Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investice

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor ekonomický 90000 0 Kč Navýšení 33 413 600 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. - rekonstrukce sportovního areálu 130003 31 000 000 Kč Pokles 29 321 700 Kč 28 735 263 Kč 98 %
ZŠ Nepomucká - dotace z MHMP 80178000009 0 Kč Navýšení 16 500 000 Kč 5 398 725 Kč 33 %
Obnova dětského hřiště Okrouhlík 80335000000 0 Kč Navýšení 16 000 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Kořenského 130056 13 000 000 Kč Pokles 9 500 000 Kč 9 067 398 Kč 95 %
Revitalizace osady Buďánka - nedočerpané prostředky z daru 130033 6 400 000 Kč Navýšení 7 308 800 Kč 7 199 017 Kč 98 %
80223000000 80223000000 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ Radlická - vybudování dvou tříd Na Pláni 59 80090000058 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 849 420 Kč 12 %
MŠ Nad Palatou 130074 5 400 000 Kč Pokles 5 354 000 Kč 5 353 718 Kč 100 %
Investiční akce malého rozsahu DH 410003 510 000 Kč Navýšení 5 144 100 Kč 4 754 646 Kč 92 %
FZŠ a MŠ Barrandov II 130054 4 750 000 Kč Pokles 4 543 000 Kč 4 542 917 Kč 100 %
Výměna oken - Nádražní 42 130087 0 Kč Navýšení 4 422 900 Kč 3 414 816 Kč 77 %
Odbor informatiky 240000 1 000 000 Kč Navýšení 3 958 800 Kč 3 316 766 Kč 84 %
VŠMVVP - výměna oken 130088 0 Kč Navýšení 3 638 300 Kč 3 079 737 Kč 85 %
Výdaje na průzkumy 130039 4 000 000 Kč Pokles 3 399 900 Kč 3 168 627 Kč 93 %
Zprac. PD na vybudování komun. centra v objektu bývalé MŠ 130024 10 000 000 Kč Pokles 3 122 600 Kč 2 195 787 Kč 70 %
Soubor energetických opatření na vybraných objektech MŠ a ZŠ MČ Praha 5 - projektová dokumentace 130049 2 300 000 Kč Navýšení 2 972 000 Kč 2 844 710 Kč 96 %
Výdejna parkovacích karek - rekonstrukce NP 410032 0 Kč Navýšení 2 622 000 Kč 2 619 329 Kč 100 %
Rekultivace skládky Motol 410030 3 600 000 Kč Pokles 2 600 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Nepomucká 130009 38 045 000 Kč Pokles 2 545 000 Kč 1 408 440 Kč 55 %
140000 140000 0 Kč Navýšení 2 525 100 Kč 1 725 167 Kč 68 %
viedeozvonky na školách 140001 0 Kč Navýšení 2 367 300 Kč 2 367 286 Kč 100 %
Rekonstrukce Dětského ostrova 130048 21 500 000 Kč Pokles 2 312 300 Kč 2 243 340 Kč 97 %
Dopravní řešení Na Konvářce 130073 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 0 Kč 0 %
Odbor majetku a investic 130000 3 500 000 Kč Pokles 2 202 800 Kč 1 573 734 Kč 71 %
Financování VZMR - Modernizace a úpravy kotelen v objektech městské části Praha 5 – Krškova 21 130083 0 Kč Navýšení 2 115 100 Kč 592 900 Kč 28 %
Letohrádek Portheimka č.p.68 130026 4 800 000 Kč Pokles 2 081 000 Kč 2 079 990 Kč 100 %
ZŠ a MŠ Grafická - stavební úpravy spojené s vybudováním bezbariérové třídy 130057 1 900 000 Kč Navýšení 2 040 000 Kč 1 876 257 Kč 92 %
Výstavba spisového uzlu v místnosti č.042 - archiv OSI, v objektu Úřadu MČ Praha 5, nám. 14.října 4" 130050 2 000 000 Kč Pokles 1 936 500 Kč 1 935 893 Kč 100 %
MŠ Lohniského - soubor energetických opatření 130086 0 Kč Navýšení 1 875 500 Kč 1 657 700 Kč 88 %
Výdaje na rekonstrukce uvolněných bytů v bytových domech ve správě MČ 130038 2 000 000 Kč Pokles 1 537 900 Kč 1 346 298 Kč 88 %
Odbor školství 400000 1 500 000 Kč Pokles 1 376 900 Kč 1 376 844 Kč 100 %
Rozšíření kapacity MŠ Korálek- stavební úpravy včetně zateplení a výměny oken - PD 130076 0 Kč Navýšení 1 319 000 Kč 713 900 Kč 54 %
Zahrada ZŠ a MŠ Kořenského 410028 1 000 000 Kč Navýšení 1 279 000 Kč 1 278 209 Kč 100 %
ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. - sociální zázemí pro sportovní činnost 130004 1 000 000 Kč Navýšení 1 198 000 Kč 874 830 Kč 73 %
Studie Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova 130052 920 000 Kč Navýšení 1 186 900 Kč 983 234 Kč 83 %
II. etapa Rekonstrukce sportoviště ul. Bochovské 130001 1 200 000 Kč Pokles 1 171 400 Kč 1 073 567 Kč 92 %
MŠ Trojdílná DUHA"" 410024 1 000 000 Kč Navýšení 1 138 000 Kč 1 137 489 Kč 100 %
Císařská louka - lávka (PD) 130077 0 Kč Navýšení 1 024 000 Kč 0 Kč 0 %
MŠ Podbělohorská 410023 1 000 000 Kč Navýšení 1 008 000 Kč 1 007 233 Kč 100 %
Zubatého 330/10 - výměna oken a oprava fasády vč. restaurátorských prací 130079 0 Kč Navýšení 991 400 Kč 990 721 Kč 100 %
MŠ Beníškové Slunéčko"" 410022 600 000 Kč Navýšení 935 000 Kč 934 057 Kč 100 %
Dohoda o narovnání MČ a stavebníky půdních vestaveb v domech určených k privatizaci 430001 0 Kč Navýšení 830 000 Kč 824 276 Kč 99 %
Odbor otevřená radnice 110000 0 Kč Navýšení 823 800 Kč 166 500 Kč 20 %
Stavební úpravy sportovního areálu Praha 5 – Hlubočepy 130081 0 Kč Navýšení 810 100 Kč 765 930 Kč 95 %
Objemová studie – Vltavský břeh Praha 5 – analýza potenciálu a návrh rozvoje 130089 0 Kč Navýšení 764 900 Kč 764 841 Kč 100 %
ZŠ Waldorfská 130084 0 Kč Navýšení 732 500 Kč 508 200 Kč 69 %
