Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 871 (ORG 871) / 2020

Název:
871 (871)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 104 800 Kč 104 800 Kč 100 %
výdaje 5 223 000 Kč Navýšení 7 460 800 Kč 3 349 300 Kč 45 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 223 000 Kč Navýšení 7 460 800 Kč 3 349 300 Kč 45 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %