Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor majetku a investic (ORG 130000) / 2016

Název:
Odbor majetku a investic (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 17 656 700 Kč Pokles 13 125 100 Kč 10 258 668 Kč 78 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 13 332 200 Kč Pokles 2 546 000 Kč 1 337 192 Kč 53 %
Školství a sociální věci 4 044 500 Kč Pokles 1 802 800 Kč 1 429 373 Kč 79 %
Veřejná správa 200 000 Kč Navýšení 8 776 300 Kč 7 492 103 Kč 85 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 80 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 2 000 000 Kč Pokles 30 000 Kč 5 445 Kč 18 %
5171 Opravy a udržování 2 000 000 Kč Pokles 30 000 Kč 5 445 Kč 18 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 30 000 Kč 5 445 Kč 18 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 4 500 000 Kč Pokles 370 000 Kč 17 051 Kč 5 %
5171 Opravy a udržování 4 500 000 Kč Pokles 370 000 Kč 17 051 Kč 5 %
813 813 4 500 000 Kč Pokles 370 000 Kč 17 051 Kč 5 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 3 352 400 Kč 2 931 288 Kč 87 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 3 352 400 Kč 2 931 288 Kč 87 %
913 913 0 Kč Navýšení 3 352 400 Kč 2 931 288 Kč 87 %
Celkem 6 500 000 Kč Pokles 3 752 400 Kč 2 953 784 Kč 79 %