Výdaje

Přehled plateb pro Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (IČ 63998530 ARES)

Kniha došlých faktur 2020

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
410000 (410000) Životní prostředí 360000238 24.02.2020 97 034,00 Kč
370005 (370005) Kultura a sdělovací prostředky 360000217 28.05.2020 5 464,00 Kč
Celkem 102 498,00 Kč