Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 882 (ORG 882) / 2020

Název:
882 (882)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %
výdaje 1 160 000 Kč Navýšení 2 239 000 Kč 1 736 000 Kč 78 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 177 500 Kč 177 500 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 160 000 Kč Navýšení 2 061 500 Kč 1 558 500 Kč 76 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 160 000 Kč Navýšení 2 061 500 Kč 1 558 500 Kč 76 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 160 000 Kč Navýšení 1 361 500 Kč 858 500 Kč 63 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 361 500 Kč 858 500 Kč 63 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 177 500 Kč 177 500 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 177 500 Kč 177 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 177 500 Kč 177 500 Kč 100 %
Celkem 1 160 000 Kč Navýšení 2 239 000 Kč 1 736 000 Kč 78 %