Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
370008 370008 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 2 900 000 Kč 83 %
  
370000 370000 0 Kč Navýšení 22 900 Kč 22 926 Kč 100 %
Celkem 3 480 000 Kč Navýšení 3 502 900 Kč 2 922 926 Kč 83 %