Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 874 (ORG 874) / 2020

Název:
874 (874)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 90 900 Kč 90 918 Kč 100 %
výdaje 2 433 200 Kč Navýšení 3 369 300 Kč 2 334 650 Kč 69 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 243 500 Kč 243 500 Kč 100 %
Školství a sociální věci 2 433 200 Kč Navýšení 3 125 800 Kč 2 091 150 Kč 67 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 2 433 200 Kč Navýšení 3 125 800 Kč 2 091 150 Kč 67 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 433 200 Kč Navýšení 3 053 800 Kč 2 019 150 Kč 66 %
440 440 2 433 200 Kč Navýšení 3 023 800 Kč 2 019 150 Kč 67 %
441 441 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 72 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 72 000 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 243 500 Kč 243 500 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 243 500 Kč 243 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 243 500 Kč 243 500 Kč 100 %
Celkem 2 433 200 Kč Navýšení 3 369 300 Kč 2 334 650 Kč 69 %