Financování celkem 2016

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 603 837 600 Kč 865 357 200 Kč 814 021 201 Kč
2) Celkové výdaje 811 201 100 Kč 911 069 800 Kč 725 393 697 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 123 512 200 Kč 124 955 700 Kč 124 923 668 Kč
z toho investiční výdaje města 227 500 000 Kč 219 051 500 Kč 124 890 288 Kč
3) Financování celkem 207 363 500 Kč 45 712 600 Kč -88 627 505 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč
změna stavu finančních prostředků (pol. 8115) 207 363 500 Kč 45 712 600 Kč -90 893 654 Kč