Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor školství (ORG 400000) / 2016

Název:
Odbor školství (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 27 261 000 Kč Pokles 20 907 600 Kč 20 699 840 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 7 721 000 Kč Pokles 961 100 Kč 961 080 Kč 100 %
Školství a sociální věci 18 690 000 Kč Navýšení 19 925 800 Kč 19 718 060 Kč 99 %
Tělovýchova a zájmová činnost 850 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 20 700 Kč 20 700 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 2 700 000 Kč Navýšení 6 484 500 Kč 6 459 555 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 2 700 000 Kč Navýšení 6 484 500 Kč 6 459 555 Kč 100 %
440 440 2 700 000 Kč Navýšení 6 484 500 Kč 6 459 555 Kč 100 %
3113 Základní školy 10 650 000 Kč Pokles 10 546 200 Kč 10 507 677 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 10 650 000 Kč Pokles 10 546 200 Kč 10 507 677 Kč 100 %
440 440 10 650 000 Kč Pokles 10 546 200 Kč 10 507 677 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
640 640 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 13 390 000 Kč Navýšení 17 030 700 Kč 16 967 232 Kč 100 %