Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 16.11.2021
Schválený rozpočet 718 424 900 Kč -412 590 900 Kč Schválený rozpočet 1 131 015 800 Kč
Upravený rozpočet 877 758 300 Kč -464 917 600 Kč Upravený rozpočet 1 342 675 900 Kč
běžné příjmy 830 062 400 Kč běžné výdaje 829 359 400 Kč
ostatní příjmy 47 695 900 Kč ostatní výdaje 513 316 500 Kč velké opravy 89 047 500 Kč investice 424 269 000 Kč
Skutečnost 757 859 128 Kč -83 997 496 Kč Skutečnost 841 856 624 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Raudnitzův dům 80750000117 74 814 200 Kč
ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 80938000209 44 382 400 Kč
430000 430000 21 895 100 Kč
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 81156000205 20 450 600 Kč
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 80508000000 17 672 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 27 432 000 Kč
Odbor přípravy realizace investic 180000 23 485 000 Kč
Odbor školství 400000 20 145 000 Kč
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 130000 14 480 000 Kč
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 2 299 400 Kč