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“. 130075 0 Kč Navýšení 676 300 Kč 260 392 Kč 39 %
Rekonstrukce č.p.2582 v ul.Strakonická 1b) pro občany bez domova 130023 10 200 000 Kč Pokles 666 100 Kč 465 850 Kč 70 %
814 814 0 Kč Navýšení 593 300 Kč 593 300 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 538 700 Kč 538 700 Kč 100 %
ZŠ a MŠ Grafická 410025 1 000 000 Kč Pokles 519 000 Kč 452 646 Kč 87 %
Rekonstrukce NP Preslova 2213 130066 2 400 000 Kč Pokles 463 500 Kč 407 770 Kč 88 %
Herní prvky na DH 410004 850 000 Kč Pokles 457 500 Kč 0 Kč 0 %
Modernizace výtahu náměstí 14. října 1381 130091 0 Kč Navýšení 450 700 Kč 372 400 Kč 83 %
Vybudování kontejnerového stání pro kontejnery na tříděný odpad 410033 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 398 487 Kč 100 %
ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 130059 900 000 Kč Pokles 400 000 Kč 0 Kč 0 %
vybudování veřejné infrastruktury - výstavba občanského vybavení Hotel Mozart"" 130041 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
874 874 0 Kč Navýšení 347 800 Kč 347 800 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 299 000 Kč 299 000 Kč 100 %
Gymnázium mezinár. a veřejných vztahů 130085 0 Kč Navýšení 287 200 Kč 287 132 Kč 100 %
Výdaje na průzkumy 130031 500 000 Kč Pokles 255 200 Kč 154 638 Kč 61 %
Umístění kontejnerů Svornosti 1 - úprava oplocení 130065 200 000 Kč Navýšení 204 500 Kč 204 461 Kč 100 %
Odbor kancelář městské části 100000 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
808 808 0 Kč Navýšení 190 800 Kč 190 800 Kč 100 %
Technické zhodnocení nebyt. prostoru poliklinika Barrandov 130078 0 Kč Navýšení 173 600 Kč 173 565 Kč 100 %
Likvidace dešťových vod z okolí objektu tělocvičny v ZŠ a MŠ Tyršova 130055 170 000 Kč 170 000 Kč 168 130 Kč 99 %
Odbor hospodářské správy 160000 5 420 000 Kč Pokles 148 100 Kč 148 073 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 126 000 Kč 126 000 Kč 100 %
oplocení okolo separace na rohu ul. Nádražní a Vltavské 410034 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 119 558 Kč 97 %
Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 410029 1 885 000 Kč Pokles 122 000 Kč 0 Kč 0 %
Snížení imisní zátěže z dopravy ozelen. ulic -administrace akce 10309050005 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 20 639 616 Kč - - - -
Výměna střešních oken v domě Nepomucká 442/2 /investiční část opravy/ 130080 0 Kč Navýšení 92 400 Kč 92 385 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
882 882 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
odkup garáže 130051 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
Nákup městského mobiliáře 410001 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
Odbor správy veřejného prostranství 410000 50 000 Kč 50 000 Kč -3 365 342 Kč -6731 %
Dopravní značení Pod Žvahovem 130072 100 000 Kč Pokles 47 700 Kč 47 659 Kč 100 %
410020 410020 0 Kč 0 Kč -6 171 Kč - - - -
80133000000 80133000000 0 Kč 0 Kč 3 365 342 Kč - - - -
dohoda o narovnání MČ a stavebníky půdních vestaveb v domech určených k privatizaci 130040 4 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Dům s pečovatelskou službou 130061 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Real. fitness prvků pro seniory u Kultur.centra Poštovka a real. psího hřiště-agility prvků-Mrázovka 410031 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce klimatizace serverovny - přestavba NP na kanceláře 130067 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
správa veřejného prostranství 50005 0 Kč 0 Kč -20 639 616 Kč - - - -
ÚMČ nám. 14. října 14 - renovace a translace kamerového systému 130069 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ÚMČ Štefánikova 13 130070 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ÚMČ Štefánikova 13/15 - pořízení el. generátoru 130071 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ÚMČ Štefánikova 13/15 - renovace a translace kamerového systému 130068 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vodoměry Zubatého 269/1 130064 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vybudování sociálního zařízení 130063 900 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vybudování základu pro umístění plastiky na pěší zóně Barrandov 130062 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Výdaje na průzkumy 130025 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Výdaje na rekonstrukce uvolněných bytů v objektu DPS 130022 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ZŠ a MŠ Radlická 130058 10 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ZZ Kartouzská - odvětrání technické místnosti 130060 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 227 500 000 Kč Pokles 219 051 500 Kč 124 890 288 Kč 57 %