Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 13.12.2021
Schválený rozpočet 718 424 900 Kč -412 590 900 Kč Schválený rozpočet 1 131 015 800 Kč
Upravený rozpočet 878 279 100 Kč -450 342 300 Kč Upravený rozpočet 1 328 621 400 Kč
běžné příjmy 830 583 200 Kč běžné výdaje 829 937 800 Kč
ostatní příjmy 47 695 900 Kč ostatní výdaje 498 683 600 Kč velké opravy 89 231 400 Kč investice 409 452 200 Kč
Skutečnost 809 631 921 Kč -113 015 326 Kč Skutečnost 922 647 247 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Raudnitzův dům 80750000117 75 114 200 Kč
ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 80938000209 44 982 400 Kč
430000 430000 21 895 100 Kč
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 81156000205 21 087 800 Kč
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 80508000000 17 672 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 27 432 000 Kč
Odbor přípravy realizace investic 180000 24 052 900 Kč
Odbor školství 400000 19 782 000 Kč
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 130000 14 480 000 Kč
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 2 298 400 Kč