Rozpočet 2016

Saldo
stav ke dni 31.12.2016
Schválený rozpočet 603 837 600 Kč -207 363 500 Kč Schválený rozpočet 811 201 100 Kč
Upravený rozpočet 865 357 200 Kč -45 712 600 Kč Upravený rozpočet 911 069 800 Kč
běžné příjmy 865 357 200 Kč běžné výdaje 647 857 800 Kč
ostatní příjmy 0 Kč ostatní výdaje 263 212 000 Kč velké opravy 44 160 500 Kč investice 219 051 500 Kč
Skutečnost 814 021 201 Kč 88 627 505 Kč Skutečnost 725 393 697 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor ekonomický 90000 33 413 600 Kč
ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. - rekonstrukce sportovního areálu 130003 29 321 700 Kč
ZŠ Nepomucká - dotace z MHMP 80178000009 16 500 000 Kč
Obnova dětského hřiště Okrouhlík 80335000000 16 000 000 Kč
ZŠ a MŠ Kořenského 130056 9 500 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor školství 400000 17 030 700 Kč
Odbor správy veřejného prostranství 410000 14 681 800 Kč
zajištění bezpečnosti na školách 140002 5 636 800 Kč
Odbor majetku a investic 130000 3 752 400 Kč
Odbor kancelář městské části 100000 1 300 000 Kč