Pohled přes paragrafy 2016

Příjmy

Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Příjmy Daňové příjmy 86 960 000 Kč 86 960 000 Kč 89 440 008 Kč 103 %
Kapitálové příjmy 0 Kč 0 Kč 187 550 Kč - - - -
Nedaňové příjmy 6 550 000 Kč Navýšení 7 828 800 Kč 7 543 723 Kč 96 %
Přijaté dotace 510 327 600 Kč Navýšení 770 568 400 Kč 716 849 921 Kč 93 %
Celkem 603 837 600 Kč Navýšení 865 357 200 Kč 814 021 201 Kč 94 %


Výdaje

Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 100 000 Kč 100 000 Kč 97 809 Kč 98 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 100 000 Kč 100 000 Kč 97 809 Kč 98 %
241 241 100 000 Kč 100 000 Kč 97 809 Kč 98 %
2125 Podpora podnikání a inovací 360 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
110001 Odbor otevřená radnice 360 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
911 911 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
911 911 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
2141 Vnitřní obchod 80 000 Kč Navýšení 803 200 Kč 803 165 Kč 100 %
110000 Odbor otevřená radnice 0 Kč Navýšení 606 200 Kč 606 165 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 506 200 Kč 506 165 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
110001 Odbor otevřená radnice 0 Kč Navýšení 197 000 Kč 197 000 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 48 000 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 99 000 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 80 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
613 613 80 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
2212 Silnice 15 395 000 Kč Pokles 13 776 800 Kč 2 562 040 Kč 19 %
130073 Dopravní řešení Na Konvářce 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 0 Kč 0 %
313 313 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 0 Kč 0 %
150000 150000 2 095 000 Kč Pokles 2 090 000 Kč 1 426 039 Kč 68 %
315 315 2 095 000 Kč Pokles 2 090 000 Kč 1 426 039 Kč 68 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 11 000 000 Kč Pokles 1 986 800 Kč 737 514 Kč 37 %
341 341 11 000 000 Kč Pokles 1 986 800 Kč 737 514 Kč 37 %
410033 Vybudování kontejnerového stání pro kontejnery na tříděný odpad 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 398 487 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 398 487 Kč 100 %
80223000000 80223000000 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
313 313 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 320 000 Kč Navýšení 1 347 000 Kč 288 563 Kč 21 %
130077 Císařská louka - lávka (PD) 0 Kč Navýšení 1 024 000 Kč 0 Kč 0 %
313 313 0 Kč Navýšení 1 024 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 320 000 Kč Pokles 310 000 Kč 275 634 Kč 89 %
241 241 320 000 Kč Pokles 310 000 Kč 275 634 Kč 89 %
410032 Výdejna parkovacích karek - rekonstrukce NP 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 12 929 Kč 99 %
341 341 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 929 Kč 99 %
341 341 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 7 000 Kč 100 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5 430 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství 5 430 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
341 341 5 430 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 100 000 Kč Pokles 47 700 Kč 47 659 Kč 100 %
130072 Dopravní značení Pod Žvahovem 100 000 Kč Pokles 47 700 Kč 47 659 Kč 100 %
313 313 100 000 Kč Pokles 47 700 Kč 47 659 Kč 100 %
2239 Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
3111 Předškolní zařízení 31 630 300 Kč Navýšení 40 516 100 Kč 40 087 730 Kč 99 %
10340000000 šablony pro ZŠ a MŠ U Santošky Podpora škol 0 Kč Navýšení 252 200 Kč 252 144 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 252 200 Kč 252 144 Kč 100 %
130049 Soubor energetických opatření na vybraných objektech MŠ a ZŠ MČ Praha 5 - projektová dokumentace 2 300 000 Kč Pokles 1 308 200 Kč 1 219 690 Kč 93 %
413 413 2 300 000 Kč Pokles 1 308 200 Kč 1 219 690 Kč 93 %
130074 MŠ Nad Palatou 5 400 000 Kč Pokles 5 354 000 Kč 5 353 718 Kč 100 %
413 413 5 400 000 Kč Pokles 5 354 000 Kč 5 353 718 Kč 100 %
130086 MŠ Lohniského - soubor energetických opatření 0 Kč Navýšení 1 875 500 Kč 1 657 700 Kč 88 %
413 413 0 Kč Navýšení 1 875 500 Kč 1 657 700 Kč 88 %
400000 Odbor školství 3 270 000 Kč Navýšení 6 786 400 Kč 6 733 413 Kč 99 %
440 440 40 000 Kč Pokles 12 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 270 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 260 000 Kč Navýšení 289 000 Kč 273 858 Kč 95 %
440 440 2 700 000 Kč Navýšení 6 484 500 Kč 6 459 555 Kč 100 %
410022 MŠ Beníškové Slunéčko"" 600 000 Kč Navýšení 935 000 Kč 934 057 Kč 100 %
441 441 600 000 Kč Navýšení 935 000 Kč 934 057 Kč 100 %
410023 MŠ Podbělohorská 1 000 000 Kč Navýšení 1 008 000 Kč 1 007 233 Kč 100 %
441 441 1 000 000 Kč Navýšení 1 008 000 Kč 1 007 233 Kč 100 %
410024 MŠ Trojdílná DUHA"" 1 000 000 Kč Navýšení 1 138 000 Kč 1 137 489 Kč 100 %
441 441 1 000 000 Kč Navýšení 1 138 000 Kč 1 137 489 Kč 100 %
410025 ZŠ a MŠ Grafická 1 000 000 Kč Pokles 519 000 Kč 452 646 Kč 87 %
441 441 1 000 000 Kč Pokles 519 000 Kč 452 646 Kč 87 %
410028 Zahrada ZŠ a MŠ Kořenského 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
441 441 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
865 865 1 075 000 Kč Navýšení 1 205 200 Kč 1 205 200 Kč 100 %
440 440 1 075 000 Kč Navýšení 1 133 800 Kč 1 133 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 71 400 Kč 71 400 Kč 100 %
866 866 1 211 200 Kč Navýšení 1 816 400 Kč 1 816 400 Kč 100 %
440 440 1 211 200 Kč Navýšení 1 250 000 Kč 1 250 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 566 400 Kč 566 400 Kč 100 %
867 867 787 000 Kč Navýšení 895 000 Kč 895 000 Kč 100 %
440 440 787 000 Kč Navýšení 825 400 Kč 825 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 69 600 Kč 69 600 Kč 100 %
869 869 976 300 Kč Navýšení 1 170 800 Kč 1 170 800 Kč 100 %
440 440 976 300 Kč Navýšení 1 061 300 Kč 1 061 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 109 500 Kč 109 500 Kč 100 %
873 873 946 000 Kč Navýšení 1 200 500 Kč 1 200 500 Kč 100 %
440 440 946 000 Kč Navýšení 1 005 600 Kč 1 005 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 194 900 Kč 194 900 Kč 100 %
874 874 1 921 100 Kč Navýšení 4 047 900 Kč 4 047 900 Kč 100 %
440 440 1 921 100 Kč Navýšení 2 005 700 Kč 2 005 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 624 400 Kč 1 624 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 347 800 Kč 347 800 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
875 875 1 054 000 Kč Navýšení 1 451 500 Kč 1 451 340 Kč 100 %
440 440 1 054 000 Kč Navýšení 1 215 400 Kč 1 215 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 87 100 Kč 87 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 59 000 Kč 58 840 Kč 100 %
876 876 1 364 500 Kč Navýšení 1 509 200 Kč 1 509 200 Kč 100 %
440 440 1 364 500 Kč Navýšení 1 405 000 Kč 1 405 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 104 200 Kč 104 200 Kč 100 %
877 877 963 000 Kč Navýšení 1 079 500 Kč 1 079 500 Kč 100 %
440 440 963 000 Kč Navýšení 1 006 600 Kč 1 006 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 72 900 Kč 72 900 Kč 100 %
878 878 759 400 Kč Navýšení 1 009 100 Kč 1 009 100 Kč 100 %
440 440 759 400 Kč Navýšení 813 500 Kč 813 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 195 600 Kč 195 600 Kč 100 %
879 879 2 840 200 Kč Navýšení 3 092 700 Kč 3 092 700 Kč 100 %
440 440 2 840 200 Kč Navýšení 2 878 000 Kč 2 878 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 214 700 Kč 214 700 Kč 100 %
880 880 1 128 000 Kč Navýšení 1 532 500 Kč 1 532 500 Kč 100 %
414 414 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
440 440 1 128 000 Kč Navýšení 1 238 900 Kč 1 238 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 278 600 Kč 278 600 Kč 100 %
