Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 20.10.2021
Schválený rozpočet 718 424 900 Kč -412 590 900 Kč Schválený rozpočet 1 131 015 800 Kč
Upravený rozpočet 872 587 100 Kč -484 870 900 Kč Upravený rozpočet 1 357 458 000 Kč
běžné příjmy 825 566 200 Kč běžné výdaje 821 982 100 Kč
ostatní příjmy 47 020 900 Kč ostatní výdaje 535 475 900 Kč velké opravy 86 047 500 Kč investice 449 428 400 Kč
Skutečnost 714 712 603 Kč -37 092 468 Kč Skutečnost 751 805 071 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Raudnitzův dům 80750000117 67 814 200 Kč
ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 80938000209 44 382 400 Kč
430000 430000 21 895 100 Kč
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 81156000205 20 334 700 Kč
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 80508000000 17 672 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 24 432 000 Kč
Odbor přípravy realizace investic 180000 23 485 000 Kč
Odbor školství 400000 20 145 000 Kč
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 130000 14 480 000 Kč
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 2 299 400 Kč