Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 879 (ORG 879) / 2020

Název:
879 (879)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 7 300 Kč 7 311 Kč 100 %
výdaje 3 088 000 Kč Navýšení 3 495 300 Kč 2 213 600 Kč 63 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 800 Kč 100 %
Školství a sociální věci 3 088 000 Kč Navýšení 3 268 500 Kč 1 986 800 Kč 61 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 3 088 000 Kč Navýšení 3 268 500 Kč 1 986 800 Kč 61 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 088 000 Kč Navýšení 3 268 500 Kč 1 986 800 Kč 61 %
440 440 3 088 000 Kč Navýšení 3 268 500 Kč 1 986 800 Kč 61 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 800 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 226 800 Kč 100 %
Celkem 3 088 000 Kč Navýšení 3 495 300 Kč 2 213 600 Kč 63 %