882 882 1 034 600 Kč Navýšení 1 329 500 Kč 1 329 500 Kč 100 %
440 440 1 034 600 Kč Navýšení 1 167 000 Kč 1 167 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 82 500 Kč 82 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
3113 Základní školy 190 699 500 Kč Navýšení 200 409 500 Kč 175 661 327 Kč 88 %
10339000000 Šablony pro ZŠ a MŠ U Santošky Podpora škol 0 Kč Navýšení 821 600 Kč 821 654 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 821 600 Kč 821 654 Kč 100 %
10349000000 kolegiální podpora - rozvoj pedagogů 0 Kč Navýšení 11 437 800 Kč 11 437 779 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 11 437 800 Kč 11 437 779 Kč 100 %
130000 Odbor majetku a investic 3 500 000 Kč Pokles 1 802 800 Kč 1 429 373 Kč 79 %
413 413 3 500 000 Kč Pokles 1 802 800 Kč 1 429 373 Kč 79 %
130003 ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. - rekonstrukce sportovního areálu 31 000 000 Kč Pokles 29 500 000 Kč 28 913 496 Kč 98 %
413 413 0 Kč Navýšení 178 300 Kč 178 233 Kč 100 %
413 413 31 000 000 Kč Pokles 28 589 600 Kč 28 003 237 Kč 98 %
413 413 0 Kč Navýšení 732 100 Kč 732 026 Kč 100 %
130004 ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. - sociální zázemí pro sportovní činnost 1 000 000 Kč Navýšení 1 198 000 Kč 874 830 Kč 73 %
413 413 1 000 000 Kč Navýšení 1 198 000 Kč 874 830 Kč 73 %
130009 ZŠ Nepomucká 38 045 000 Kč Pokles 2 545 000 Kč 1 408 440 Kč 55 %
413 413 38 045 000 Kč Pokles 2 545 000 Kč 1 408 440 Kč 55 %
130049 Soubor energetických opatření na vybraných objektech MŠ a ZŠ MČ Praha 5 - projektová dokumentace 0 Kč Navýšení 1 663 800 Kč 1 625 020 Kč 98 %
413 413 0 Kč Navýšení 1 663 800 Kč 1 625 020 Kč 98 %
130052 Studie Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Tyršova 920 000 Kč Navýšení 1 186 900 Kč 983 234 Kč 83 %
413 413 920 000 Kč Navýšení 1 186 900 Kč 983 234 Kč 83 %
130054 FZŠ a MŠ Barrandov II 4 750 000 Kč Pokles 4 543 000 Kč 4 542 917 Kč 100 %
413 413 4 750 000 Kč Pokles 4 543 000 Kč 4 542 917 Kč 100 %
130055 Likvidace dešťových vod z okolí objektu tělocvičny v ZŠ a MŠ Tyršova 170 000 Kč 170 000 Kč 168 130 Kč 99 %
413 413 170 000 Kč 170 000 Kč 168 130 Kč 99 %
130056 ZŠ a MŠ Kořenského 13 000 000 Kč Pokles 9 500 000 Kč 9 067 398 Kč 95 %
413 413 13 000 000 Kč Pokles 9 500 000 Kč 9 067 398 Kč 95 %
130057 ZŠ a MŠ Grafická - stavební úpravy spojené s vybudováním bezbariérové třídy 1 900 000 Kč Navýšení 2 040 000 Kč 1 876 257 Kč 92 %
413 413 1 900 000 Kč Navýšení 2 040 000 Kč 1 876 257 Kč 92 %
130058 ZŠ a MŠ Radlická 10 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 10 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130059 ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 900 000 Kč Pokles 400 000 Kč 0 Kč 0 %
413 413 900 000 Kč Pokles 400 000 Kč 0 Kč 0 %
130081 Stavební úpravy sportovního areálu Praha 5 – Hlubočepy 0 Kč Navýšení 810 100 Kč 765 930 Kč 95 %
413 413 0 Kč Navýšení 810 100 Kč 765 930 Kč 95 %
130084 ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 732 500 Kč 508 200 Kč 69 %
413 413 0 Kč Navýšení 732 500 Kč 508 200 Kč 69 %
140001 viedeozvonky na školách 0 Kč Navýšení 2 378 200 Kč 2 378 176 Kč 100 %
414 414 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 890 Kč 100 %
414 414 0 Kč Navýšení 2 367 300 Kč 2 367 286 Kč 100 %
140002 zajištění bezpečnosti na školách 0 Kč Navýšení 5 636 800 Kč 5 636 797 Kč 100 %
414 414 0 Kč Navýšení 5 636 800 Kč 5 636 797 Kč 100 %
236 0236 ZŠ a MŠ Grafická 3 469 400 Kč Navýšení 4 545 600 Kč 4 545 550 Kč 100 %
440 440 3 469 400 Kč Navýšení 3 606 300 Kč 3 606 250 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 939 300 Kč 939 300 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
439 439 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 15 420 000 Kč Pokles 12 414 200 Kč 12 349 412 Kč 99 %
440 440 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 0 Kč Navýšení 1 199 000 Kč 1 198 974 Kč 100 %
440 440 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 10 650 000 Kč Pokles 10 546 200 Kč 10 507 677 Kč 100 %
440 440 170 000 Kč Pokles 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
440 440 1 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 40 000 Kč 40 000 Kč 28 820 Kč 72 %
440 440 610 000 Kč Navýšení 624 000 Kč 608 940 Kč 98 %
410028 Zahrada ZŠ a MŠ Kořenského 0 Kč Navýšení 1 279 000 Kč 1 278 209 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 1 279 000 Kč 1 278 209 Kč 100 %
756 756 3 471 000 Kč Navýšení 4 149 800 Kč 4 149 801 Kč 100 %
440 440 3 471 000 Kč Navýšení 3 670 700 Kč 3 670 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 429 100 Kč 429 101 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
757 757 11 133 500 Kč Navýšení 13 227 500 Kč 13 227 500 Kč 100 %
414 414 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
440 440 11 133 500 Kč Navýšení 11 614 400 Kč 11 614 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 591 100 Kč 1 591 100 Kč 100 %
80090000058 ZŠ a MŠ Radlická - vybudování dvou tříd Na Pláni 59 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 849 420 Kč 12 %
413 413 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 849 420 Kč 12 %
80178000009 ZŠ Nepomucká - dotace z MHMP 0 Kč Navýšení 16 500 000 Kč 5 398 725 Kč 33 %
413 413 0 Kč Navýšení 16 500 000 Kč 5 398 725 Kč 33 %
807 807 3 661 400 Kč Navýšení 4 174 300 Kč 4 174 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 126 000 Kč 126 000 Kč 100 %
440 440 3 661 400 Kč Navýšení 3 843 000 Kč 3 843 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 205 300 Kč 205 300 Kč 100 %
808 808 8 728 300 Kč Navýšení 9 759 600 Kč 9 759 600 Kč 100 %
440 440 8 728 300 Kč Navýšení 8 778 200 Kč 8 778 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 790 600 Kč 790 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 190 800 Kč 190 800 Kč 100 %
812 812 4 375 500 Kč Navýšení 5 549 500 Kč 5 549 500 Kč 100 %
414 414 0 Kč Navýšení 15 600 Kč 15 600 Kč 100 %
440 440 4 375 500 Kč Navýšení 5 098 100 Kč 5 098 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 435 800 Kč 435 800 Kč 100 %
814 814 5 621 000 Kč Navýšení 7 266 100 Kč 7 264 420 Kč 100 %
440 440 5 621 000 Kč Navýšení 6 069 400 Kč 6 067 720 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 603 400 Kč 603 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 593 300 Kč 593 300 Kč 100 %
815 815 4 526 800 Kč Navýšení 4 893 900 Kč 4 893 900 Kč 100 %
440 440 4 526 800 Kč Navýšení 4 578 100 Kč 4 578 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 315 800 Kč 315 800 Kč 100 %
816 816 12 024 100 Kč Navýšení 15 213 800 Kč 15 213 790 Kč 100 %
440 440 12 024 100 Kč Navýšení 12 388 600 Kč 12 388 590 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 286 500 Kč 2 286 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 538 700 Kč 538 700 Kč 100 %
863 863 8 485 700 Kč Navýšení 9 904 200 Kč 9 904 115 Kč 100 %
414 414 0 Kč Navýšení 23 700 Kč 23 625 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 299 000 Kč 299 000 Kč 100 %
440 440 8 485 700 Kč Navýšení 8 764 900 Kč 8 764 890 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 816 600 Kč 816 600 Kč 100 %
871 871 4 097 800 Kč Navýšení 4 660 500 Kč 4 660 453 Kč 100 %
440 440 4 097 800 Kč Navýšení 4 253 400 Kč 4 253 353 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 407 100 Kč 407 100 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3117 První stupeň základních škol 1 920 400 Kč Navýšení 2 936 200 Kč 2 735 976 Kč 93 %
10310000000 Služby péče o děti 1. stupně ZŠ - OPP Zaměstnanost 0 Kč Navýšení 453 400 Kč 253 176 Kč 56 %
426 426 0 Kč Navýšení 249 400 Kč 139 339 Kč 56 %
426 426 0 Kč Navýšení 94 400 Kč 28 975 Kč 31 %
426 426 0 Kč Navýšení 34 000 Kč 10 431 Kč 31 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 600 Kč 74 430 Kč 98 %
