Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 867 (ORG 867) / 2020

Název:
867 (867)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 860 000 Kč Navýšení 1 185 500 Kč 725 500 Kč 61 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 860 000 Kč Navýšení 1 185 500 Kč 725 500 Kč 61 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 99 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 99 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 99 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 99 000 Kč 100 %