Rozpočet 2022

Saldo
stav ke dni 30.06.2022
Schválený rozpočet 631 261 000 Kč -414 494 200 Kč Schválený rozpočet 1 045 755 200 Kč
Upravený rozpočet 769 941 800 Kč -556 421 800 Kč Upravený rozpočet 1 326 363 600 Kč
běžné příjmy 740 012 500 Kč běžné výdaje 746 474 600 Kč
ostatní příjmy 29 929 300 Kč ostatní výdaje 579 889 000 Kč velké opravy 45 476 400 Kč investice 534 412 600 Kč
Skutečnost 371 506 809 Kč 18 443 629 Kč Skutečnost 353 063 180 Kč