638 Kč 61 %
Umístění kontejnerů Svornosti 1 - úprava oplocení 200 000 Kč Navýšení 204 500 Kč 204 461 Kč 100 %
Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
808 0 Kč Navýšení 190 800 Kč 190 800 Kč 100 %
Technické zhodnocení nebyt. prostoru poliklinika Barrandov 0 Kč Navýšení 173 600 Kč 173 565 Kč 100 %
Likvidace dešťových vod z okolí objektu tělocvičny v ZŠ a MŠ Tyršova 170 000 Kč 170 000 Kč 168 130 Kč 99 %
Odbor hospodářské správy 5 420 000 Kč Pokles 148 100 Kč 148 073 Kč 100 %
807 0 Kč Navýšení 126 000 Kč 126 000 Kč 100 %
oplocení okolo separace na rohu ul. Nádražní a Vltavské 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 119 558 Kč 97 %
Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 1 885 000 Kč Pokles 122 000 Kč 0 Kč 0 %
Snížení imisní zátěže z dopravy ozelen. ulic -administrace akce 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 20 639 616 Kč - - - -
Výměna střešních oken v domě Nepomucká 442/2 /investiční část opravy/ 0 Kč Navýšení 92 400 Kč 92 385 Kč 100 %
875 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
882 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
odkup garáže 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
756 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
Nákup městského mobiliáře 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
Odbor správy veřejného prostranství 50 000 Kč 50 000 Kč -3 365 342 Kč -6731 %
Dopravní značení Pod Žvahovem 100 000 Kč Pokles 47 700 Kč 47 659 Kč 100 %
410020 0 Kč 0 Kč -6 171 Kč - - - -
80133000000 0 Kč 0 Kč 3 365 342 Kč - - - -
dohoda o narovnání MČ a stavebníky půdních vestaveb v domech určených k privatizaci 4 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Dům s pečovatelskou službou 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Real. fitness prvků pro seniory u Kultur.centra Poštovka a real. psího hřiště-agility prvků-Mrázovka 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce klimatizace serverovny - přestavba NP na kanceláře 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
správa veřejného prostranství 0 Kč 0 Kč -20 639 616 Kč - - - -
ÚMČ nám. 14. října 14 - renovace a translace kamerového systému 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ÚMČ Štefánikova 13 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ÚMČ Štefánikova 13/15 - pořízení el. generátoru 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ÚMČ Štefánikova 13/15 - renovace a translace kamerového systému 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vodoměry Zubatého 269/1 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vybudování sociálního zařízení 900 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vybudování základu pro umístění plastiky na pěší zóně Barrandov 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Výdaje na průzkumy 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Výdaje na rekonstrukce uvolněných bytů v objektu DPS 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ZŠ a MŠ Radlická 10 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ZZ Kartouzská - odvětrání technické místnosti 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 227 500 000 Kč Pokles 219 051 500 Kč 124 890 288 Kč 57 %