813 813 1 920 400 Kč Navýšení 2 482 800 Kč 2 482 800 Kč 100 %
440 440 1 920 400 Kč Navýšení 2 107 500 Kč 2 107 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 375 300 Kč 375 300 Kč 100 %
3121 Gymnázia 0 Kč Navýšení 287 200 Kč 287 132 Kč 100 %
130085 Gymnázium mezinár. a veřejných vztahů 0 Kč Navýšení 287 200 Kč 287 132 Kč 100 %
413 413 0 Kč Navýšení 287 200 Kč 287 132 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
415 415 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 635 700 Kč 635 236 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 635 700 Kč 635 236 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 417 800 Kč 417 336 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 177 900 Kč 177 900 Kč 100 %
3231 Základní umělecké školy 0 Kč Navýšení 66 000 Kč 66 000 Kč 100 %
110000 Odbor otevřená radnice 0 Kč Navýšení 66 000 Kč 66 000 Kč 100 %
411 411 0 Kč Navýšení 66 000 Kč 66 000 Kč 100 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 111 000 Kč Pokles 76 100 Kč 75 557 Kč 99 %
110000 Odbor otevřená radnice 111 000 Kč Pokles 76 100 Kč 75 557 Kč 99 %
411 411 8 000 Kč Pokles 1 100 Kč 1 100 Kč 100 %
411 411 63 000 Kč Pokles 44 000 Kč 43 475 Kč 99 %
411 411 40 000 Kč Pokles 31 000 Kč 30 982 Kč 100 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 313 300 Kč 138 511 Kč 44 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 223 800 Kč 138 511 Kč 62 %
426 426 0 Kč Navýšení 147 800 Kč 117 546 Kč 80 %
426 426 0 Kč Navýšení 56 000 Kč 15 514 Kč 28 %
426 426 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 5 451 Kč 27 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 0 Kč 0 %
3314 Činnosti knihovnické 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
110000 Odbor otevřená radnice 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 270 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
640 640 270 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3317 Výstavní činnost v kultuře 220 000 Kč Pokles 117 000 Kč 117 000 Kč 100 %
110000 Odbor otevřená radnice 120 000 Kč Pokles 97 000 Kč 97 000 Kč 100 %
611 611 100 000 Kč Pokles 97 000 Kč 97 000 Kč 100 %
611 611 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400000 Odbor školství 100 000 Kč Pokles 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
640 640 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
640 640 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3319 Ostatní záležitosti kultury 10 861 000 Kč Pokles 8 516 100 Kč 8 240 811 Kč 97 %
110000 Odbor otevřená radnice 0 Kč Navýšení 474 700 Kč 325 361 Kč 69 %
611 611 0 Kč Navýšení 118 000 Kč 85 000 Kč 72 %
611 611 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 24 900 Kč 22 672 Kč 91 %
611 611 0 Kč Navýšení 47 100 Kč 40 563 Kč 86 %
611 611 0 Kč Navýšení 51 900 Kč 27 496 Kč 53 %
611 611 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 40 000 Kč 50 %
611 611 0 Kč Navýšení 42 600 Kč 41 830 Kč 98 %
611 611 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
611 611 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 45 800 Kč 95 %
130026 Letohrádek Portheimka č.p.68 4 800 000 Kč Pokles 2 081 000 Kč 2 079 990 Kč 100 %
613 613 4 800 000 Kč Pokles 2 081 000 Kč 2 079 990 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 100 000 Kč 100 000 Kč 5 000 Kč 5 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 5 000 Kč 5 %
637 637 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400000 Odbor školství 611 000 Kč Pokles 108 300 Kč 108 360 Kč 100 %
640 640 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
640 640 46 000 Kč Pokles 21 100 Kč 21 104 Kč 100 %
640 640 250 000 Kč Pokles 29 900 Kč 29 900 Kč 100 %
640 640 0 Kč Navýšení 38 100 Kč 38 137 Kč 100 %
640 640 85 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
640 640 0 Kč Navýšení 4 400 Kč 4 414 Kč 100 %
640 640 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
640 640 140 000 Kč Pokles 14 800 Kč 14 805 Kč 100 %
513 0513 - KK POŠTOVKA 5 350 000 Kč Navýšení 5 752 100 Kč 5 722 100 Kč 99 %
611 611 0 Kč Navýšení 3 686 600 Kč 3 656 600 Kč 99 %
611 611 0 Kč Navýšení 282 100 Kč 282 100 Kč 100 %
640 640 5 350 000 Kč Pokles 1 783 400 Kč 1 783 400 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 2 370 000 Kč Pokles 1 940 600 Kč 1 040 605 Kč 54 %
110000 Odbor otevřená radnice 0 Kč Navýšení 1 339 200 Kč 639 501 Kč 48 %
611 611 0 Kč Navýšení 310 400 Kč 300 000 Kč 97 %
611 611 0 Kč Navýšení 205 000 Kč 173 001 Kč 84 %
611 611 0 Kč Navýšení 823 800 Kč 166 500 Kč 20 %
130062 Vybudování základu pro umístění plastiky na pěší zóně Barrandov 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
613 613 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
150000 150000 0 Kč Navýšení 118 600 Kč 118 580 Kč 100 %
615 615 0 Kč Navýšení 118 600 Kč 118 580 Kč 100 %
370000 Kancelář starosty 170 000 Kč Pokles 96 000 Kč 95 777 Kč 100 %
637 637 170 000 Kč Pokles 96 000 Kč 95 777 Kč 100 %
400000 Odbor školství 2 000 000 Kč Pokles 177 900 Kč 177 870 Kč 100 %
640 640 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
640 640 1 500 000 Kč Pokles 177 900 Kč 177 870 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 0 Kč Navýšení 8 900 Kč 8 877 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 8 900 Kč 8 877 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 5 142 500 Kč Navýšení 5 918 000 Kč 5 746 077 Kč 97 %
370000 Kancelář starosty 5 142 500 Kč Navýšení 5 918 000 Kč 5 746 077 Kč 97 %
637 637 0 Kč Navýšení 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
637 637 42 500 Kč Pokles 22 400 Kč 22 190 Kč 99 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 5 100 000 Kč Navýšení 5 615 600 Kč 5 543 887 Kč 99 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 710 000 Kč Pokles 684 000 Kč 684 000 Kč 100 %
110000 Odbor otevřená radnice 0 Kč Navýšení 684 000 Kč 684 000 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 87 000 Kč 87 000 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 597 000 Kč 597 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 710 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
640 640 710 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 9 012 000 Kč Navýšení 15 342 900 Kč 8 208 007 Kč 53 %
110000 Odbor otevřená radnice 1 160 000 Kč Navýšení 5 146 500 Kč 5 024 253 Kč 98 %
611 611 0 Kč Navýšení 1 156 000 Kč 1 156 000 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 244 000 Kč 244 000 Kč 100 %
611 611 360 000 Kč Pokles 173 000 Kč 148 322 Kč 86 %
611 611 0 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
611 611 688 000 Kč Navýšení 1 586 300 Kč 1 511 360 Kč 95 %
611 611 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 18 200 Kč 17 545 Kč 96 %
611 611 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 26 546 Kč 98 %
611 611 45 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
611 611 67 000 Kč Navýšení 82 000 Kč 81 480 Kč 99 %
611 611 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
611 611 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 129 000 Kč 86 %
110005 OKI - oddělení sportu kultury a pořádání akcí 0 Kč Navýšení 2 708 500 Kč 1 712 603 Kč 63 %
611 611 0 Kč Navýšení 66 000 Kč 51 000 Kč 77 %
611 611 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 85 000 Kč 71 %
611 611 0 Kč Navýšení 85 000 Kč 49 900 Kč 59 %
611 611 0 Kč Navýšení 395 100 Kč 209 477 Kč 53 %
611 611 0 Kč Navýšení 1 295 800 Kč 914 091 Kč 71 %
611 611 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
611 611 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 30 000 Kč 60 %
611 611 0 Kč Navýšení 52 100 Kč 41 405 Kč 79 %
611 611 0 Kč Navýšení 467 000 Kč 331 729 Kč 71 %
611 611 0 Kč Navýšení 147 500 Kč 0 Kč 0 %
370000 Kancelář starosty 3 035 000 Kč Pokles 268 500 Kč 268 501 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
