Výdaje

Přehled plateb pro Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (IČ 25656635 ARES)

Kniha došlých faktur 2020

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
160000 (160000) Veřejná správa 360000004 03.01.2020 -5 843,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000038 16.01.2020 2 660,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000039 16.01.2020 2 310,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000041 16.01.2020 1 620,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000066 20.01.2020 538,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000069 20.01.2020 140,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000087 23.01.2020 7 890,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000088 23.01.2020 6 290,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000089 23.01.2020 54 540,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000090 23.01.2020 13 770,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000091 23.01.2020 8 170,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000096 23.01.2020 27 963,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000085 12.02.2020 8 170,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000086 12.02.2020 18 800,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000087 12.02.2020 2 820,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000088 12.02.2020 6 290,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000067 12.02.2020 2 660,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000068 12.02.2020 2 310,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000069 12.02.2020 1 620,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000147 18.02.2020 -1 192,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000170 20.02.2020 3 002,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa 950000042 03.03.2020 41 358,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa 360000026 03.03.2020 -41 358,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 950000042 03.03.2020 -41 358,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000096 10.03.2020 29 902,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000098 11.03.2020 100 970,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000099 11.03.2020 2 450,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000100 11.03.2020 2 660,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000101 11.03.2020 39 070,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000102 11.03.2020 1 620,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000107 11.03.2020 16 760,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000108 11.03.2020 130,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000109 11.03.2020 6 290,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000111 11.03.2020 4 120,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000112 11.03.2020 4 820,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000081 08.04.2020 2 450,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000082 08.04.2020 2 660,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000083 08.04.2020 1 620,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000094 08.04.2020 4 820,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000095 08.04.2020 21 680,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000096 08.04.2020 140,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000097 08.04.2020 7 890,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000098 08.04.2020 6 290,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000099 08.04.2020 54 540,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa 950000055 15.04.2020 4 309,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 950000055 15.04.2020 -4 309,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa 360000175 15.04.2020 -4 309,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa 360000203 22.04.2020 -6 086,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa 950000053 22.04.2020 6 086,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 950000053 22.04.2020 -6 086,00 Kč
150000 (150000) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 360000022 05.05.2020 15 996,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000052 12.05.2020 2 450,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000053 12.05.2020 2 660,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000054 12.05.2020 1 620,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000074 12.05.2020 2 760,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000075 12.05.2020 1 780,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000076 12.05.2020 4 820,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000077 12.05.2020 18 800,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000078 12.05.2020 6 290,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000079 09.06.2020 -25 937,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000118 10.06.2020 6 290,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000119 10.06.2020 4 820,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000120 10.06.2020 16 760,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000121 10.06.2020 130,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000092 10.06.2020 2 450,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000093 10.06.2020 2 660,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000094 10.06.2020 39 070,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000095 10.06.2020 1 620,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000100 10.06.2020 59 480,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa 360000292 30.06.2020 -144 070,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa 950000071 30.06.2020 144 070,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 950000071 30.06.2020 -144 070,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000036 03.07.2020 2 462,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa 360000041 03.07.2020 -7 953,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000087 10.07.2020 21 680,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000088 10.07.2020 4 820,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000089 10.07.2020 140,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000090 10.07.2020 6 290,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000091 10.07.2020 18 760,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000092 10.07.2020 5 910,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000081 10.07.2020 2 450,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000082 10.07.2020 2 660,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000295 30.07.2020 2 450,00 Kč
160000 (160000) Veřejná správa 360000105 12.08.2020 2 660,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000118 12.08.2020 2 760,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000119 12.08.2020 1 780,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000120 12.08.2020 4 820,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000121 12.08.2020 18 800,00 Kč
410000 (410000) Životní prostředí 360000122 12.08.2020 6 290,00 Kč
Celkem 540 885,00 Kč