Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor ekonomický (ORG 90000) / 2016

Název:
Odbor ekonomický (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 586 500 Kč 586 470 Kč 100 %
výdaje 4 341 700 Kč Navýšení 88 509 800 Kč 14 360 725 Kč 16 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 6 067 500 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 7 888 900 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 530 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Všeobecná pokladní správa 3 811 700 Kč Navýšení 69 053 400 Kč 14 360 725 Kč 21 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 469 800 Kč 0 Kč 0 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 469 800 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 469 800 Kč 0 Kč 0 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 31 243 800 Kč 0 Kč 0 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 31 243 800 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 31 243 800 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 33 413 600 Kč 0 Kč 0 %