Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 871 (ORG 871) / 2020

Název:
871 (871)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 114 200 Kč 114 136 Kč 100 %
výdaje 5 223 000 Kč Navýšení 9 035 200 Kč 6 841 300 Kč 76 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 580 400 Kč 580 400 Kč 100 %
Školství a sociální věci 5 223 000 Kč Navýšení 8 454 800 Kč 6 260 900 Kč 74 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 5 223 000 Kč Navýšení 8 454 800 Kč 6 260 900 Kč 74 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 223 000 Kč Navýšení 7 356 700 Kč 5 162 800 Kč 70 %
440 440 5 223 000 Kč Navýšení 7 356 700 Kč 5 162 800 Kč 70 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 104 800 Kč 104 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 104 800 Kč 104 800 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 993 300 Kč 993 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 993 300 Kč 993 300 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 580 400 Kč 580 400 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 580 400 Kč 580 400 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 580 400 Kč 580 400 Kč 100 %
Celkem 5 223 000 Kč Navýšení 9 035 200 Kč 6 841 300 Kč 76 %