Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor správy veřejného prostranství (ORG 410000) / 2016

Název:
Odbor správy veřejného prostranství (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 96 156 500 Kč Pokles 90 240 100 Kč 76 769 584 Kč 85 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950 000 Kč 950 000 Kč 177 263 Kč 19 %
Doprava 16 750 000 Kč Pokles 2 296 800 Kč 1 013 148 Kč 44 %
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 8 900 Kč 8 877 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 8 768 000 Kč Pokles 8 594 500 Kč 7 510 731 Kč 87 %
Životní prostředí 69 688 500 Kč Navýšení 78 389 900 Kč 68 059 565 Kč 87 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 11 000 000 Kč Pokles 1 986 800 Kč 737 514 Kč 37 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 1 986 800 Kč 737 514 Kč 37 %
341 341 11 000 000 Kč Pokles 1 986 800 Kč 737 514 Kč 37 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 400 000 Kč 400 000 Kč 76 340 Kč 19 %
5171 Opravy a udržování 400 000 Kč 400 000 Kč 76 340 Kč 19 %
241 241 400 000 Kč 400 000 Kč 76 340 Kč 19 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 800 000 Kč Navýšení 12 195 000 Kč 12 169 966 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 3 800 000 Kč Navýšení 12 195 000 Kč 12 169 966 Kč 100 %
241 241 3 800 000 Kč Navýšení 12 195 000 Kč 12 169 966 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 100 000 Kč 100 000 Kč 52 078 Kč 52 %
5171 Opravy a udržování 100 000 Kč 100 000 Kč 52 078 Kč 52 %
241 241 100 000 Kč 100 000 Kč 52 078 Kč 52 %
Celkem 15 300 000 Kč Pokles 14 681 800 Kč 13 035 898 Kč 89 %