637 637 127 500 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 85 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 425 000 Kč Pokles 29 900 Kč 29 904 Kč 100 %
637 637 1 400 000 Kč Pokles 20 200 Kč 20 250 Kč 100 %
637 637 170 000 Kč Pokles 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
637 637 127 500 Kč Pokles 75 400 Kč 75 377 Kč 100 %
637 637 700 000 Kč Pokles 83 000 Kč 82 970 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 510 000 Kč Pokles 310 000 Kč 160 990 Kč 52 %
639 639 60 000 Kč Pokles 30 000 Kč 22 990 Kč 77 %
639 639 300 000 Kč Pokles 150 000 Kč 49 000 Kč 33 %
639 639 150 000 Kč Pokles 130 000 Kč 89 000 Kč 68 %
400000 Odbor školství 4 030 000 Kč Pokles 654 900 Kč 654 850 Kč 100 %
640 640 2 380 000 Kč Pokles 654 900 Kč 654 850 Kč 100 %
640 640 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
640 640 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
80000 odbor občanskosprávní 277 000 Kč Pokles 207 600 Kč 207 540 Kč 100 %
608 608 50 000 Kč Pokles 24 800 Kč 24 800 Kč 100 %
608 608 200 000 Kč Pokles 174 300 Kč 174 261 Kč 100 %
608 608 17 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 5 000 Kč Pokles 3 500 Kč 3 479 Kč 99 %
80001 O M S O 0 Kč Navýšení 179 400 Kč 179 271 Kč 100 %
608 608 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 17 150 Kč 100 %
608 608 0 Kč Navýšení 155 700 Kč 155 700 Kč 100 %
608 608 0 Kč Navýšení 6 500 Kč 6 421 Kč 99 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 5 867 500 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 5 867 500 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410031 Real. fitness prvků pro seniory u Kultur.centra Poštovka a real. psího hřiště-agility prvků-Mrázovka 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 6 427 500 Kč Navýšení 19 055 200 Kč 5 200 806 Kč 27 %
110000 Odbor otevřená radnice 0 Kč Navýšení 3 477 000 Kč 2 926 888 Kč 84 %
411 411 0 Kč Navýšení 61 500 Kč 12 171 Kč 20 %
411 411 0 Kč Navýšení 2 160 000 Kč 1 846 000 Kč 85 %
411 411 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 4 000 Kč 100 %
411 411 0 Kč Navýšení 781 500 Kč 736 727 Kč 94 %
411 411 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 220 000 Kč 73 %
411 411 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 107 989 Kč 64 %
110001 Odbor otevřená radnice 0 Kč Navýšení 2 301 000 Kč 1 819 466 Kč 79 %
411 411 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 66 466 Kč 33 %
411 411 0 Kč Navýšení 1 555 000 Kč 1 273 000 Kč 82 %
411 411 0 Kč Navýšení 346 000 Kč 320 000 Kč 92 %
411 411 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 160 000 Kč 80 %
370000 Kancelář starosty 4 227 500 Kč Pokles 255 500 Kč 255 453 Kč 100 %
437 437 161 500 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 2 400 000 Kč Pokles 240 000 Kč 240 000 Kč 100 %
437 437 1 496 000 Kč Pokles 15 500 Kč 15 453 Kč 100 %
437 437 170 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370001 Neinvestiční dotace 2 200 000 Kč Pokles 199 000 Kč 199 000 Kč 100 %
437 437 200 000 Kč Pokles 154 000 Kč 154 000 Kč 100 %
437 437 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 1 800 000 Kč Pokles 45 000 Kč 45 000 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 7 888 900 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 7 419 100 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 469 800 Kč 0 Kč 0 %
90001 90001 0 Kč Navýšení 4 933 800 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 4 933 800 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 12 178 000 Kč Navýšení 26 762 000 Kč 8 733 431 Kč 33 %
130001 II. etapa Rekonstrukce sportoviště ul. Bochovské 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 102 123 Kč 92 %
213 213 0 Kč Navýšení 28 600 Kč 28 556 Kč 100 %
213 213 1 200 000 Kč Pokles 1 171 400 Kč 1 073 567 Kč 92 %
400000 Odbor školství 850 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 850 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství 8 768 000 Kč Pokles 8 594 500 Kč 7 510 731 Kč 87 %
241 241 170 000 Kč Pokles 47 000 Kč 42 568 Kč 91 %
241 241 400 000 Kč 400 000 Kč 76 340 Kč 19 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 32 703 Kč 19 %
241 241 400 000 Kč 400 000 Kč 173 739 Kč 43 %
241 241 7 500 000 Kč Pokles 7 449 500 Kč 7 121 965 Kč 96 %
241 241 128 000 Kč 128 000 Kč 63 416 Kč 50 %
410003 Investiční akce malého rozsahu DH 510 000 Kč 510 000 Kč 120 577 Kč 24 %
241 241 510 000 Kč 510 000 Kč 120 577 Kč 24 %
410004 Herní prvky na DH 850 000 Kč Pokles 457 500 Kč 0 Kč 0 %
241 241 850 000 Kč Pokles 457 500 Kč 0 Kč 0 %
80335000000 Obnova dětského hřiště Okrouhlík 0 Kč Navýšení 16 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 16 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 Kč Navýšení 24 500 Kč 20 000 Kč 82 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 24 500 Kč 20 000 Kč 82 %
439 439 0 Kč Navýšení 24 500 Kč 20 000 Kč 82 %
3511 Všeobecná ambulantní péče 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130060 ZZ Kartouzská - odvětrání technické místnosti 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 1 480 000 Kč Pokles 684 100 Kč 489 590 Kč 72 %
140000 140000 1 300 000 Kč Pokles 351 100 Kč 309 590 Kč 88 %
514 514 840 000 Kč Pokles 240 000 Kč 199 800 Kč 83 %
514 514 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
514 514 400 000 Kč Pokles 104 100 Kč 103 760 Kč 100 %
514 514 50 000 Kč Pokles 7 000 Kč 6 030 Kč 86 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 180 000 Kč Navýšení 333 000 Kč 180 000 Kč 54 %
539 539 180 000 Kč Navýšení 333 000 Kč 180 000 Kč 54 %
3611 Podpora individuální bytové výstavby 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130000 Odbor majetku a investic 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
113 113 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 7 792 000 Kč Pokles 7 344 500 Kč 6 037 078 Kč 82 %
130000 Odbor majetku a investic 40 000 Kč Pokles 2 000 Kč 600 Kč 30 %
813 813 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 600 Kč 30 %
130031 Výdaje na průzkumy 500 000 Kč Pokles 255 200 Kč 154 638 Kč 61 %
813 813 500 000 Kč Pokles 255 200 Kč 154 638 Kč 61 %
130038 Výdaje na rekonstrukce uvolněných bytů v bytových domech ve správě MČ 2 000 000 Kč Pokles 1 537 900 Kč 1 346 298 Kč 88 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 1 537 900 Kč 1 346 298 Kč 88 %
130040 dohoda o narovnání MČ a stavebníky půdních vestaveb v domech určených k privatizaci 4 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 4 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130063 Vybudování sociálního zařízení 900 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 900 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130064 Vodoměry Zubatého 269/1 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130083 Financování VZMR - Modernizace a úpravy kotelen v objektech městské části Praha 5 – Krškova 21 0 Kč Navýšení 296 500 Kč 296 450 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 296 500 Kč 296 450 Kč 100 %
130087 Výměna oken - Nádražní 42 0 Kč Navýšení 4 422 900 Kč 3 414 816 Kč 77 %
813 813 0 Kč Navýšení 4 422 900 Kč 3 414 816 Kč 77 %
430001 Dohoda o narovnání MČ a stavebníky půdních vestaveb v domech určených k privatizaci 0 Kč Navýšení 830 000 Kč 824 276 Kč 99 %
843 843 0 Kč Navýšení 830 000 Kč 824 276 Kč 99 %
80000 odbor občanskosprávní 2 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
808 808 2 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 15 692 200 Kč Navýšení 20 488 700 Kč 18 740 726 Kč 91 %
130000 Odbor majetku a investic 5 692 200 Kč Pokles 672 200 Kč 433 801 Kč 65 %
813 813 15 000 Kč 15 000 Kč 6 290 Kč 42 %
813 813 2 000 000 Kč Pokles 30 000 Kč 5 445 Kč 18 %
813 813 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 327 200 Kč 327 200 Kč 327 106 Kč 100 %
