Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor kancelář městské části (ORG 100000) / 2016

Název:
Odbor kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 15 086 000 Kč Navýšení 19 674 400 Kč 14 451 322 Kč 73 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 15 086 000 Kč Navýšení 19 619 800 Kč 14 451 322 Kč 74 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 54 600 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 805 635 Kč 62 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 805 635 Kč 62 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 805 635 Kč 62 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 805 635 Kč 62 %