Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 90000 (ORG 90000) / 2020

Název:
90000 (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 3 775 000 Kč Navýšení 33 897 400 Kč 590 795 Kč 2 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 6 854 400 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 3 490 000 Kč Navýšení 24 758 000 Kč 307 776 Kč 1 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 0 Kč 0 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 900 000 Kč 0 Kč 0 %