Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy zajištění bezpečnosti na školách (ORG 140002) / 2016

Název:
zajištění bezpečnosti na školách (140002)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 5 636 800 Kč 5 636 797 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 5 636 800 Kč 5 636 797 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 5 636 800 Kč 5 636 797 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 5 636 800 Kč 5 636 797 Kč 100 %
414 414 0 Kč Navýšení 5 636 800 Kč 5 636 797 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 5 636 800 Kč 5 636 797 Kč 100 %