Výdaje

Přehled plateb pro JAPARIDA s.r.o. (IČ 24145912 ARES)

Kniha došlých faktur 2020

Akce Kapitola Popis Faktura Datum Částka
130084 (130084) Školství a sociální věci 360000191 21.02.2020 18 150,00 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 360000192 21.02.2020 38 962,00 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 360000193 21.02.2020 47 669,16 Kč
130193 (130193) Školství a sociální věci 950000015 13.03.2020 -25 155,90 Kč
15328000000 (15328000000) Školství a sociální věci 950000015 13.03.2020 10 062,36 Kč
15328000000 (15328000000) Školství a sociální věci 950000015 13.03.2020 15 093,54 Kč
130193 (130193) Školství a sociální věci 950000016 13.03.2020 -41 926,50 Kč
15328000000 (15328000000) Školství a sociální věci 950000016 13.03.2020 16 770,60 Kč
15328000000 (15328000000) Školství a sociální věci 950000016 13.03.2020 25 155,90 Kč
130193 (130193) Školství a sociální věci 950000017 13.03.2020 -32 016,60 Kč
15328000000 (15328000000) Školství a sociální věci 950000017 13.03.2020 12 806,64 Kč
15328000000 (15328000000) Školství a sociální věci 950000017 13.03.2020 19 209,96 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 360000317 31.03.2020 44 111,76 Kč
130084 (130084) Školství a sociální věci 360000318 31.03.2020 18 150,00 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 360000319 31.03.2020 13 491,50 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 360000219 23.04.2020 45 534,72 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 360000254 28.04.2020 13 491,50 Kč
130084 (130084) Školství a sociální věci 360000253 28.04.2020 18 150,00 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 950000018 29.04.2020 -38 962,00 Kč
81231000097 (81231000097) Školství a sociální věci 950000018 29.04.2020 38 962,00 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 950000019 29.04.2020 -47 669,16 Kč
81231000097 (81231000097) Školství a sociální věci 950000019 29.04.2020 47 669,16 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 950000026 29.04.2020 -44 111,76 Kč
81231000097 (81231000097) Školství a sociální věci 950000026 29.04.2020 44 111,76 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 950000027 29.04.2020 -13 491,50 Kč
81231000097 (81231000097) Školství a sociální věci 950000027 29.04.2020 13 491,50 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 950000031 29.04.2020 -13 491,50 Kč
81231000097 (81231000097) Školství a sociální věci 950000031 29.04.2020 13 491,50 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 950000032 29.04.2020 -45 534,72 Kč
81231000097 (81231000097) Školství a sociální věci 950000032 29.04.2020 45 534,72 Kč
130084 (130084) Školství a sociální věci 360000039 03.06.2020 9 075,00 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 360000040 03.06.2020 13 491,50 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 360000041 03.06.2020 42 688,80 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 950000085 30.06.2020 -13 491,50 Kč
81231000097 (81231000097) Školství a sociální věci 950000085 30.06.2020 13 491,50 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 950000086 30.06.2020 -42 688,80 Kč
81231000097 (81231000097) Školství a sociální věci 950000086 30.06.2020 42 688,80 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 950000087 30.06.2020 -40 554,00 Kč
81231000097 (81231000097) Školství a sociální věci 950000087 30.06.2020 40 554,00 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 950000088 30.06.2020 -13 491,50 Kč
81231000097 (81231000097) Školství a sociální věci 950000088 30.06.2020 13 491,50 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 360000299 30.06.2020 40 554,00 Kč
130097 (130097) Školství a sociální věci 360000300 30.06.2020 13 491,50 Kč
81231000097 (81231000097) Školství a sociální věci 360000297 30.07.2020 43 400,00 Kč
81231000097 (81231000097) Školství a sociální věci 360000298 30.07.2020 13 491,50 Kč
Celkem 433 902,94 Kč