813 813 3 300 000 Kč Pokles 300 000 Kč 94 960 Kč 32 %
130033 Revitalizace osady Buďánka - nedočerpané prostředky z daru 6 000 000 Kč Navýšení 7 358 800 Kč 7 249 017 Kč 99 %
813 813 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
813 813 6 000 000 Kč Navýšení 7 308 800 Kč 7 199 017 Kč 98 %
130039 Výdaje na průzkumy 4 000 000 Kč Pokles 3 399 900 Kč 3 168 627 Kč 93 %
813 813 4 000 000 Kč Pokles 3 399 900 Kč 3 168 627 Kč 93 %
130051 odkup garáže 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
130076 Rozšíření kapacity MŠ Korálek- stavební úpravy včetně zateplení a výměny oken - PD 0 Kč Navýšení 1 319 000 Kč 713 900 Kč 54 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 319 000 Kč 713 900 Kč 54 %
130078 Technické zhodnocení nebyt. prostoru poliklinika Barrandov 0 Kč Navýšení 173 600 Kč 173 565 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 173 600 Kč 173 565 Kč 100 %
130080 Výměna střešních oken v domě Nepomucká 442/2 /investiční část opravy/ 0 Kč Navýšení 92 400 Kč 92 385 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 92 400 Kč 92 385 Kč 100 %
130083 Financování VZMR - Modernizace a úpravy kotelen v objektech městské části Praha 5 – Krškova 21 0 Kč Navýšení 296 500 Kč 296 450 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 296 500 Kč 296 450 Kč 100 %
130088 VŠMVVP - výměna oken 0 Kč Navýšení 3 638 300 Kč 3 079 737 Kč 85 %
813 813 0 Kč Navýšení 3 638 300 Kč 3 079 737 Kč 85 %
410032 Výdejna parkovacích karek - rekonstrukce NP 0 Kč Navýšení 3 458 000 Kč 3 453 245 Kč 100 %
841 841 0 Kč Navýšení 1 007 000 Kč 1 005 752 Kč 100 %
841 841 0 Kč Navýšení 699 000 Kč 697 372 Kč 100 %
841 841 0 Kč Navýšení 1 615 000 Kč 1 613 577 Kč 100 %
841 841 0 Kč Navýšení 137 000 Kč 136 544 Kč 100 %
3631 Veřejné osvětlení 250 000 Kč 250 000 Kč 177 263 Kč 71 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 250 000 Kč 250 000 Kč 177 263 Kč 71 %
841 841 250 000 Kč 250 000 Kč 177 263 Kč 71 %
3632 Pohřebnictví 300 000 Kč Navýšení 380 800 Kč 226 696 Kč 60 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 300 000 Kč Navýšení 380 800 Kč 226 696 Kč 60 %
839 839 300 000 Kč Navýšení 380 800 Kč 226 696 Kč 60 %
3635 Územní plánování 11 113 700 Kč Pokles 11 095 100 Kč 7 563 846 Kč 68 %
150000 150000 11 113 700 Kč Pokles 11 095 100 Kč 7 563 846 Kč 68 %
115 115 0 Kč Navýšení 36 200 Kč 29 900 Kč 83 %
115 115 1 900 000 Kč Pokles 1 879 000 Kč 191 550 Kč 10 %
115 115 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 20 813 Kč 99 %
115 115 9 213 700 Kč Pokles 9 158 900 Kč 7 321 583 Kč 80 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 900 000 Kč Navýšení 4 110 600 Kč 3 409 388 Kč 83 %
110000 Odbor otevřená radnice 0 Kč Navýšení 2 441 200 Kč 2 440 086 Kč 100 %
911 911 0 Kč Navýšení 1 328 000 Kč 1 326 886 Kč 100 %
911 911 0 Kč Navýšení 1 113 200 Kč 1 113 200 Kč 100 %
130065 Umístění kontejnerů Svornosti 1 - úprava oplocení 200 000 Kč Navýšení 204 500 Kč 204 461 Kč 100 %
813 813 200 000 Kč Navýšení 204 500 Kč 204 461 Kč 100 %
130089 Objemová studie – Vltavský břeh Praha 5 – analýza potenciálu a návrh rozvoje 0 Kč Navýšení 764 900 Kč 764 841 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 764 900 Kč 764 841 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 8 491 200 Kč Pokles 2 223 800 Kč 904 792 Kč 41 %
130000 Odbor majetku a investic 7 400 000 Kč Pokles 1 871 800 Kč 902 792 Kč 48 %
113 113 350 000 Kč 350 000 Kč 217 917 Kč 62 %
813 813 50 000 Kč Pokles 5 000 Kč 2 150 Kč 43 %
813 813 2 500 000 Kč Pokles 1 058 400 Kč 577 359 Kč 55 %
813 813 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
813 813 4 500 000 Kč Pokles 370 000 Kč 17 051 Kč 5 %
813 813 0 Kč Navýšení 13 400 Kč 13 315 Kč 99 %
130033 Revitalizace osady Buďánka - nedočerpané prostředky z daru 741 200 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 341 200 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130041 vybudování veřejné infrastruktury - výstavba občanského vybavení Hotel Mozart"" 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a privatizace 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 2 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 2 000 Kč 100 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 600 000 Kč 600 000 Kč 458 157 Kč 76 %
10309050005 Snížení imisní zátěže z dopravy ozelen. ulic -administrace akce 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 20 639 616 Kč 20640 %
241 241 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 20 639 616 Kč 20640 %
50005 správa veřejného prostranství 600 000 Kč Pokles 500 000 Kč -20 181 459 Kč -4036 %
241 241 600 000 Kč Pokles 500 000 Kč 458 157 Kč 92 %
241 241 0 Kč 0 Kč -20 639 616 Kč - - - -
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 3 400 000 Kč Navýšení 3 502 000 Kč 3 384 488 Kč 97 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 3 400 000 Kč Pokles 3 379 000 Kč 3 264 930 Kč 97 %
241 241 3 400 000 Kč Pokles 3 379 000 Kč 3 264 930 Kč 97 %
410034 oplocení okolo separace na rohu ul. Nádražní a Vltavské 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 119 558 Kč 97 %
241 241 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 119 558 Kč 97 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 64 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 64 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
241 241 64 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 17 197 000 Kč Pokles 8 781 000 Kč 2 564 175 Kč 29 %
110000 Odbor otevřená radnice 1 652 000 Kč 1 652 000 Kč 1 652 000 Kč 100 %
211 211 1 652 000 Kč 1 652 000 Kč 1 652 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 11 945 000 Kč Pokles 4 529 000 Kč 912 175 Kč 20 %
241 241 6 545 000 Kč Pokles 3 545 000 Kč 44 000 Kč 1 %
241 241 5 400 000 Kč Pokles 984 000 Kč 868 175 Kč 88 %
410030 Rekultivace skládky Motol 3 600 000 Kč Pokles 2 600 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 3 600 000 Kč Pokles 2 600 000 Kč 0 Kč 0 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 121 000 Kč 121 000 Kč 121 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 121 000 Kč 121 000 Kč 121 000 Kč 100 %
241 241 121 000 Kč 121 000 Kč 121 000 Kč 100 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 55 235 000 Kč Navýšení 69 864 900 Kč 67 806 061 Kč 97 %
110002 Odbor otevřená radnice - EU fondy 0 Kč 0 Kč 882 617 Kč - - - -
211 211 0 Kč 0 Kč 882 617 Kč - - - -
23516000000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč 0 Kč 239 701 Kč - - - -
241 241 0 Kč 0 Kč 239 701 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství 53 300 000 Kč Navýšení 69 692 900 Kč 63 324 573 Kč 91 %
241 241 50 000 Kč Navýšení 522 000 Kč 145 666 Kč 28 %
241 241 3 800 000 Kč Navýšení 12 195 000 Kč 12 169 966 Kč 100 %
241 241 800 000 Kč Pokles 679 100 Kč 204 888 Kč 30 %
241 241 0 Kč 0 Kč -3 365 342 Kč - - - -
241 241 800 000 Kč Pokles 293 000 Kč 200 814 Kč 69 %
241 241 1 200 000 Kč Navýšení 1 388 500 Kč 1 226 263 Kč 88 %
241 241 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
241 241 46 000 000 Kč Navýšení 53 890 300 Kč 52 415 121 Kč 97 %
241 241 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 600 000 Kč 600 000 Kč 282 198 Kč 47 %
241 241 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
410001 Nákup městského mobiliáře 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
410020 410020 0 Kč 0 Kč -6 171 Kč - - - -
241 241 0 Kč 0 Kč -6 171 Kč - - - -
410029 Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 1 885 000 Kč Pokles 122 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 885 000 Kč Pokles 122 000 Kč 0 Kč 0 %
80133000000 80133000000 0 Kč 0 Kč 3 365 342 Kč - - - -
241 241 0 Kč 0 Kč 3 365 342 Kč - - - -
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 658 500 Kč Pokles 464 500 Kč 287 000 Kč 62 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 658 500 Kč Pokles 464 500 Kč 287 000 Kč 62 %
