Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 873 (ORG 873) / 2020

Název:
873 (873)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 5 300 Kč 5 257 Kč 99 %
výdaje 1 290 000 Kč Navýšení 1 608 800 Kč 1 067 600 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 131 300 Kč 131 300 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 290 000 Kč Navýšení 1 477 500 Kč 936 300 Kč 63 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 290 000 Kč Navýšení 1 477 500 Kč 936 300 Kč 63 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 290 000 Kč Navýšení 1 477 500 Kč 936 300 Kč 63 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 477 500 Kč 936 300 Kč 63 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 131 300 Kč 131 300 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 131 300 Kč 131 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 131 300 Kč 131 300 Kč 100 %
Celkem 1 290 000 Kč Navýšení 1 608 800 Kč 1 067 600 Kč 66 %