Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 14.09.2021
Schválený rozpočet 718 424 900 Kč -412 590 900 Kč Schválený rozpočet 1 131 015 800 Kč
Upravený rozpočet 860 529 800 Kč -462 975 900 Kč Upravený rozpočet 1 323 505 700 Kč
běžné příjmy 813 508 900 Kč běžné výdaje 809 822 700 Kč
ostatní příjmy 47 020 900 Kč ostatní výdaje 513 683 000 Kč velké opravy 86 130 500 Kč investice 427 552 500 Kč
Skutečnost 601 973 888 Kč -19 878 468 Kč Skutečnost 621 852 356 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Raudnitzův dům 80750000117 67 648 200 Kč
ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 80938000209 44 382 400 Kč
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 81156000205 20 334 700 Kč
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 80508000000 17 672 000 Kč
Bydlení pro seniory - novostavba 81514000118 17 000 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 24 432 000 Kč
Odbor přípravy realizace investic 180000 23 568 000 Kč
Odbor školství 400000 20 145 000 Kč
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 130000 14 480 000 Kč
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 2 299 400 Kč