241 241 8 500 Kč Navýšení 155 500 Kč 147 000 Kč 95 %
241 241 650 000 Kč Pokles 169 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 140 000 Kč 140 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 100 000 Kč 100 000 Kč 52 078 Kč 52 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství 100 000 Kč 100 000 Kč 52 078 Kč 52 %
241 241 100 000 Kč 100 000 Kč 52 078 Kč 52 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 360 000 Kč Navýšení 835 700 Kč 829 131 Kč 99 %
110000 Odbor otevřená radnice 360 000 Kč Navýšení 835 700 Kč 829 131 Kč 99 %
611 611 0 Kč Navýšení 625 300 Kč 625 250 Kč 100 %
611 611 60 000 Kč Pokles 10 000 Kč 4 292 Kč 43 %
611 611 300 000 Kč Pokles 200 400 Kč 199 589 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 500 000 Kč Navýšení 837 100 Kč 724 310 Kč 87 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 500 000 Kč Navýšení 837 100 Kč 724 310 Kč 87 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 989 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 110 700 Kč 110 690 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 5 222 Kč 87 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 3 996 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 100 Kč 80 030 Kč 100 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 17 000 Kč 3 919 Kč 23 %
539 539 480 000 Kč Navýšení 505 000 Kč 416 214 Kč 82 %
539 539 0 Kč Navýšení 85 300 Kč 85 250 Kč 100 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 1 403 700 Kč 1 088 146 Kč 78 %
260000 KTA 0 Kč Navýšení 956 000 Kč 927 291 Kč 97 %
526 526 0 Kč Navýšení 678 000 Kč 678 000 Kč 100 %
526 526 0 Kč Navýšení 204 500 Kč 183 301 Kč 90 %
526 526 0 Kč Navýšení 73 500 Kč 65 990 Kč 90 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 447 700 Kč 160 855 Kč 36 %
539 539 0 Kč Navýšení 447 700 Kč 160 855 Kč 36 %
4341 Sociál.pomoc os. v hmot.nouzi a obč.soc.nepřizp. 0 Kč Navýšení 53 800 Kč 53 773 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 53 800 Kč 53 773 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 53 800 Kč 53 773 Kč 100 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 129 300 Kč 129 136 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 129 300 Kč 129 136 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 32 700 Kč 32 614 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 600 Kč 6 522 Kč 99 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 18 484 500 Kč Pokles 7 255 200 Kč 4 142 074 Kč 57 %
130000 Odbor majetku a investic 544 500 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 544 500 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130022 Výdaje na rekonstrukce uvolněných bytů v objektu DPS 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130024 Zprac. PD na vybudování komun. centra v objektu bývalé MŠ 10 000 000 Kč Pokles 3 122 600 Kč 2 195 787 Kč 70 %
513 513 10 000 000 Kč Pokles 3 122 600 Kč 2 195 787 Kč 70 %
130025 Výdaje na průzkumy 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130061 Dům s pečovatelskou službou 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130079 Zubatého 330/10 - výměna oken a oprava fasády vč. restaurátorských prací 0 Kč Navýšení 991 400 Kč 990 721 Kč 100 %
513 513 0 Kč Navýšení 991 400 Kč 990 721 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 940 000 Kč Pokles 596 700 Kč 411 066 Kč 69 %
539 539 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 0 Kč Navýšení 165 400 Kč 160 887 Kč 97 %
539 539 210 000 Kč Pokles 60 000 Kč 12 926 Kč 22 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 16 300 Kč 16 300 Kč 100 %
539 539 230 000 Kč 230 000 Kč 95 953 Kč 42 %
430000 Odbor bytů a privatizace 0 Kč Navýšení 544 500 Kč 544 500 Kč 100 %
543 543 0 Kč Navýšení 544 500 Kč 544 500 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 29 067 000 Kč Navýšení 31 867 200 Kč 32 447 139 Kč 102 %
100 CSOP 29 067 000 Kč Navýšení 31 850 000 Kč 32 430 000 Kč 102 %
539 539 29 067 000 Kč Pokles 25 186 000 Kč 25 186 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 664 000 Kč 6 664 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč 0 Kč 580 000 Kč - - - -
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 17 139 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 17 139 Kč 100 %
4352 Tísňová péče 0 Kč Navýšení 24 000 Kč 14 400 Kč 60 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 24 000 Kč 14 400 Kč 60 %
539 539 0 Kč Navýšení 24 000 Kč 14 400 Kč 60 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 95 800 Kč 95 720 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 95 800 Kč 95 720 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 26 800 Kč 26 720 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 69 000 Kč 69 000 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 200 000 Kč Navýšení 280 000 Kč 80 000 Kč 29 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 200 000 Kč Navýšení 280 000 Kč 80 000 Kč 29 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 10 200 000 Kč Pokles 705 900 Kč 505 620 Kč 72 %
130023 Rekonstrukce č.p.2582 v ul.Strakonická 1b) pro občany bez domova 10 200 000 Kč Pokles 666 100 Kč 465 850 Kč 70 %
513 513 10 200 000 Kč Pokles 666 100 Kč 465 850 Kč 70 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 39 800 Kč 39 770 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 39 800 Kč 39 770 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 97 700 Kč 97 680 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 97 700 Kč 97 680 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 57 400 Kč 57 380 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 12 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 28 300 Kč 28 300 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 166 500 Kč 166 365 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 166 500 Kč 166 365 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 26 000 Kč 26 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 500 Kč 70 365 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 350 000 Kč Pokles 1 420 600 Kč 1 011 146 Kč 71 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 3 350 000 Kč Pokles 1 420 600 Kč 1 011 146 Kč 71 %
539 539 250 000 Kč 250 000 Kč 151 221 Kč 60 %
539 539 200 000 Kč Pokles 185 000 Kč 158 068 Kč 85 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
539 539 400 000 Kč Pokles 189 600 Kč 161 453 Kč 85 %
539 539 200 000 Kč Pokles 190 000 Kč 83 351 Kč 44 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 31 828 Kč 99 %
539 539 800 000 Kč Pokles 428 400 Kč 360 225 Kč 84 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 80 600 Kč 0 Kč 0 %
5272 Činnost orgánů kriz.řízení na územ.úrovni 260 000 Kč 260 000 Kč 0 Kč 0 %
140000 140000 260 000 Kč 260 000 Kč 0 Kč 0 %
714 714 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
714 714 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
714 714 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
714 714 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5299 Ost.záležitosti civil.připravenosti na kriz.st. 21 500 000 Kč Pokles 6 946 400 Kč 6 877 409 Kč 99 %
130048 Rekonstrukce Dětského ostrova 21 500 000 Kč Pokles 2 312 300 Kč 2 243 340 Kč 97 %
713 713 21 500 000 Kč Pokles 2 312 300 Kč 2 243 340 Kč 97 %
410003 Investiční akce malého rozsahu DH 0 Kč Navýšení 4 634 100 Kč 4 634 069 Kč 100 %
741 741 0 Kč Navýšení 4 634 100 Kč 4 634 069 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 22 811 000 Kč Pokles 11 706 900 Kč 8 641 076 Kč 74 %
130068 ÚMČ Štefánikova 13/15 - renovace a translace kamerového systému 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
713 713 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130069 ÚMČ nám. 14. října 14 - renovace a translace kamerového systému 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
