Výdaje

Přehled plateb pro Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (IČ 63998530 ARES)

Kniha došlých faktur 2020

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (410000) Životní prostředí 360000238 24.02.2020 97 034,00 Kč
Odbor přípravy a realizace investic (370005) Kultura a sdělovací prostředky 360000217 28.05.2020 5 464,00 Kč
Celkem 102 498,00 Kč