Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 866 (ORG 866) / 2020

Název:
866 (866)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 124 Kč 100 %
výdaje 1 160 000 Kč Navýšení 2 300 600 Kč 1 818 900 Kč 79 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 182 300 Kč 182 300 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 160 000 Kč Navýšení 2 118 300 Kč 1 636 600 Kč 77 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 160 000 Kč Navýšení 2 118 300 Kč 1 636 600 Kč 77 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 160 000 Kč Navýšení 1 418 300 Kč 936 600 Kč 66 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 418 300 Kč 936 600 Kč 66 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 182 300 Kč 182 300 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 182 300 Kč 182 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 182 300 Kč 182 300 Kč 100 %
Celkem 1 160 000 Kč Navýšení 2 300 600 Kč 1 818 900 Kč 79 %