713 713 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130070 ÚMČ Štefánikova 13 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
713 713 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130071 ÚMČ Štefánikova 13/15 - pořízení el. generátoru 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
713 713 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
140000 140000 11 111 000 Kč Navýšení 11 459 200 Kč 8 430 671 Kč 74 %
714 714 0 Kč Navýšení 260 300 Kč 175 655 Kč 67 %
714 714 135 000 Kč Pokles 64 900 Kč 31 902 Kč 49 %
714 714 0 Kč Navýšení 254 700 Kč 254 593 Kč 100 %
714 714 53 000 Kč Pokles 46 000 Kč 31 183 Kč 68 %
714 714 0 Kč Navýšení 2 525 100 Kč 1 725 167 Kč 68 %
714 714 362 000 Kč Pokles 184 300 Kč 61 410 Kč 33 %
714 714 0 Kč Navýšení 80 300 Kč 64 620 Kč 80 %
714 714 10 561 000 Kč Pokles 8 043 600 Kč 6 086 140 Kč 76 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 247 700 Kč 210 405 Kč 85 %
739 739 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 6 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 37 700 Kč 37 663 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 24 470 Kč 51 %
739 739 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 0 Kč Navýšení 13 600 Kč 13 591 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 8 300 Kč 7 826 Kč 94 %
739 739 0 Kč Navýšení 98 100 Kč 98 010 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 22 845 Kč 85 %
5511 Požární ochrana-profesionální část 850 000 Kč Pokles 200 000 Kč 116 160 Kč 58 %
140000 140000 850 000 Kč Pokles 200 000 Kč 116 160 Kč 58 %
714 714 850 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
714 714 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 116 160 Kč 58 %
6112 Zastupitelstva obcí 17 472 500 Kč Navýšení 17 604 600 Kč 15 803 257 Kč 90 %
100000 Odbor kancelář městské části 1 686 000 Kč Pokles 1 566 000 Kč 623 180 Kč 40 %
910 910 188 000 Kč Pokles 108 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 0 Kč 0 Kč 3 000 Kč - - - -
910 910 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 620 180 Kč 44 %
910 910 98 000 Kč Pokles 58 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor hospodářské správy 250 000 Kč Pokles 17 200 Kč 17 199 Kč 100 %
916 916 250 000 Kč Pokles 17 200 Kč 17 199 Kč 100 %
240000 Odbor informatiky 0 Kč Navýšení 232 800 Kč 24 816 Kč 11 %
924 924 0 Kč Navýšení 232 800 Kč 24 816 Kč 11 %
260000 KTA 15 536 500 Kč Navýšení 15 788 600 Kč 15 138 062 Kč 96 %
926 926 127 500 Kč 127 500 Kč 125 737 Kč 99 %
926 926 400 000 Kč Pokles 310 000 Kč 231 454 Kč 75 %
926 926 48 000 Kč 48 000 Kč 42 751 Kč 89 %
926 926 50 000 Kč Pokles 10 000 Kč 994 Kč 10 %
926 926 2 350 000 Kč Navýšení 2 561 000 Kč 2 409 784 Kč 94 %
926 926 30 000 Kč Navýšení 36 000 Kč 20 502 Kč 57 %
926 926 9 230 000 Kč Navýšení 10 330 000 Kč 10 312 214 Kč 100 %
926 926 200 000 Kč Pokles 40 000 Kč 5 888 Kč 15 %
926 926 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 850 000 Kč Navýšení 969 000 Kč 955 912 Kč 99 %
926 926 0 Kč Navýšení 119 400 Kč 100 776 Kč 84 %
926 926 2 000 000 Kč Pokles 1 000 000 Kč 828 782 Kč 83 %
926 926 250 000 Kč Pokles 236 700 Kč 103 268 Kč 44 %
6171 Činnost místní správy 262 847 600 Kč Navýšení 281 427 900 Kč 257 298 504 Kč 91 %
10000 10000 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
100000 Odbor kancelář městské části 13 400 000 Kč Navýšení 18 053 800 Kč 13 828 142 Kč 77 %
910 910 0 Kč Navýšení 61 800 Kč 32 779 Kč 53 %
910 910 12 700 000 Kč Pokles 3 023 000 Kč 2 922 876 Kč 97 %
910 910 0 Kč Navýšení 315 000 Kč 181 333 Kč 58 %
910 910 700 000 Kč Pokles 118 400 Kč 118 305 Kč 100 %
910 910 0 Kč Navýšení 14 700 Kč 0 Kč 0 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 042 400 Kč 862 482 Kč 83 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 051 400 Kč 1 001 656 Kč 95 %
910 910 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 0 Kč Navýšení 230 300 Kč 214 928 Kč 93 %
910 910 0 Kč Navýšení 870 000 Kč 405 543 Kč 47 %
910 910 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 0 Kč Navýšení 6 221 800 Kč 5 092 166 Kč 82 %
910 910 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 4 400 Kč 20 %
910 910 0 Kč Navýšení 23 500 Kč 0 Kč 0 %
910 910 0 Kč Navýšení 125 000 Kč 117 612 Kč 94 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 198 400 Kč 977 445 Kč 82 %
910 910 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 3 955 Kč 8 %
910 910 0 Kč Navýšení 13 800 Kč 1 872 Kč 14 %
910 910 0 Kč Navýšení 368 500 Kč 237 584 Kč 64 %
910 910 0 Kč Navýšení 659 800 Kč 248 425 Kč 38 %
910 910 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 158 Kč 1 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 805 635 Kč 62 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 088 000 Kč 598 990 Kč 55 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
110001 Odbor otevřená radnice 1 500 000 Kč Pokles 633 500 Kč 633 435 Kč 100 %
911 911 1 500 000 Kč Pokles 613 400 Kč 613 349 Kč 100 %
911 911 0 Kč Navýšení 20 100 Kč 20 086 Kč 100 %
110002 Odbor otevřená radnice - EU fondy 5 200 000 Kč Pokles 1 128 300 Kč 245 648 Kč 22 %
911 911 4 200 000 Kč Pokles 1 128 300 Kč 1 128 265 Kč 100 %
911 911 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč -882 617 Kč - - - -
130000 Odbor majetku a investic 200 000 Kč Navýšení 8 776 300 Kč 7 492 103 Kč 85 %
913 913 0 Kč Navýšení 22 800 Kč 12 249 Kč 54 %
913 913 0 Kč Navýšení 517 000 Kč 486 089 Kč 94 %
913 913 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 9 320 Kč 62 %
913 913 0 Kč Navýšení 355 600 Kč 298 732 Kč 84 %
913 913 200 000 Kč Navýšení 2 730 600 Kč 2 300 730 Kč 84 %
913 913 0 Kč Navýšení 6 200 Kč 6 138 Kč 99 %
913 913 0 Kč Navýšení 1 114 800 Kč 1 093 979 Kč 98 %
913 913 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 144 361 Kč 36 %
913 913 0 Kč Navýšení 101 900 Kč 75 789 Kč 74 %
913 913 0 Kč Navýšení 3 352 400 Kč 2 931 288 Kč 87 %
913 913 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 133 428 Kč 83 %
130050 Výstavba spisového uzlu v místnosti č.042 - archiv OSI, v objektu Úřadu MČ Praha 5, nám. 14.října 4" 2 000 000 Kč Pokles 1 936 500 Kč 1 935 893 Kč 100 %
913 913 2 000 000 Kč Pokles 1 936 500 Kč 1 935 893 Kč 100 %
130066 Rekonstrukce NP Preslova 2213 2 400 000 Kč Pokles 463 500 Kč 407 770 Kč 88 %
913 913 2 400 000 Kč Pokles 463 500 Kč 407 770 Kč 88 %
130067 Rekonstrukce klimatizace serverovny - přestavba NP na kanceláře 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
913 913 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130075 Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“. 0 Kč Navýšení 676 300 Kč 260 392 Kč 39 %
913 913 0 Kč Navýšení 676 300 Kč 260 392 Kč 39 %
130083 Financování VZMR - Modernizace a úpravy kotelen v objektech městské části Praha 5 – Krškova 21 0 Kč Navýšení 1 522 100 Kč 0 Kč 0 %
913 913 0 Kč Navýšení 1 522 100 Kč 0 Kč 0 %
130091 Modernizace výtahu náměstí 14. října 1381 0 Kč Navýšení 450 700 Kč 372 400 Kč 83 %
913 913 0 Kč Navýšení 450 700 Kč 372 400 Kč 83 %
160000 Odbor hospodářské správy 50 318 000 Kč Pokles 11 420 800 Kč 11 416 211 Kč 100 %
916 916 2 350 000 Kč Pokles 545 100 Kč 544 840 Kč 100 %
916 916 2 850 000 Kč Pokles 378 600 Kč 378 507 Kč 100 %
916 916 1 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 10 000 Kč Pokles 200 Kč 164 Kč 82 %
916 916 15 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 4 100 000 Kč Pokles 537 100 Kč 533 678 Kč 99 %
916 916 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 2 750 000 Kč Pokles 764 200 Kč 764 111 Kč 100 %
916 916 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 163 000 Kč Pokles 39 100 Kč 39 048 Kč 100 %
916 916 40 000 Kč Pokles 16 500 Kč 16 500 Kč 100 %
916 916 50 000 Kč Pokles 12 300 Kč 12 220 Kč 99 %
916 916 500 000 Kč Pokles 485 300 Kč 485 286 Kč 100 %
916 916 5 940 000 Kč Pokles 1 718 900 Kč 1 718 876 Kč 100 %
916 916 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 1 550 000 Kč Pokles 498 600 Kč 498 575 Kč 100 %
916 916 470 000 Kč Pokles 110 500 Kč 110 453 Kč 100 %
916 916 250 000 Kč Pokles 49 700 Kč 49 612 Kč 100 %
916 916 4 420 000 Kč Pokles 148 100 Kč 148 073 Kč 100 %
916 916 1 100 000 Kč Pokles 85 500 Kč 85 429 Kč 100 %
916 916 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 17 587 000 Kč Pokles 4 648 600 Kč 4 648 523 Kč 100 %
916 916 2 130 000 Kč Pokles 525 000 Kč 524 925 Kč 100 %
916 916 1 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 70 000 Kč Pokles 8 200 Kč 8 194 Kč 100 %
916 916 919 000 Kč Pokles 652 200 Kč 652 224 Kč 100 %
916 916 763 000 Kč Pokles 192 400 Kč 192 314 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 4 700 Kč 4 660 Kč 99 %
170000 Odbor legislativní 0 Kč Navýšení 11 778 000 Kč 8 906 309 Kč 76 %
917 917 0 Kč Navýšení 8 303 500 Kč 5 627 819 Kč 68 %
917 917 0 Kč Navýšení 3 800 Kč 3 800 Kč 100 %
917 917 0 Kč Navýšení 1 989 900 Kč 1 794 104 Kč 90 %
917 917 0 Kč Navýšení 340 400 Kč 340 326 Kč 100 %
917 917 0 Kč Navýšení 1 140 400 Kč 1 140 261 Kč 100 %
170001 OLEG 0 Kč Navýšení 2 823 500 Kč 2 774 612 Kč 98 %
917 917 0 Kč Navýšení 2 693 600 Kč 2 692 668 Kč 100 %
917 917 0 Kč Navýšení 129 900 Kč 81 944 Kč 63 %
170002 OLEG 0 Kč Navýšení 4 454 900 Kč 4 000 594 Kč 90 %
917 917 0 Kč Navýšení 2 758 400 Kč 2 745 553 Kč 100 %
917 917 0 Kč Navýšení 1 675 200 Kč 1 233 825 Kč 74 %
917 917 0 Kč Navýšení 21 300 Kč 21 217 Kč 100 %
240000 Odbor informatiky 16 721 000 Kč Navýšení 33 628 300 Kč 30 211 616 Kč 90 %
924 924 0 Kč Navýšení 894 900 Kč 784 958 Kč 88 %
924 924 2 000 000 Kč Pokles 1 990 200 Kč 1 605 393 Kč 81 %
924 924 8 413 000 Kč Navýšení 9 818 500 Kč 9 552 346 Kč 97 %
924 924 1 550 000 Kč Navýšení 2 893 100 Kč 1 822 872 Kč 63 %
924 924 0 Kč Navýšení 2 388 900 Kč 1 889 941 Kč 79 %
924 924 1 000 000 Kč Navýšení 2 877 600 Kč 2 873 923 Kč 100 %
924 924 0 Kč Navýšení 616 600 Kč 487 384 Kč 79 %
924 924 3 758 000 Kč Navýšení 9 866 800 Kč 9 737 794 Kč 99 %
924 924 0 Kč Navýšení 1 200 500 Kč 1 014 162 Kč 84 %
924 924 0 Kč Navýšení 1 081 200 Kč 442 843 Kč 41 %
260000 KTA 164 698 000 Kč Navýšení 176 750 300 Kč 170 778 728 Kč 97 %
926 926 40 000 Kč Navýšení 59 000 Kč 53 411 Kč 91 %
926 926 600 000 Kč Navýšení 637 700 Kč 614 198 Kč 96 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 43 534 Kč 44 %
926 926 30 000 000 Kč Navýšení 32 463 000 Kč 30 755 012 Kč 95 %
926 926 400 000 Kč Pokles 378 000 Kč 313 001 Kč 83 %
926 926 50 000 Kč Pokles 17 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 500 000 Kč Navýšení 1 522 000 Kč 1 519 369 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
926 926 400 000 Kč Navýšení 440 000 Kč 433 600 Kč 99 %
926 926 110 600 000 Kč Navýšení 116 234 700 Kč 113 203 373 Kč 97 %
926 926 250 000 Kč Pokles 240 600 Kč 211 097 Kč 88 %
926 926 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč 0 Kč 1 553 741 Kč - - - -
926 926 420 000 Kč Navýšení 533 300 Kč 516 244 Kč 97 %
926 926 11 000 000 Kč Navýšení 11 871 000 Kč 10 818 815 Kč 91 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 400 000 Kč Navýšení 1 899 900 Kč 1 348 389 Kč 71 %
926 926 7 000 Kč 7 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 40 000 Kč Navýšení 45 000 Kč 44 073 Kč 98 %
926 926 7 800 000 Kč Navýšení 10 078 000 Kč 9 218 375 Kč 91 %
926 926 0 Kč Navýšení 12 600 Kč 12 462 Kč 99 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 34 Kč 0 %
370000 Kancelář starosty 165 800 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
937 937 153 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
937 937 12 800 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
380000 380000 0 Kč 0 Kč -233 530 Kč - - - -
938 938 0 Kč 0 Kč -233 530 Kč - - - -
7 stravenky 4 714 800 Kč Navýšení 4 931 100 Kč 4 268 181 Kč 87 %
926 926 2 655 000 Kč 2 655 000 Kč 2 504 000 Kč 94 %
926 926 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
926 926 2 034 800 Kč Navýšení 2 251 100 Kč 1 739 181 Kč 77 %
90000 Odbor ekonomický 530 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 330 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 655 000 Kč Navýšení 930 000 Kč 738 162 Kč 79 %
10218000000 Program švýcarsko-české spolupráce 0 Kč Navýšení 463 500 Kč 486 486 Kč 105 %
911 911 0 Kč 0 Kč 51 849 Kč - - - -
917 917 0 Kč Navýšení 65 300 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 83 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč 0 Kč 120 094 Kč - - - -
926 926 0 Kč Navýšení 314 700 Kč 314 544 Kč 100 %
10218000002 Program švýcarsko-české spoluprác 0 Kč 0 Kč -168 041 Kč - - - -
911 911 0 Kč 0 Kč -51 849 Kč - - - -
926 926 0 Kč 0 Kč -116 193 Kč - - - -
110000 Odbor otevřená radnice 655 000 Kč Pokles 466 500 Kč 419 717 Kč 90 %
611 611 0 Kč Navýšení 152 000 Kč 151 311 Kč 100 %
611 611 60 000 Kč Pokles 30 000 Kč 22 425 Kč 75 %
611 611 280 000 Kč Pokles 96 000 Kč 57 450 Kč 60 %
611 611 245 000 Kč Pokles 138 000 Kč 138 273 Kč 100 %
611 611 70 000 Kč Pokles 50 500 Kč 50 258 Kč 100 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 170 000 Kč 170 000 Kč 119 033 Kč 70 %
90000 Odbor ekonomický 170 000 Kč 170 000 Kč 119 033 Kč 70 %
1009 1009 170 000 Kč 170 000 Kč 119 033 Kč 70 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 350 000 Kč 350 000 Kč 295 395 Kč 84 %
100000 Odbor kancelář městské části 0 Kč Navýšení 54 600 Kč 0 Kč 0 %
1010 1010 0 Kč Navýšení 54 600 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor hospodářské správy 350 000 Kč Pokles 295 400 Kč 295 395 Kč 100 %
1016 1016 350 000 Kč Pokles 295 400 Kč 295 395 Kč 100 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 20 053 400 Kč 20 053 437 Kč 100 %
23516000000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 703 700 Kč 703 702 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 703 700 Kč 703 702 Kč 100 %
36011000000 36011000000 0 Kč Navýšení 295 300 Kč 295 335 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 295 300 Kč 295 335 Kč 100 %
390000 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 0 Kč Navýšení 44 000 Kč 44 020 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 44 000 Kč 44 000 Kč 100 %
839 839 0 Kč 0 Kč 20 Kč - - - -
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 20 700 Kč 20 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 20 700 Kč 20 700 Kč 100 %
6402 6402 0 Kč Navýšení 420 400 Kč 420 330 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 420 400 Kč 420 330 Kč 100 %
80077000023 80077000023 0 Kč Navýšení 4 334 500 Kč 4 334 500 Kč 100 %
513 513 0 Kč Navýšení 4 334 500 Kč 4 334 500 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 14 234 800 Kč 14 234 849 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 14 234 800 Kč 14 234 849 Kč 100 %
6399 Ostatní finanční operace 5 000 Kč 5 000 Kč -757 Kč -15 %
90000 Odbor ekonomický 5 000 Kč 5 000 Kč -757 Kč -15 %
1009 1009 5 000 Kč 5 000 Kč 2 460 Kč 49 %
1009 1009 0 Kč 0 Kč -3 217 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 636 700 Kč Navýšení 56 193 500 Kč 7 600 Kč 0 %
0 ostatní 0 Kč Navýšení 191 700 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 191 700 Kč 0 Kč 0 %
170000 Odbor legislativní 0 Kč Navýšení 861 300 Kč 0 Kč 0 %
917 917 0 Kč Navýšení 861 300 Kč 0 Kč 0 %
6402 6402 0 Kč Navýšení 496 900 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 496 900 Kč 0 Kč 0 %
90000 Odbor ekonomický 3 636 700 Kč Navýšení 54 643 600 Kč 7 600 Kč 0 %
1009 1009 3 636 700 Kč Navýšení 23 385 500 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 14 300 Kč 7 600 Kč 53 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 31 243 800 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 811 201 100 Kč Navýšení 911 069 800 Kč 725 393 697 Kč 80 %